IEA: Historisk boom i USA gir lavere oljepriser enn tidligere anslått

Oljeprisutsiktene har blitt svakere gjennom det siste året, mener Det internasjonale energibyrået (IEA) i fersk rapport.

MER Å HENTE: Det internasjonale energibyrået tar opp ressursanslagene for amerikansk skiferolje med 30 prosent i sin rapport Word Energy Outlook. Dette vil få konsekvenser for oljeprisutviklingen, mener byrået.

Foto: Karen Bleier AFP
 • Anders Park Framstad
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

I den ferske «energibibelen» World Energy Outlook, som legges frem tirsdag, fremgår det at byrået i sitt hovedscenario ser en oljepris på 83 dollar per fat i 2025.

Dette er en nedjustering på 18 dollar fra anslaget i fjorårets rapport.

Anslaget for 2040 lyder på 111 dollar, mens man fjor så for seg at prisene skulle stige til 125 dollar i dette tidsrommet. Alle anslagene er i 2016-dollar.

Bakgrunnen for nedjusteringen er tredelt. Først og fremst har EIA justert opp anslagene for utvinnbar olje og gass i USA.

Veksten i USAs olje- og gassproduksjon fra skifer er trolig den kraftigste noe land noensinne har levert, mener byrået:

 • Økningen i amerikansk oljeproduksjon er like rask som Saudi-Arabias vekst mellom 1966 og 1981, da supergiganten Ghawar-feltet løftet produksjonen til ekstreme 5,7 millioner fat per dag.
 • USAs gassvekst fra 2008 til 2023 er ventet å tilsvare Sovjetunionens enorme gassvekst fra feltene Vest-Sibir, Urengoy og Yamburg mellom 1974 og 1989.

I tillegg til dette trekker IEA frem at kostnadene i flere oppstrømsprosjekter er justert ned betydelig, og at en større andel investeringer ansees som kortsykliske.

Mer USA-olje og lavere kostnader

I fjorårets rapport advarte IEA om hvordan to år med lave investeringer som følge av fallet i oljeprisene fra sensommeren 2014 kunne føre til en «skvis» i markedene.

Byrået påpekte at det i perioden 2000 til 2014 i snitt ble vedtatt utbygging av rundt 15 milliarder fat. Tilsvarende tall for 2015 var rundt seks milliarder fat.

Grunnet tidsperioden det tar fra investeringsbeslutning til produksjon anså man at dette kunne gi en svakere tilbudsside i markedet frem i tid, og dermed et strammere marked og høyere priser på sikt.

Nå er imidlertid ressursestimatet for den amerikanske skiferoljen justert opp med over 30 prosent til omtrent 105 milliarder fat råolje og kondensat.

Kostnadene har både kommet ned på land i USA og innenfor konvensjonell oljeutvinning. Det vises til at lønnsomhetsprisen for enkelte prosjekter er justert ned fra mellom 70 og 80 dollar per fat så sent som i 2014, til mellom 30 og 50 dollar per fat.

minE24 gir deg alle økonominyhetene på ett sted. Les mer og last ned her!

«En betydelig andel av disse reduksjonene kan vise seg å være sykliske (...). Men etter våre anslag er noen av kostnadsreduksjonene siden 2014 også av strukturell natur, delvis grunnet mer effektive og standardiserte prosesser og prosjektdesign ...», skriver EIA.

Raskere prosjekter

Energibyrået har ellers tidligere lagt til grunn at prisen på olje alltid vil være høyere enn marginalkostnaden per fat.

Én av nøkkelfaktorene bak dette synet var de lange tidshorisontene for utbygging av oljefelt, der usikkerhet rundt fremtidige markedsforhold og mulige produksjonsutfordringer medførte at investeringsbeslutninger og produksjon var tilbøyelig til å henge bak etterspørselen.

«Men de siste årene har vi sett et definitivt skifte mot kortere prosjekt-tidslinjer og investeringssykluser, i den utstrekning at det dersom dette opprettholdes i fremtiden blir lettere for tilbudssiden å følge etterspørselen raskt, og derfor for prisene å ligge nærmere marginalkostnaden per fat», skriver EIA.

Saken fortsetter under grafen ...

ANSLAGENE: Grafen, som er hentet fra IEAs World Energy Outlook, viser byråets anslag for oljeprisutviklingen frem mot 2014.

Foto: EIA

Kan «rammes» av elbilvekst

Fremdeles tror IEA i sitt hovedscenario at oljeprisene vil trekke en god del høyere frem mot 2040, grunnet et stort behov for ny produksjon – 670 milliarder fat – som kan erstatte fallende produksjon på eksisterende felt.

Sikre er man imidlertid ikke.

I lavprisscenarioet til IEA vil oljeprisen ligge rundt 50 dollar fatet frem til 2025, for så sakte stige til rundt 65 dollar i 2040.

I dette scenarioet er det blant annet regnet inn en mye raskere fremvekst av elektriske biler, en dobling av de anslåtte amerikanske skiferoljeressursene, hurtigere teknologiutvikling oppstrøms og en forutsetning om at de største oljeprodusentene skal klare seg gjennom perioden med lave oljepriser.

Det finnes også et høyprisscenario hvor oljeprisen passerer 100 dollar fatet på slutten av 2020-tallet, for så å øke til 136 dollar i 2040.

Les også

Dette er verdens ti største oljeprodusenter

Les også

Uro har løftet oljeprisen: Storbank jekker opp anslagene

Les også

Analytiker: Saudi-maktkamp kan gi oljebyks til 70 dollar

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Det internasjonale energibyrået (IEA)

Flere artikler

 1. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

 2. IEA frykter prissjokk på 2020-tallet

 3. IEA om norsk olje og gass: Venter oljefall etter 2025

 4. IEA jekker opp anslagene igjen: Venter 330 millioner elbiler i 2040

 5. IEA-sjefen om norsk olje og gass: – Har fortsatt en viktig rolle å spille