Anke mot oljearbeidere avvist – nå vil de ha millionerstatning

Høyesterett har avvist anken fra Stena Drilling i saken mot oppsagte riggarbeidere. Nå forbereder de krav om millionerstatning.

Forbundssekretær Stig-Rune Refvik i Safe er svært fornøyd med at anken i saken ble avvist av Høyesterett.

  • Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

I begynnelsen av mai var det klart at Gulating lagmannsrett endte med å gi 82 riggarbeidere medhold i at de var feilaktig sagt opp fra Stena Drilling AS. Nå er dommen rettskraftig.

Dermed er det klart for erstatning til oljearbeiderne – som kan få et betydelig beløp. De ble sagt opp 1. desember 2017.

– Det reelle tapet er i millionklasse per saksøker. Så skal vi nå se på hva kravet faktisk blir, sier forbundssekretær Stig-Rune Refvik i Safe.

– Det er bare å begynne å regne, sier Industri Energi-advokat Eyvind Mossige til Frifagbevegelse, som representerer fire av de 82.

Høsten 2016 var det slutt. Midt i forrige oljekrise sa Equinor opp kontrakten med boreriggen Stena Don.

Riggen ble lagt i såkalt varmt opplag ved Hanøytangen utenfor Bergen i påvente av nytt oppdrag. Over 100 riggarbeidere fra Stena Drilling ble permittert midt i november. 69 ansatte fortsatte å arbeide på riggen i vanlig turnus mens den lå i opplag.

Les på E24+

Oppsagte riggarbeidere får tusener

Les på E24+

180 blir sagt opp i Stena Drilling

Stena Don gikk på norsk sokkel fra 2001 til 2016, men ble så lagt i opplag og senere flyttet til Skottland. Der fikk boreriggen nytt arbeid.

Høsten 2017 bestemmer Stena-konsernet seg for å flytte boreriggen til Skottland, hvor hovedkontoret ligger. Alle ansatte i Stena Drilling ble sagt opp.

Stena Don ble flyttet til Invergordon, nordøst i Skottland. Her skulle den klargjøres for såkalt kaldt opplag – selv om det i retten ble en diskusjon om det faktisk var et kaldt opplag. Så fikk boreriggen et nytt oppdrag nord for Skottland med oppstart i slutten av mai 2018. Utover vinter og vår ble Stena Don oppbemannet – nå ikke med ansatte fra Stena Drilling AS, men med et annet Stena Drilling-selskap registrert i Singapore.

37 av de 188 riggarbeiderne var tidligere ansatt i Stena Drilling i Norge.

I rettssaken mente totalt 82 riggarbeidere at det forelå en virksomhetsoverdragelse. Dermed bestred de også oppsigelsene. I lagmannsretten ble det vist til at flyttingen til Skottland var basert på billigere mannskap, og at det var et stort press fra Stena-gruppa om å spare penger.

Les også

Med dette verktøyet vil dei spara skattebetalarane for milliardar

Advokat Eyvind Mossige forbereder seg nå på kreve mange millioner kroner i erstatning til riggarbeiderne.

Stena Drilling AS avviste i retten at det var snakk om en virksomhetsoverdragelse. Selskapet mente det hadde saklig grunn til å si opp de ansatte.

Men flertallet – med tre mot to dommere – i lagmannsretten mente altså noe annet. I dommen ble det vurdert at det er vesentlig at boreriggen Stena Don fikk nytt oppdrag – og at den drev med det samme (boring etter olje og gass) både før og etter at et nytt selskap fikk ansvaret for bemanningen.

Dermed foreligger det en virksomhetsoverdragelse som er et vilkår for erstatning etter arbeidsmiljøloven, mener flertallet.

Stena anket til Høyesterett, som avviste anken. Dermed er dommen rettskraftig, og et nytt rettsmøte vil fastsette hvilken erstatning riggarbeiderne har krav på.

– Det er en stor lettelse å få en avklaring. De ansatte får nå bekreftet at de skulle beholdt jobben, sier forbundssekretær Stig-Rune Refvik i Safe, hvor 78 av de 82 riggarbeiderne er medlemmer.

Nå skal fagforbundet beregne erstatningskravet. Refvik viser til at det reelle tapet for en enkelte er i millionklassen, men at det er flere ting som må regnes med.

– Så jeg skal ikke forskuttere nå hva det endelige kravet blir. Utregningene er kompliserte, og det går vi i gang med nå, sier han.

Advokat Eyvind Mossige i Industri Energi sier til Frifagbevegelse at nå kan fagforbundets fire medlemmer bare begynne å regne. Han vil ikke gå inn på beløp for enkeltpersoner – men varsler at kravet totalt vil bli på mange millioner.

– Når man tar i betraktning at de ble sagt opp 1. desember 2017, sier det seg selv at det blir et betydelig beløp, sier Mossige.

Aftenbladet/E24 har prøvd å få kontakt med Stena Drilling, men foreløpig ikke fått kommentarer til saken.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Stena Drilling
  2. Gulating lagmannsrett

Flere artikler

  1. 82 oljearbeidere får erstatning etter masseoppsigelse

  2. Oljearbeider mistet foten – får 3,1 millioner i erstatning av riggselskap

  3. Betalt innhold

    Denne opplevelsen endret livet til offshore­advokaten

  4. Tidligere Skeie Energy-sjef frifunnet i Høyesterett – forsvarer varsler erstatningskrav

  5. Tidligere Yara-sjef får over ni millioner kroner i erstatning