SSB: Nedjusterer anslag for oljeinvesteringene

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at investeringene i olje- og gassutvinning kan bli lavere enn tidligere ventet. Meglerhus skuffet over anslaget for neste år.

MILLIARDPROSJEKT: Gigantfeltet Johan Sverdrup er blant prosjektene som bidrar til å holde oljeinvesteringene oppe. Det er ventet at partnerne vi legge frem plan for utbygging og drift for fase to i andre halvår.

Foto: Staff Reuters
 • Anders Park Framstad
Publisert:,

Investeringene i rørtransport og utvinning av olje og gass beregnes til 156,5 milliarder kroner for 2018, hvilket er 2,2 prosent mindre enn ved forrige anslag.

Dette viser opptellingen Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort av anslagene til oljeselskapene, i deres oversikt over Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Byrået skriver at nedjusteringen skyldes en klar nedgang i anslaget for felt i drift, og kommer etter et første kvartal med 20 prosent lavere investeringer enn anslått.

Les også

Nøkkeltallsuke for tur – «månedens viktigste» på fredag

«Klart lavere tall innenfor felt i drift mer enn veier opp for noe høyere 2018-estimater innenfor leting og feltutbygging. Nedjusteringen for felt i drift kommer hovedsakelig i produksjonsboring. Noen borekampanjer er blitt kortet ned og andre er blitt utsatt. I tillegg er det i tidligere målinger blitt rapportert inn for høye anslag for et par felt», skriver SSB.

Ved forrige korsvei anslo SSB at oljeinvesteringene for 2018 skulle bli 160 milliarder kroner, hvilket var en oppjustering på elleve prosent fra tellingen i november.

Anslaget for 2018 er fortsatt 1,3 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2017. Dersom investeringsnivået i 2018 tar seg opp, vil det innebære første år med oppgang siden oljeprisfallet startet i 2014.

Nye prosjekter

For neste år skriver SSB at førstegangsanslaget lyder på 155,5 milliarder kroner. Det er åtte prosent mer enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i andre kvartal i fjor.

«Det er anslagene på investeringsområdene feltutbygging og leting som bidrar til oppgangen som indikeres for 2019, mens anslagene for felt i drift, landvirksomhet, rørtransport og nedstengning og fjerning går i motsatt retning og bidrar til å bremse oppgangen», skriver SSB.

Bakgrunnen for utviklingen i anslagene, er at det i desember ble levert planer for utbygging og drift (PUD) for hele syv prosjekter på norsk sokkel. Ytterligere én PUD har kommet til etter dette.

Les også

Lundins leteprogram vokser: Dobbel dose i nord og ekspress i sør

Fremover ventes det tilsvarende utbyggingsplaner for blant annet Johan Sverdrup fase 2, Troll fase 3, samt Luno 2 og Mikkel Sør mot slutten av året.

«I tillegg kommer det sannsynligvis flere nye utbyggingsprosjekter til neste år. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2019 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå», skriver SSB videre.

Store oppgraderinger

Leteinvesteringene i 2019 blir anslått til 33,3 milliarder kroner, 24 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, basert på operatørenes foreløpige lisensbudsjetter.

Forventede investeringer i felt i drift neste år oppgis til 53,6 milliarder kroner, elleve prosent mindre enn anslagene for året før.

«Nedgangen som antydes for felt i drift, har delvis sammenheng med at det skal foregå store oppgraderinger på flere modne felt. Disse prosjektene er av et slikt omfang at de krever selvstendige PUD-er. Disse blir derfor plassert i kategorien feltutbygging i investeringsstatistikken», opplyser SSB.

DNB Markets skriver i en oppdatering etter tallene at estimatet for 2019 er to milliarder svakere enn de hadde ventet.

Det understrekes imidlertid at forventningene for 2018 er 7,1 prosent høyere enn det siste estimatet for 2017, til tross for nedrevideringen.

«Oljeinvesteringsundersøkelsen viser svakere forventninger enn vi så for oss, men er godt innenfor Norges Banks forventning på 7,5 prosent vekst i 2018 og 8,3 prosent vekst i 2019», skriver seniorøkonom Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Les også

Nøkkeltallsuke for tur – «månedens viktigste» på fredag

Les også

Høyeste industrioptimisme siden 2011

Les også

Venter 5 rentehevinger frem til 2021

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Nedjusterer anslaget for årets oljeinvesteringer

 2. Anslår kraftig vekst i oljeinvesteringene

 3. – Tallene bekrefter en optimisme i Norges desidert viktigste næring

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Venter vekst i oljeinvesteringene i 2019

 6. Betalt innhold

  Økte kostnader bidrar til økte oljeinvesteringer i 2020