Ocean Yield kan få leid ut produksjonsskipet sitt – hvis Aker Energy finner nok olje

Aker Energy kan komme til ikke bare å trenge ett, men to produksjonsskip for å utvinne oljen fra sitt kommende dypvannsfelt Pecan i Ghana. Det kan bety penger i kassen for et annet Aker-selskap.

Solen går ned over produksjonsskipet Dhirubhai-1 tilhørende Aker-selskapet Ocean Yield utenfor Indias østkyst. Her fra det var på kontrakt med Reliance.

Foto: Ocean Yield
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

Det er nå bare 32 dager igjen til oljeselskapet Aker Energy etter planen skal overlevere utbyggingsplanen (kalt PDO) for det nye oljefeltet sitt til myndighetene i Ghana.

– Vi er i rute og det er ikke noe alternativ, sier Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan til E24, med referanse til fristen som er satt.

Han deltok tirsdag på Sparebank 1 Markets' energikonferanse i Oslo, som samler både norske og internasjonale topper innen olje-, offshore- og fornybarbransjene.

– Det er også mye som var gjort fra Hess' side og vi fikk med oss en del folk fra Houston da vi overtok deres eierandel. Det bidro til å gi oss et godt moment i arbeidet fra start, fortsetter Haugan om arbeidet som nå pågår.

Aker Energy eies av Kjell Inge Røkke og Aker i fellesskap. Det var i februar i fjor det ble kjent at Aker Energy hadde inngått en avtale med oljeselskapet Hess om å kjøpe deres eierandel i DWT/CP-blokken i Ghana for 100 millioner dollar, hvorav 75 millioner først utbetales når en utbyggingsplan er godkjent av myndighetene.

– Det første vi fokuserer på er å få frem PDO-grunnlaget. Samtidig med det borer vi, og vi snakker nå om en mulighet for å få til to FPSOer (flytende produksjonsskip, journ.anm.), sier Jan Arve Haugan.

Hvis alt går som Aker Energy håper og tror, finner de nemlig så mye mer olje i Ghana at de faktisk vil trenge to produksjonsskip på feltet.

Les også

E24-podden: Øyvind Eriksen om sine 10 år som Aker-sjef, oljeeventyrene og forholdet til Røkke

Kan løse Ocean Yields «skipsfloke»

Nylig ble det kjent at Aker Energy hadde inngått en opsjonsavtale med det Aker-dominerte skipseierselskapet Ocean Yield, som kan løse sistnevntes «skipsfloke».

Avtalen sikrer Aker Energy en opsjon på å bruke produksjonsskipet (FPSOen) Dhirubhai-1. Skipet eies av Ocean Yield og var frem til september i fjor på langtidsutleie til et oljefelt i India.

Skipet har vært et viktig bidrag til Ocean Yields resultater. Selskapet har i en periode vært på jakt etter en ny leietager, men arbeidet er ikke lett ettersom det ikke er hver dag at det er et oljefelt som trenger et produksjonsskip.

For å utvinne oljen fra hovedreservoaret i Pecan-feltet i Ghana vil Aker Energy bruke et annet produksjonsskip, men hvis opsjonen med Ocean Yield blir utøvd, vil Dhirubhai-1 komme i tillegg.

– Main Pecan FPSO vil være en FPSO som er en ombygget VLCC (et stort oljetankskip, journ.anm.) som konverteres og får installert et prosessanlegg, sier Haugan og fortsetter:

– Så har vi Dhirubhai-1 som en opsjon som en FPSO nummer to. Den har relativt små ombyggingskostnader og kan relativt enkelt settes på plass på plass. Så for oss handler det om å få avklart reservegrunnlaget som skal til for å kunne forsvare en andre FPSO.

Om Aker Energy vil benytte opsjonen med Ocean Yield eller ikke handler ifølge Aker Energy sjefen om volum, altså hvor mange fat de totalt finner, og hvor i blokken fatene ligger.

Hvis det skulle bli behov for to produksjonsskipet er det fortsatt uavklart hvilken av dem som kommer først i produksjon. Dette jobber Aker Energy nå med, og rekkefølgen vil blant avhenge av tiden det tar å bygge om produksjonsskipene og hvordan man velger å starte utvinningen fra blokken.

Les også

Aker Energy har boret den første av tre brønner i Ghana: Innen 80 dager skal utbyggingsplanen være klar

Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan (t.v.) avbildet på Sparebank 1 Markets' energikonferanse. Til høre er kommunikasjonssjef Håkon Høgetveit.

Foto: Marius Lorentzen E24

Borer brønner på jakt etter mer olje

Aker Energy har etter boringen av den første avgrensningsbrønnen (kalt Pecan 4A) rundt nyttår fått bekreftet sine anslag som at det er 450 til 550 millioner fat oljeekvivalenter i blokken i såkalte betingede ressurser.

Med de to neste brønnene mener selskapet at det er en oppside som kan øke det totale volumet til mellom 600 og 1.000 millioner fat.

Boreskipet Maersk Viking er allerede i gang med boringen av Pecan Sør, og etter det vil man bore avgrensningsbrønnen som kalles Pecan Sør-Øst.

Boreresultatene vil påvirke hvordan feltet bygges ut.

– Den store FPSOen Pecan Main skal plasseres på et havdyp på 2.400 meter og så har vi forskjellige lokasjoner på den andre avhengig av hvor vi finner dem, utdyper han.

– Har dere sikret dere hoved-produksjonsskipet som skal på feltet?

– Det er fire tilbydere til det. De fire ble identifisert av Hess, så da vi tok over videreførte vi det arbeidet. Alle de fire har identifisert sine skip og vi har vært og sett på alle sammen.

– Vet dere om ombyggingen av disse skipene vil skje lokalt i Ghana, eller andre steder, som hos Kværner på Stord for eksempel?

– Det er forskjellige alternativer vi ser på. Alle de fire tilbyderne har forskjellige løsninger, men det er klart med den bakgrunnen vi har kommer vi til å legge oss bort i hvordan dette arbeidet skal gjøres. Det er ikke unaturlig for det er en viktig del av beslutningen for den kontrakten, sier Haugan og smiler.

Haugan var tidligere konsernsjef i Kværner. Kværner, der Kjell Inge Røkkes Aker og staten er største aksjonær, håper å få oppdraget med å installerere dekket og utstyret på produksjonsskipet, slik selskapet skal gjøre for Equinor på Johan Castberg-produksjonsskipet.

Fra eieren av produksjonsskipet planlegger Aker Energy å inngå en såkalt bareboat charter, så skal leverandøren stille med en drift- og produksjonsavtale i tillegg.

– De fire som byr har forberedt seg på å stille med et skipsskrog, bygge topside-anlegget og drive det. Vår oppgave er å velge den beste leverandøren.

Les også

Kværner vinner Hydro-kontrakt til 200 millioner: Skal bygge om Husnes-verket

Vurderer hvor mye som kan bygges i Ghana

Under innlegget sitt på Sparebank 1-konferansen onsdag forklarte Jan Arve Haugan blant annet at en av problemstillingene som selskapet jobber med er mengden lokalt innhold, altså andelen arbeid som utføres av lokale bedrifter eller av utenlandske bedrifter i Ghana.

– Det er en forventning om at deler av fabrikasjonen og vedlikeholdet skal skje fra Ghana, sa Haugan.

Overfor E24 forklarer Aker Energy-sjefen at et moment som spiller inn i vurderingen av de fire tilbyderne av hoved-produksjonsskipet er hvor mye av ombyggingsarbeidet de legger opp til å gjøre i Ghana.

– Det gjelder også med ved eventuell bruk av Dhirubhai-1, sier Haugan om det mulige andre produksjonsskipet fra Ocean Yield.

Spørsmålet om lokalt innhold spiller også inn i arbeidet med de såkalte subsea- og surf-systemene, altså utstyret og rørledningene som skal installeres på havbunnen og koblingene opp mot produksjonsskipet eller -skipene.

– Er dere ferdig med å kartlegge hva slags subsea-system dere trenger og omfanget?

– Ja. Noe av det viktigste vi har gjort (siden de overtok blokken fra Hess, journ.anm.) er å forenkle konseptet. Opprinnelig var det lagt opp til rundt 44 brønner, men det er redusert ned til under 30. Det gir en betydelig kostnadsreduksjon, sier Aker Energy-sjefen.

– Men hver brønn har en mye mer kompleks komplettering enn det Hess planla for. Men der kommer mye av kompetansen vi har med oss fra Nordsjøen til stor nytte. Mye av det vi gjør er en ren kopi, fortsetter han.

– Så dere må ikke bare velge en leverandør av produksjonsskipet i år, men også hvem som skal levere subsea-systemet?

– Ja, vi må det. Kompleksiteten i subsea tilsier at vi må ha en god løsning på plass, sier Haugan og forklarer at det er snakk om et havdyp på minst 2.400 meter for subsea-utstyret, og at det kan bli enda større havdyp hvis de gjør funn i andre deler av blokken.

– Har dere hatt noen subsea-leverandører inne på Feed-kontrakt (forhånds-ingeniørarbeid)?

– Vi har vært tydelige på at hvis vi skal klare å gjennomføre dette på en god måte må vi få på plass en subsea-allianse. Vår ambisjon er å se om vi kan få bruke de som er i alliansen til Aker BP. Det ligger litt i kortene, sier Haugan.

I subsea-alliansen til Aker BP sitter et annet Aker-selskap, Aker Solutions, sammen med Subsea 7.

Slår alt av usikkerhetsmomenter i Aker-selskapenes favør vil man dermed havne i en situasjon der Aker Energy, Ocean Yield, Aker Solutions og Kværner alle blir involvert i Røkkes oljeeventyr i Afrika.

Les også

Cognite har sikret sin første utenlandskontrakt

Les også

Fortsatt store underskudd i «nye Seadrill»

Les også

Tror LNG-kostnadene må halveres for å frigi «låste gassfunn»

Her kan du lese mer om

  1. Aker
  2. Ghana
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Røkkes oljeutbygging i Ghana skal koste 38 mrd.

  2. Resultatrush og oljepris løftet Oslo Børs til ny årstopp

  3. – Aker vil forbli i førersetet

  4. Annonsørinnhold

  5. Aker gir ikke opp i Ghana: Vil finne løsning for Pecan-feltet

  6. Ocean Yields skipsfloke kan være løst