Kværner varsler første utbytte siden 2015 – avsluttet året med fallende resultat

Kværner vil dele ut utbytte igjen og spår samtidig null vekst i 2019.

NORD-EUROPAS STØRSTE: Kranen på Kværner Stord er regelrett gigantisk og synes fra lang avstand. Nå utvider selskapet kaianlegget og skinnegangen til kranen for å få mer arbeidsrom. På bildet fra oktober 2018 ser du også boligplattformen til Johan Sverdrup-feltet som er ferdig og er under testing.

Foto: Marius Lorentzen E24
Publisert:,

Oljeservicekonsernet Kværner slapp tirsdag resultatene for fjerde kvartal. Der varsler selskapet også at styret foreslår et utbytte på 1,0 krone per aksje for 2018 til utbetaling i 2019.

Det er det første utbytte siden 2015 for aksjonærene, som blant annet inkluderer Kjell Inge Røkkes Aker og staten (gjennom Aker Kværner Holding) og private equity-aktøren HitecVision.

Kvartalsrapporten viser for øvrig en omsetning som falt fra 1,84 til 1,76 milliarder kroner mot samme kvartal året før og et brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) som falt fra 234 til 75 millioner.

Selskapet referer da til tallene for «Field Development» som bedre viser selskapets samlede aktiviteter og som inkluderer samarbeidsselskap.

Ser man på det ordinære regnskapet som ikke tar høyde for dette ser man at omsetningen falt fra 1,80 til 1,72 milliarder, mens brutto driftsresultat gikk fra 227 til 77 millioner.

– Vi er tilfredse med at vi leverer driftsinntekter og EBITDA-resultater i tråd med det vi har kommunisert til markedet tidligere. Kværner har levert solide resultater i alle kvartaler i 2018 og som planlagt ble hoveddelen av EBITDA opptjent i første halvår på grunn av i hvilke faser prosjektene i porteføljen er i, sier Karl-Petter Løken, Kværners konsernsjef, i en børsmelding.

Hør E24-podden fra Kværner Stord: Norske verft omstiller seg, men de trenger fortsatt oljen

Konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Mye penger på bok

Med 269 millioner aksjer vil Kværner måtte ut med det samme beløpet i kroner gitt at generalforsamlingen vedtar utbyttet til våren.

Med en kontantbeholdning som økte fra 2,81 til 3,17 milliarder i løpet av fjoråret vil utbytte altså ikke gjøre det store innhugget på selskapets konto.

– Kværner har de siste årene ferdigstilt flere betydelige prosjekter med forutsigbare og gode resultater, som har resultert i en sterk finansiell plattform, skriver selskapet i en børsmelding.

Forrige gang aksjonærene kunne se en innbetaling fra Kværner på kontoutskriften var den 23. oktober 2015, da det tikket inn 0,15 kroner per aksje. Tidligere samme år tikket det inn 0,67 kroner, slik at aksjonærene samlet sett fikk 0,82 kroner i utbytte.

Siden den gang har det vært null, samtidig som pengesekken til Kværner har blitt stadig større.

Utbyttestoppen sammenfalt med to hendelser for Kværner:

  • Oljebremsen
  • Private Equity-aktøren HitecVisions inntog i Kværner.

Det var i november 2015 at HitecVision-selskapet North Sea Strategic Investments kjøpte seg opp til en eierandel på 11,1 prosent i Kværner. I januar 2016 kjøpte de seg videre opp.

Ifølge den siste aksjonærutskriften fra Oslo Børs eier HitecVision-selskapet nå 15,9 prosent, mens Aker Kværner Holding, som eies av staten og Kjell Inge Røkkes Aker i fellesskap, eier 41,0 prosent.

Les også

Kværner ser konturene av et betonggjennombrudd: Skal utvikle understellskonsept til Hywind Tampen

Spår samme omsetning i 2019

Kværner regner med at omsetningen i 2019 vil ende over 7,0 milliarder kroner, noe som er den samme prognosen som selskapet etter hvert hadde for 2018.

Kværners omsetning (for Field Development) falt i 2017 fra 10,7 til 7,6 milliarder kroner. I fjor falt den videre ned til 7,3 milliarder.

For ett år siden spådde selskapet først en omsetning på mellom 6,0 og 7,0 milliarder i 2018, men etter hvert ble denne prognosen altså oppjustert til «over 7,0 milliarder».

Ordreboken til Kværner fikk i fjerde kvartal inn nye ordrer for til sammen 1,72 milliarder kroner, mot 1,70 milliarder ett år tidligere. Ordreboken endte på 10,63 milliarder kroner ved årsslutt.

Av ordreboken skal 63 prosent utføres i 2019, noe som implisitt innebærer en omsetning på 6,69 milliarder kroner. Dermed må selskapet sikre seg drøye 300 millioner kroner til i arbeid for 2019 for å nå sin egen prognose.

Les også

Disse feltene skal levere Equinors vekst

Ser kontraktsmuligheter på 30 til 50 milliarder årlig

I tillegg til satsinger mot nye segmenter jobber Kværner med å posisjonere seg mot flere kontrakter som er ventet fra olje- og gasselskapene i årene fremover, både på norsk sokkel og utenlands.

Selskapet skriver at flere av prosjektene vil gå gjennom viktige beslutningssteg i løpet av 2019 og dermed nærme seg sanksjonering og kontraktstildeling. Selskapet venter imidlertid ikke de største kontraktstildelingene i år:

– Selskapet venter at de potensielle kontraktstildelingene for større prosjekter på kort sikt trolig vil komme i 2020 og 2021, skriver Kværner.

I kvartalsrapporten skisserer selskapet kontraktsmuligheter på totalt 30 til 50 milliarder kroner årlig i perioden 2019–2023. Selskapet nevner ikke spesifikke prosjekter, men mener det er over 16 prospekter i klassen over 3,0 milliarder per kontrakt 17 over prospekter i klassen 750 millioner til 3,0 milliarder.

Om lag en tredjedel av kontraktsmulighetene ligger i Norge, mens resten er utenlands.

Kværner-sjef Karl Petter Løken skisserte i fjor høst et mål om å få Kværner tilbake til en omsetning på over 10 milliarder årlig.

Det er en rekke prosjekter som trolig er på Kværners ønskeliste i årene fremover. De inkluderer Hywind Tampen, Equinors utbygginger av blant annet Bay du Nord i Canada og Aker BPs utbygging av NOAKA, samt OMVs Wisting-utbygging i Barentshavet.

Les også

Nå er byggingen av det neste store norske oljefeltet i gang

Les også

Kværner vil tilbake til gamle høyder

Les også

Equinor investerer milliarder i Russland

Her kan du lese mer om