Sivilombudsmannen avviser klagen fra aksjonsgruppen

Ronny Teigås / NTB scanpix
Publisert:

I et svar til advokatfirmaet Elden kommer det frem at Sivilombudsmannen ikke går videre med klagen fra aksjonsgruppen «Nei til vindkraft på Frøya». Det melder Frøya.no.

– Etter en helhetlig vurdering er det ikke funnet tilstrekkelig grunn til å iverksette nærmere undersøkelser på bakgrunn av klagen, skriver Aage Thor Falkanger hos Sivilombudsmannen, og legger til at saken er avsluttet hos dem.

Klagen ble sendt inn etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni ga Trønderenergi klarsignal til å fortsette arbeidet med det omstridte vindkraftanlegget i kommunen.

Å få støtte hos Sivilombudsmannen har vært vindkraftmotstandernes håp etter at andre statlige instanser også har nektet å overprøve de vedtakene som har blitt gjort.

Runden med klager har etter hvert blitt lang. I april gjorde det lokale kommunestyret et vedtak som gjorde at arbeidet med vindkraftverket måtte stanses. Dette vedtaket klaget Trønderenergi inn for fylkesmannen, som ga selskapet medhold, og konkluderte med at vedtaket måtte oppheves.

Det var dette vedtaket som igjen ble klaget inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som konkluderte med at Fylkesmannens avgjørelse var riktig.

– Vedtaket om byggestans er vurdert i forvaltningen i to instanser. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i to vedtak vurdert etterfølgende anmodninger om omgjøring.
Les også

Kan fortsette å bygge vindkraft på Frøya (6. juni)

Les også:

Les også

Vindkraft-utbyggere på Frøya lot seg ikke kjøpe til å stoppe prosjektet

Les også

– Lite som tilfaller lokalsamfunnet