NHO frykter investeringstørke i vannkraft: – Forsterker og forlenger kraftkrisen

Selskaper som Lyse, Agder Energi og SKL vil droppe milliardprosjekter i vannkraft etter regjeringens skatteøkninger. – Forferdelig synd, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er bekymret etter at en rekke vannkraftprodusenter vil droppe milliardprosjekter i oppgradering og utbygging av vannkraft. Han frykter at Norge ikke har nok kraft til det grønne skiftet.
Publisert: Publisert:

Kraftbransjen var raskt ute med å kutte prosjekter etter regjeringens foreslåtte skatteøkninger på vannkraften denne uken:

  • Lyse sier de dropper investeringer for 4-5 milliarder kroner i Røldal-Suldal
  • Agder Energi sier de trolig dropper et pumpekraftverk til fem milliarder
  • Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) sier de trolig vil droppe oppgraderingen av Blåfalli til rundt én milliard
  • Hafslund må vurdere på nytt investeringer for ti milliarder kroner i vannkraftprosjekter på Østlandet og i Aurland, ifølge Energi Norge

NHO-sjef Ole Erik Almlid er kritisk til skatteøkningen for vannkraften, og frykter at enda flere aktører vil legge bort sine prosjekter.

– Det er grunn til å frykte at skattegrepene som ble varslet for kraftsektoren både forsterker og forlenger kraftkrisen, og gjør det enda vanskeligere å gjennomføre det grønne skiftet, sier Almlid til E24.

Regjeringen foreslo denne uken å øke grunnrenteskatten på vannkraften. I tillegg vil den innføre en ekstraskatt (høyprisbidrag) for vind- og vannkraft på den delen av kraftprisen som er over 70 øre kilowattimen.

Forslagene innebærer at vannkraftselskaper vil betale hele 90 prosent skatt på den delen av kraftprisen som er over 70 øre kilowattimen, som er mer enn skatten på olje- og gassproduksjon.

Forslaget om høyprisbidrag anslås på svært usikkert grunnlag å øke skatteinntektene med om lag 16 milliarder kroner årlig, ifølge regjeringen.

Les også

Økt skatt på vannkraft: SKL og Agder Energi vil droppe milliardprosjekter

– Et paradoks

NHO-sjefen mener at mange av selskapene som nå har fått skatteskjerpelser er sentrale i å få gjennomført sentrale investeringer i fornybar energi.

– Jeg frykter at det er flere vannkraftaktører som nå vil holde igjen på sine investeringer. Det er også et paradoks at det som nå stopper opp, er den kraften som gir minst naturinngrep. Det er forferdelig synd, sier Almlid.

– Er det grunnrenteskatten eller høyprisbidraget som er hovedproblemet?

– Det er mange skatteforslag som kommer samtidig. Cluet er at når du tapper bransjen for investeringskraft i denne størrelsesordenen, så er summen at det blir færre milliarder igjen til å investere i det grønne skiftet, sier Almlid.

– Man kan si at grunnrentebeskatningen er nøytral, men man tar jo ut egenkapital som selskapene ellers ville hatt tilgjengelig. Uansett om dette er rimelig eller ikke, så vil det bli færre milliarder igjen til å bruke på grønne investeringer. Dette er veldig, veldig enkelt, sier han.

Kraftselskapet Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) skulle oppgradere Blåfalli for om lag én milliard kroner, men legger trolig bort planene etter regjeringens forslag om skatteøkninger.

– Svært dårlig nytt

NHO-sjefen har lenge etterlyst mer kraft til det grønne skiftet og nye industriarbeidsplasser. E24 kartla nylig en rekke industri- og oljeprosjekter som til sammen vil kreve 24 terawattimer (TWh) kraft på toppen av dagens årlige forbruk på 140 TWh. Dagens produksjon er om lag 155 TWh.

Økt behov for strøm sammenfaller med et nesten totalt fravær av ny kraftproduksjon. Dette kan ifølge Statnett føre til kraftmangel i Sør-Norge i perioden fra 2025 til 2030. Vannkraftbransjen har i det siste hentet flere prosjekter frem fra skuffen, men Almlid mener at de nå havner i skuffen igjen.

– Vi har behov for mer kraft. Det grunnleggende problemet vi har er mangel på kraft. Det er store industrielle satsinger i Norge de neste årene som har behov for mer fornybar kraft raskt. Da er dette svært dårlig nytt, sier NHO-sjefen.

Les også

Tror Lyse bløffer om skrinlegging av milliardprosjekt

Frykter for batterier og hydrogen

Almlid frykter blant annet at Norges store ambisjoner om batteriproduksjon og hydrogenproduksjon kan rammes hvis det mangler kraft. Også oljebransjen og eksisterende industri trenger mye kraft for å redusere bruken av fossil energi.

– Det er forferdelig trist hvis man nå lager et skattesystem som gjør at kraftselskapene ikke lenger har investeringsmuligheter, sier NHO-sjefen.

– Det må være tungt for regjeringen å se hvis det grønne industriløftet deres stanses av deres eget skattegrep, sier Almlid.

Agder Energi-konsernsjef Steffen Syvertsen.

De planlagte batterifabrikkene i Norge trenger 1-2 TWh strøm hver, fullt utbygget. Også hydrogen krever mye energi. Produksjon av grønt hydrogen krever ifølge DNV rundt 0,5 TWh strøm per 10.000 tonn.

Arbeiderpartiets mål er hydrogenproduksjon på 400.000 tonn per år innen 2030, riktignok fordelt på grønt (laget med strøm) og blått hydrogen (fra gass). Hvis alt dette skal være grønt hydrogen, krever det 10 TWh.

Derfor dropper han investeringen

Agder Energi-sjef Steffen Syvertsen sier at han hadde planer om å søke konsesjon til et pumpekraftverk som skulle bidra til å løse fremtidens utfordringer, men ekstraskatten over 70 øre gjør dette ulønnsomt.

I fremtiden blir det en økende andel av havvind og solkraft i kraftsystemet, og da trengs det mer regulerbar vannkraft for å opprettholde produksjonen når det er lite vind og sol. Da kan strømmen bli svært dyr i noen timer.

– Verdien av å kunne regulere kraftproduksjonen vil øke i fremtiden. Men hvis vi ikke får noen oppside når prisen er over 70 øre kilowattimen, vil vi ikke ha noen grunn til å satse på dette, sier Syvertsen til E24.

Han mener at det er reelt at prosjektene blir lagt bort, og at det ikke bare skjer for å presse regjeringen til å droppe sitt skatteforslag.

– Dette handler mye om at de vannkraftprosjektene vi har igjen å bygge ut, ikke er de beste og mest regulerbare prosjektene. Dette er prosjekter som så vidt var lønnsomme, og med økt skatt blir de ikke lenger lønnsomme, sier Syvertsen.

Les på E24+

De nye, store strømforbrukerne

Publisert:
Gå til e24.no