SV krever høyere skatt på olje og gass: – Minst 90 prosent

Vannkraften får 90 prosent skatt på deler av inntektene. SV krever minst like mye på olje og gass. – Rart at de ikke har gjort det allerede, sier Lars Haltbrekken (SV).

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) vil at også olje- og gassbransjen skal betale «høyprisbidrag» som gir inntil 90 prosent skatt, på linje med det regjeringen har foreslått for vannkraftselskaper.
Publisert: Publisert:

Onsdag la regjeringen la frem kraftige skatteskjerpelser på oppdrett, vannkraft og vindkraft, for å sikre økte inntekter til fellesskapet i en krevende tid.

Det ble imidlertid ikke gjort noen endring av skatten på olje- og gassproduksjon, som allerede er høy.

Høyest skatt får vannkraftprodusentene. De må betale 90 prosent skatt på den andelen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Årsaken er regjeringens forslag om et «høyprisbidrag» på vannkraft og vindkraft, som kommer i tillegg til en økt grunnrenteskatt. Kraftbransjen har truet med å legge en rekke milliardinvesteringer i vannkraft i skuffen etter forslaget.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) krever at olje- og gassbransjen får minst like høy skatt som vannkraften når prisene havner over visse nivåer.

– Dette gjør at man skattlegger fornybar energi mye mer enn fossil energi, sier Haltbrekken til E24.

– Derfor må vi få en tilsvarende ordning på olje og gass, som gjør at vi skattlegger de skyhøye inntektene der minst like mye, legger han til.

Les på E24+

Dette er vinneraksjene så langt i år

– Minst 90 prosent

Gassprisene har skutt i været det siste året, akkurat som strømprisen. Derfor er det rom for et høyprisbidrag også her, mener Haltbrekken. Også oljeprisen har steget mye siden coronakrisen, men er på langt nær like høy som gassprisen.

– Tenker dere en type høyprisbidrag på samme måte som for strøm, slik at skatten blir 90 prosent også på olje og gass når prisene er over visse nivåer?

– Ja, minst 90 prosent. Hvis ikke så skattlegger du fornybar energi mye hardere enn fossil energi. Og hvis vi skal kutte ut fossil energi, så fungerer ikke det. Jeg er overrasket over at de ikke kommer en tilsvarende skatt på olje og gass, sier Haltbrekken.

Han mener at økt skatt på olje og gass også vil bidra til å dempe presset i norsk økonomi. Olje- og gassbransjen er ventet å levere mange utbyggingsplaner mot slutten av 2022, etter at Stortinget vedtok en krisepakke under coronakrisen.

– Er dette mest en markering, eller et krav som SV vil stå hardt på at skal gjennomføres?

– Dette er noe vi mener bør gjennomføres, og kommer til å foreslå overfor regjeringen. Jeg synes det er rart at de ikke har gjort det allerede, sier Haltbrekken.

Les også

Økt skatt på vannkraft: SKL og Agder Energi vil droppe milliardprosjekter

– Ikke regnet på dette

Høyprisbidraget er en form for ekstraskatt på strøm. Kombinert med grunnrenteskatten fører forslaget til at vannkraftselskaper må betale 90 prosent skatt for den andelen av strømprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Haltbrekken har ikke regnet på hvilke grenser han ønsker for å utløse et høyprisbidrag på olje og gass. Han vil be regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med forslag.

– Vi har ikke regnet på dette og satt noen grense, sier Haltbrekken.

Gassprisen var i høst vært oppe i hele 340 euro per megawattime, fra om lag 40 euro per megawattime ett år tidligere. Oljeprisen har den siste tiden ligget på 80-90 dollar fatet, som er et mer normalt nivå enn gassprisen.

Les også

Kraftgiganten Lyse dropper milliardinvestering etter skattegrep fra regjeringen

– Allerede veldig høy

Stortingsrepresentant Geir Pollestad i regjeringspartiet Sp er ikke klar for å innføre en slik ekstraskatt også for olje og gass. Olje- og gassprodusenter betaler 78 prosent i skatt.

– Dette handler om at skatten allerede er veldig høy i olje og gass. Det er også et betydelig innslag av statlig eierskap, så staten får inn mye penger gjennom Petoro og Equinor, sier Pollestad til E24.

– De pengene vi tar inn fra oljesektoren går heller ikke direkte inn i norsk økonomi, men de går inn i Oljefondet, legger han til.

En høyere skatt på olje og gass ville tilført Oljefondet mer penger, men ikke umiddelbart gitt regjeringen mer å rutte med. Bruken av oljepenger er nemlig frikoblet fra regjeringens olje- og gassinntekter, for å unngå skyhøy pengebruk i gode år og innstramminger i dårlige år.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

– Trenger å forsyne markedet

– Både gasspris og strømpris har økt. Hvorfor er det rettferdig med lavere skatt på den dyre gassen enn på den dyre strømmen?

– Det er fordi vi trenger å forsyne markedet med mest mulig gass nå. Strømmen har vi et ønske om å spare. Gassen har vi også permanent høy skatt på. Nå har vi innført et situasjonbetinget høyprisbidrag på strøm, sier Pollestad.

Han forsikrer om at høyprisbidraget ikke vil være permanent, og åpner for en diskusjon med kraftbransjen om dette. Regjeringen har ikke sagt noe formelt om hvor lenge denne ekstraskatten på strømpriser over 70 øre skal vare.

– Kraftbransjen tolker det som dette skal vare i 10 eller 20 år fremover. Det mener jeg vi må få en avklaring på. Men om vi skulle innført en permanent ordning, så ville vi innført den for hele landet, ikke bare for Sør-Norge, sier Pollestad.

– Jeg er nokså sikker på at når panikken får lagt seg så er det fullt mulig å forhold seg til disse skatteendringene, legger han til.

Publisert:
Gå til e24.no