Giek-garantier bidrar til havvind-suksess: Aibel har kontrakter for åtte milliarder

Garantier fra statlige Giek har bidratt til at Aibel har sikret seg havvindkontrakter på totalt åtte milliarder kroner i år. – Fint at Giek og bankene stiller opp, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel til E24.

SATSER PÅ HAVVIND: Aibel har fått havvindkontrakter for åtte milliarder kroner i år, og skal levere omformerplattformer til det enorme havvindprosjektet Doggerbank på britisk sokkel og Dolwin-klyngen på tysk sokkel. Garantier fra statlige Giek har vært viktige for å lande kontraktene.
Publisert: Publisert:

Garantier fra Garanti-instituttet for eksportkreditt (Giek) har vært viktige for at Aibel har kunnet sikre seg to store havvindkontrakter i Tyskland og Storbritannia i år.

I november skrev E24 at Aibel og selskapets banker hadde fått en garanti på 550 millioner kroner fra Giek for leveransen av en transformatorplattform til minst 2,5 milliarder kroner til nettoperatøren Tennet, for bruk i havvindklyngen Dolwin på tysk sokkel i Nordsjøen.

Nå har Aibel også fått en Giek-garanti for selskapets leveranser av transformatorplattformer til Equinor og SSE på kjempeprosjektet Doggerbank på britisk sokkel.

Mads Andersen, konsernsjef i Aibel.

– Dette er viktig, for det stilles høyere krav til garantier i det europeiske vindmarkedet enn i det norske oljemarkedet. Dette markedssegmentet er mye mer krevende. Da er det fint at Giek og bankene stiller opp, sier konsernsjef Mads Andersen i Aibel til E24.

I motsetning til sist opplyser ikke Giek hvor stor garantien er.

Aibel eies av Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd og det svenske spesialfondet Ratos.

Kan bli mer havvind

Det er snakk en ferdigsstillelsesgaranti, som sikrer motparten mot tap hvis Aibel ikke overholder kontrakten. I dette tilfellet garanterer DNB overfor SSE og Equinor at Aibel leverer som avtalt, med kontragaranti fra Giek og nordiske banker.

– Giek har en strategi om å hjelpe norske eksportbedrifter med å få fotfeste innen havvind. Det er viktig at flere bedrifter utnytter mulighetene innen havvind, og Giek står klar til å hjelpe dem, sier administrerende direktør Wenche Nistad i Giek.

Administrerende direktør Wenche Nistad i Giek.

Nistad sier hun er imponert over Aibels evne til å omstille seg, og understreker at Giek kan bidra til at det grønne skiftet går raskere ved å gi garantier som utvider bankenes kapasitet. Det kan også komme flere garantier på dette feltet etter hvert.

– Giek jobber med flere saker innen havvind nå, sier Nistad.

– Viktig kontrakt

Aibel-sjefen sier at selskapet har flere lignende prosjekter i kikkerten, og at selskapet først og fremst satser på omformerplattformer, der det har utarbeidet et konsept sammen med ABB som markedet ser ut til å like. Doggerbank-kontrakten er en fjær i hatten for selskapet.

– Det er en viktig kontrakt i lys av vår strategi om å bli en ledende leverandør innen offshore vind i Europa, sier Andersen.

– Hvor stor er denne kontrakten, er den større enn Dolwin?

– Kundene og vi er enige om at vi ikke opplyser om verdien. Men vi har til sammen fått kontrakter innen havvind for åtte milliarder kroner i år, sier Andersen.

– Viktig ben å stå på

– Hor viktig er det med slike kontrakter i en tid der vi vet at det er varslet færre store oljekontrakter?

– Det er ingen store, nye utbygginger à la Sverdrup og Castberg i overskuelig fremtid. I Nordsjøen er det ingen store utbygginger planlagt. Offshore vind er et viktig ben å stå på i så måte, sier Andersen.

Han påpeker at Aibel totalt har tatt inn kontrakter for 25 milliarder kroner på Johan Sverdrup-feltet, og sier at det har vært en «vanvittig bra uttelling». Men han har stor tro på havvindmarkedet som et ekstra ben å stå på for norske leverandører, selv om olje og gass fortsatt er sentralt.

– Jeg tenker at olje og særlig gass vil være utrolig viktige energibærere fremover. Norsk gass har vært med på å gjøre Storbritannia i stand til å redusere sitt kullforbruk. Samtidig er havvind i Europa også et svært spennende marked de neste tiårene, sier Andersen.

Publisert:
Gå til e24.no