Søviknes forventer at Goliat blir fikset snarest

Olje- og energiministeren forventer at Eni og partneren Statoil får fikset Goliat-plattformen og startet produksjonen igjen snarest.

FORBEREDER NYE TALL: Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier at han skal komme med en rekke tall som vil gi nye perspektiver på Goliat-debatten. Tirsdag holdt han innlegg på Statoils høstkonferanse.

Foto: Marius Lorentzen E24
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Presset på olje- og energiminister Terje Søviknes har vært intenst denne høsten på grunn av de mange problemene på oljefeltet Goliat i Barentshavet.

Plattformen har fått pålegg fra Petroleumstilsynet (Ptil) og har opplevd produksjonsstanser jevnt og trutt siden oppstarten i mars i fjor. Det har toppet seg i høst etter at Petroleumstilsynet gikk til det uvanlige skrittet å kreve å få kontrollere plattformen selv før produksjonen får starte opp igjen.

– Etter hendelsene i høst, er din tillit til Eni endret?

– Jeg følger arbeidet Petroleumstilsynet og Arbeidsdepartementet gjør tett, og vi samarbeider godt. Men jeg har ikke grunnlag for å si at Eni ikke håndterer situasjonen som operatør. Det underbygges også av at hverken Statoil, verneombudet eller de tillitsvalgte har tatt til ordet for et operatørskifte, sier Søviknes til E24 etter innlegget sitt på Statoils høstkonferanse.

– Nå er det fullt fokus på at Eni sammen med Statoil må etterkomme kravene som Ptil har stilt og få produksjonen opp å gå så raskt som mulig, legger han til.

Petroleumstilsynet uttaler til Teknisk Ukeblad at de besøkte Goliat-plattformen torsdag og fredag i forrige uke, men ifølge nettsiden kan de ikke si noe om tilstanden på plattformen ennå. Tilsynet avventer nå Enis initiativ om et møte mellom dem, Eni og Statoil.

På spørsmål fra E24 vil Eni foreløpig ikke tidfeste når produksjonen kan gjenopptas, men mener de nå har utbedret feilene som de fikk pålegg av Ptil om å rette:

– Vi har meddelt Ptil om at vi anser pålegget som lukket. Nå gjenstår det enkelte formelle avklaringer før produksjonen kan gjenopptas, sier kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff i en uttalelse til E24.

Les også

Statoil setter inn toppfolk internt for å få skandalefeltet Martin Linge i havn

Vil ikke blande Goliat med resten av Barentshavet

Debatten i høst har rast etter at SV på tampen av forrige stortingsperiode startet å stille spørsmål ved om feltet ville være lønnsomt for staten eller ikke. Søviknes måtte først korrigere svaret sitt og har deretter lovet å komme med nye beregninger.

Det har kommet en serie nye spørsmål fra Stortinget og spørsmålet har blitt reist om oljeselskapet Eni er skikket til å være operatør eller ikke. Så langt har Olje- og energidepartementet avfeid det spørsmålet.

På Statoils høstkonferanse i Oslo tirsdag benyttet olje- og energiministeren selv sjansen til å ta opp problemfeltet under innlegget sitt på scenen:

– Spørsmålet om lønnsomheten på Goliat er interessant i seg selv, startet Søviknes, og satte i gang en humring i salen når publikum forsto hvilket tema han var i ferd med å bevege seg inn på.

Det første Søviknes poengterte er hvordan han mener Goliat-debatten ikke må ende som en debatt og dom over hele Barentshavet:

– Lønnsomheten til Goliat er helt irrelevant når det gjelder diskusjonen om lønnsomhet i Barentshavet generelt. Man må alltid vurdere hvert enkelt funn og prosjekt for seg selv. Beregningene må gjøres på bakgrunn av utvinnbare ressurser, estimerte kostnader og estimerte olje- og gasspriser over feltets levetid, sa Søviknes.

Varsler litt uvanlige beregninger

Under innlegget sitt gjentok Søviknes budskapet om at hverken han eller departementet løpende gjør lønnsomhetsberegninger etter at et felt er kommet i drift, og poengterte at dette er noe oljeselskapene gjør før de søker om en utbygging og at myndighetene gjør det når de skal behandle søknaden.

– For å klargjøre debatten (om Goliat, journ.anm.) gjøres det nå bredere beregninger for Goliat-feltet som vil gi viktig informasjon. Dette skal selvfølgelig presenteres for Stortinget, og tallene vil være klare innen kort tid, sa Søviknes fra podiet.

Hva slags tall kommer du med?

– Det må vi komme tilbake til når dette er klart, men vi kommer med litt bredere analyser, og vi skal gi litt ulike måter å se lønnsomheten på. Det har vært så mange diskusjoner om hvordan man skal regne og hva som skal legges til grunn, sier Søviknes.

Les også

Goliat hjalp Eni til å bli nullskattyter

– Vi gjør noe litt uvanlig ved at vi setter oss tilbake i 2009, da utbyggingssøknaden ble behandlet, men med kunnskapen vi har i dag. Det gjør vi for å lage en sammenligning med hva som ble gjort den gangen. Vi kommer også med noen perspektiver om dagens situasjon, fortsetter han.

TOPPMØTE: Olje- og energiminister Terje Søviknes (t.h.) møtte konsernsjef i Statoil Eldar Sætre under Høstkonferansen 2017. Statoil er medeier i Goliat med en andel på 35 prosent.

Foto: Heiko Junge NTB scanpix

– Vil tallene du skal komme med gi et mer positivt bilde enn det som har preget debatten i det siste?
– Det gjenstår å se. Men den overordnede troen i Stortinget på at jeg bruker de best tilgjengelige tallene for å få dette til å fremstå så godt som mulig er like meningsløst som å bruke Goliat i negativ forstand for å generalisere hele Barentshavet, slik både deler av miljøbevegelsen og opposisjonen har gjort, sier Søviknes.

– Man må vurdere hvert enkelt funn for seg. Er det ikke lønnsomt, blir det heller ikke utbygd, legger han til.

Les også

Søviknes: – Kunne ikke ha brukt nesten tre år gamle tall om Goliat

Vil at partnere tar mer ansvar

Goliat-feltet har ikke vært i produksjon siden starten av oktober. Da ble feltet startet opp i noen få dager, før Petroleumstilsynet beordret feltet stengt igjen.

Goliat-feltet ble ikke bare kraftig forsinket og betydelig dyrere enn planlagt, men siden oppstarten i mars 2016 har feltet vært stengt en rekke ganger. Etter at det oppsto personskade og flere problemer i fjor, lovet selskapet bot og bedring med sin nye Norges-sjef i et intervju med E24 i våres.

Utover sommeren og høsten har selskapet imidlertid slitt med å få kontroll med mulige tennkilder og andre faktorer på den runde flytende plattformen, og Petroleumstilsynet gikk i midten av november til det uvanlige steget å kreve å selv få sjekke forholdene på plattformen før feltet kan starte opp produksjonen igjen.

Det italienske oljeselskapet Eni er operatør og har en eierandel på 65 prosent, mens partneren Statoil eier de siste 35 prosentene.

– Har næringen, Statoil og Eni lært, slik at Goliat blir et unntakstilfelle?

– Vi har hatt mange debatter om felt på norsk sokkel, og mange husker sikkert debatten om Statfjord. Omtalen var beksvart og det ble dømt nord og ned. Vi har gjennom de siste tiårene hatt en enorm teknologiutvikling og den vil fortsette, sier Søviknes og fortsetter:

– Jeg håper man lærer, både av de feilene og suksessene som er på sokkelen. Det er en del av den norske modellen det og. Det vi også påpeker i den nye veilederen til Plan for utbygging og drift, er at påseansvaret skal styrkes. Det føler vi også næringen tar på alvor.

Les mer om den nye veilederen til oljeselskapene her.

Les også

Vil bruke opptil 100 mill. hvert år på digitaliseringsskole

Les også

Salget blir møtt med sjokk og skuffelse hos fagforening

Les også

Så dyr blir Statoils milliardvindpark

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Eni
 2. Terje Søviknes
 3. Goliat
 4. Equinor

Flere artikler

 1. Har ingen beregning på når Goliat gir staten overskudd

 2. Petroleumstilsynet krever å få sjekke Goliat-plattformen selv

 3. Oljeministeren ga Stortinget feil Goliat-tall

 4. Annonsørinnhold

 5. Eni: Goliat kan starte opp om noen dager

 6. Anslår at staten tjener 13 milliarder på Goliat