Aker BP regner med stor effekt av oljeskattepakken: Tror selskapet får igjen 2,8 mrd. til høsten

Selskapet var blant pådriverne for å få på plass en oljeskattepakke for å bøte på coronakrisen. Pakken ble vedtatt og nå venter selskapet å få utbetalt milliardsummer - men gleden er kortvarig, for den utsatte skatten skal og betales en dag.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik (t.v.) og finansdirektør David Torvik Tønne i Aker BP. Arkivbilde.
Publisert:

– Dette er en ganske unik mulighet for å skape store verdier, sa konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP da han tirsdag snakket med analytikere om oljeskattepakken i forbindelse med den ferske kvartalsrapporten.

I mars varslet selskapet at det skulle kutte årets investeringsbudsjett med 300 millioner dollar. Oljemarkedet var i fritt fall, fremtidsutsiktene var høyst usikre og alle tiltak for å beskytte finansene ble vurdert.

Resultatet hos Aker BP var at alle prosjekter som ikke allerede var satt i gang ble satt på vent, utbyttet ble kuttet med 67 prosent og flere letebrønner og andre aktiviteter ble utsatt.

Så kom oljeskattepakken. Aker BP var sammen med Equinor, NHO, Norsk Olje og Gass og LO-systemet blant pådriverne for å få den igjennom.

Aker BP og andre oljeselskaper kastet seg rundt. Både Valhall Hod- og Noaka-prosjektene ble satt i gang igjen, og Aker BP-flagget ble heist av verftsarbeiderne på Verdal under feiringen.

Den mye omtalte oljeskattepakken som Stortinget vedtok denne våren kom i kjølvannet av coronapandemien og kollapsen i oljeprisen. Hele tanken var å stimulere til at oljeselskapene ikke stanset for mange prosjekter, noe som igjen rammer leverandørindustrien.

Tirsdag varslet selskapet at de oppjusterer investeringsbudsjettet med 150 millioner dollar til 1,35 milliarder – halvparten av investeringskuttet er altså reversert.

Aker BP-sjefen minnet analytikere og andre om å ikke bli «for begeistret» over skattepakken, fordi den jo ikke endrer de fundamentale egenskapene ved reservoarer, risikovurderinger i prosjekter og kontantstrøm før skatt.

– Men det er prosjekter i porteføljen som vi ønsker å gjennomføre i det vinduet ordningen gjelder. Skattepakken senker balanseprisen med rundt 10 dollar per fat på prosjektbasis og vi skal grundig vurdere mulighetene som ligger der, men vi skal også unngå å forhaste oss og risikere overskridelser og forsinkelser, sa Hersvik under presentasjonen.

Les også

Først kuttet Aker BP investeringsbudsjettet med 300 millioner dollar: Nå reverseres halvparten

Forventer 2,8 milliarder inn på konto før nyttår

Den norske oljeskatten betales inn over seks terminer, basert på forventet inntekt.

Den første terminen for året forfaller i august og deretter kommer det to terminer til i oktober og desember samme år, før de siste tre kommer i februar, april og juni året etter.

Siden oljeskatepakken gjelder fra 1. januar 2020 er det fra og med den første terminskatten i august at oljeselskapene vil begynne å se effekten på bankkontoen.

Nøyaktig hvor stor den effekten blir er uklart, men Finansdepartementet har beregnet at den utsatte skatteeffekten vil ligge på rundt 100 milliarder i 2020 og 2021.

Aker BP kan regne med en stor effekt av oljeskattepakken fordi selskapet investerer stort på norsk sokkel. Selskapet presenterte tirsdag ferske prognoser på den effekten:

  • Aker BP betalte i første halvår inn 128,7 millioner dollar i skatt til staten (1,2 milliarder med dagens kurs i), for ligningsåret 2019.
  • I andre halvår regner selskapet derimot med å få utbetalt 100 millioner dollar i tredje kvartal og 200 millioner i fjerde kvartal – totalt 300 millioner dollar, eller 2,8 milliarder kroner med dagens kurs.
  • Selskapet har også gjort prognoser for første halvår 2021. Her kan utbetalingene bli enda større enn til høsten, men det er helt avhengig av oljeprisen. Med en oljepris over 50 dollar, regner Aker BP med å måtte betale skatt igjen neste år.

– Pengene fordeles ut på prosjektene som går nå. Valhall Hod er en viktig del av det, men det er også andre investeringer som pågår, sier Karl Johnny Hersvik til E24 om pengene som snart ruller inn på konto.

Under presentasjonen pekte han på at Leirvik og Kværner er blant de leverandørbedriftene som nå har fått oppdrag fra selskapet. Han mener skattepakken er svært viktig for å opprettholde kompetansemiljøene i leverandørbedriftene i Norge.

– Skatteendringene gir oljeselskaper i Norge en «likviditetsboost» og et lønnsomhetsløft som utløser investeringer til fordel for næringen og det norske samfunnet. Vi responderte umiddelbart på de endrede rammevilkårene, sa Hersvik under presentasjonen.

Les også

Robot leverte oljesøknad verdt 5,7 milliarder: – Dette er det første kopiprosjektet på norsk sokkel

Skatten skal betales en gang

Aker BP er langt ifra det eneste selskapet som kan vente seg en utbetaling fra oljeskattekontoret.

Oljeselskapet Okea offentliggjorde også regnskapet sitt tirsdag og selskapet regner med å få refundert betydelige summer, selv om selskapet sier de må komme tilbake til det endelige tallet senere:

– Vi forventer mer enn 60 millioner dollar (564 millioner kroner, journ.anm.) i skatterefusjon i år. Det endelige beløpet avhenger av valutakurser, når oljen løftes og de realiserte prisene. Effekten på likviditeten vår er betydelig, sa finansdirektør Birte Norheim i Okea under kvartalspresentasjonen.

Selv om mange oljeselskaper nå kan se frem til store refusjoner på oljeskatten, er «gleden» kortvarig.

Oljepakken gir nemlig full avskrivning i oljeskatten på investeringer i en periode. Dermed får man større fradrag nå, og i Aker BPs tilfelle blir disse stå store at de overstiger den skattbare inntekten.

Fordi Stortinget har vedtatt at negativ skatteverdi skal utbetales, får oljeselskapene dette utbetalt på konto, fremfor å ha et fradrag til bruk senere. Det frigir midler og er særlig viktig for mindre selskap og selskap uten mange felt i drift.

Fradragene kan imidlertid bare brukes en gang, så når de brukes opp nå blir det mindre å trekke fra på skatten i årene som kommer. Dermed vil Aker BP og andre få økt skatteregningen sin i årene som kommer.

Les også

Kværner satser på fornybar vekst: Utenlandske gigantprosjekter kan gjøre Norge mindre viktig

Strammer inn interne investeringskrav

Selv om oljemarkedet nå har stabilisert seg, prisen ligger rundt 40 dollar per fat og bransjen har fått en skattepakke, så er det ingen fest i næringen.

Oljeselskapene prioriterer fortsatt pengebruken hardt og vil ikke ha for høy risiko.

For Aker BPs del har det også slått ut i at selskapet har sikret mer av oljesalget sitt. Selskapet har over en periode sikret seg mot store prisfall i markedet, men i år har man sikret mer.

Dette gjøres gjennom såkalte put-opsjoner, som gir selskapet rett til å selge oljen til en minimumspris.

Ved utgangen av 2019 var rundt 60 prosent av oljeproduksjonen for første halvår 2020 (etter skatt) sikret til en minstepris på 54 dollar per fat. Denne sikringen kostet selskapet rundt 1,3 dollar per fat.

Ved utgangen av juni hadde man sikret 85 prosent av oljen i tredje kvartal og 79 prosent av oljen i fjerde kvartal for en minstepris på 30 dollar per fat, til en kostnad på 1,9 dollar per fat.

I tillegg til å sikre oljesalget, har Aker BP også strammer inn de interne kravene som må innfris for å godkjenne prosjekter. Tidligere måtte et nytt oljeprosjekt ha en balansepris (gå i null) med en oljepris under 35 dollar per fat.

Dette er nå senket til 30 dollar per fat.

– Etter den midlertidige skatteendringen har vi sett på hvordan vi skal ta beslutninger under det finansielle rammeverket. Vi har strammet inn på en del kriterier, blant annet for hvilken balansepris som gjelder, sier Hersvik.

Han sier at én grunn til at balansepriskravet er senket er at oljeskattepakken senker balanseprisen for oljeselskapene etter skatt, og at deres interne krav må reflektere dette.

– Det andre er at markedssituasjonen gjør oss mer disiplinerte på hva vi tar inn av prosjekter, sier Hersvik.

Les også

Equinor og Aker BP begraver stridsøksen: Inngår avtale om gigantprosjektet Noaka

Planlegger ikke mye mer leting neste år

I årets leteplaner ble 4 av de 10 letebrønnene Aker BP skulle være med på utsatt.

To av disse er Aker BP-opererte (Avgrensningen av Liatårnet ved Noaka og Stangnestind i Barentshavet), mens to er operert av Equinor (Shenzhou i Barentshavet og Garantiana West).

Etter at Nidhogg (funn på 6 til 15 millioner fat oljeekvivalenter) og Sandia (tørr) er boret, gjenstår det dermed fire letebrønner, hvorav Aker BP er operatør for én (Alve Nordøst i Norskehavet).

– Ikke forvent et veldig ambisiøst leteprogram for 2021, sa Hersvik under presentasjonen og pekte blant annet på at selskapet har «noe begrensende forventninger til Barentshavet på dette tidspunktet».

– VI kommer til å fokusere mer på leting rundt eksisterende felt. Nøyaktig hva leteprogrammet blir neste år må vi komme tilbake til, utdyper Hersvik til E24.

Han peker på at oljeskattepakkens frist for å sende inn utbyggingsplaner innen utgangen av 2022 også gjør at man må prioritere:

– Det å bruke mye tid å ressurser på å finne helt nye, store felt når vi allerede har så mye å henge fingrene med de funnene vi har og med de rammene oljeskattepakken legger, er lite hensiktsmessig.

Aker BP ønsker foreløpig ikke å gi noen eksakte tall for hva investeringene blir neste år. Finansdirektør David Torvik Tønne ga likevel noen hint.

Han fortalte analytikerne at man kan ta utgangspunkt i de sanksjonerte prosjektene som selskapet presenterte på vinterens kapitalmarkedsdag og legge på Valhall Hod-utbyggingen.

– Vi jobber også med å modne frem andre muligheter utover dette, men vi ender nok rundt det nivået vi har i vår oppdaterte investeringsprognose for 2020 (1,35 milliarder dollar, journ.anm.) sa Torvik Tønne.

Les også

Equinor med kontraktsdryss til norske leverandører: – Vi ønsker å holde miljøene gående under krisen

Publisert:
Gå til e24.no