Equinors fornybarsatsing

Equinor bestilte kredittvurdering av fornybarsatsingen: – Vi er opptatt av å øke åpenheten

Debatten om Equinors utenlandssatsinger og regnskapsrapportering har rast. Nå slenger selskapet to ferske kredittvurderinger i bordet og lover mer detaljert fornybar-rapportering.

Finansdirektør Lars Christian Bacher avbildet med strategidirektør Al Cook i Equinor. Arkiv.

Marius Lorentzen / E24
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Kredittvurderingen synes vi gir et viktig signal både internt og eksternt, sier finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor til E24.

Ratingbyrået Moodys har nå vurdert deler av fornybarvirksomheten til Equinor og gitt den en kredittrating på Baa1. Det er snakk om Equinor New Energy AS og Danske Commodities. Sistnevnte ble kjøpt opp av Equinor i 2018.

Det var Equinor selv som tok kontakt for å få en rating av begge selskapene, slik praksis er for slike kredittvurderinger.

– Det gjorde vi av flere grunner. Det ene er for å se hvordan disse to selskapene står seg sammenlignet med andre i bransjen, sier Bacher, som sier han er fornøyd med ratingen som ble gitt.

Equinors fornybarsatsing er et satsingsområde i konsernet og i kraftig vekst. Det inkluderer blant annet verdens største havvindprosjekt Dogger Bank i Storbritannia.

Til sammenligning har Moodys samme kredittrating (Baa1) på det danske fornybarkonsernet Ørsted som de har på fornybarselskapene til Equinor.

Begge er dermed såkalt «investment grade» og faller innenfor kategorien med moderat kredittrisiko.

«Negative utsikter»

Selve Equinor-konsernet har på sin side en rating som ligger enda høyere, på AA2 hos Moodys og AA- hos S&P. Dette er i kategorien «high quality» med lav kredittrisiko.

Mens Ørsted har en rating med «stabile utsikter» har Equinors to fornybarselskaper fått merkelappen «negative utsikter», akkurat det samme som Equinor også har fått nylig.

Både Equinor og andre i oljenæringen har fått denne merkelappen takket være den pågående krisen i næringen. Moodys mener derfor det er riktig å gi de to fornybarselskapene samme merkelapp.

«Equinor New Energys rating er sterkt påvirket av kredittkvaliteten til Equinor», skriver Moodys.

Moodys vurdering av Equinor New Energy ASMoodys vurdering av Equinor-selskapet Danske Commodities

Dekker ikke hele bildet

Det som imidlertid er verdt å merke seg er at kredittvurderingen av Equinor New Energy og Danske Commodities ikke dekker hele fornybarvirksomheten til Equinor.

Moodys peker på at Equinor New Energy i dag omfatter virksomheten i Nordsjøen, Polen og Argentina, og at de eneste anleggene i drift ligger i Storbritannia.

Det de to ratingene ikke fanger opp er eierskapet i solselskapet Scatec Solar og fornybarsatsingen i USA, som blant annet inkluderer det gigantiske Empire Wind-prosjektet utenfor New York.

– Hvor mye er denne ratingen verdt når man ikke får hele bildet?

– Det er noen historiske årsaker til at noe av fornybarvirksomheten ligger integrert i vår amerikanske selskapsstruktur og noe i den nederlandske. Det er alltid kostnader knyttet til det å endre slike strukturer, men videre vekst vil i hovedsak bli drevet gjennom Equinor New Energy, sier Bacher.

– Men vi er opptatt av å øke åpenheten. Tradisjonelt kunne man si at dette skulle vært rapportert som et eget segment når det blir en materiell del av konsernets virksomhet. Det ligger et stykke frem før inntektene er der, men med den porteføljen vil eiendelene snart være materielle, fortsetter han.

Han peker samtidig på at det alltid vil være slik at noen elementer i et konsern vil ligge ulike steder, som for eksempel at Lundin-aksjene Equinor eide tidligere lå plassert på konsernnivå og ikke under den norske virksomheten.

Han legger til at en endring av både rapportering og selskapsstruktur krever mye arbeid internt og at det derfor er langt mer komplisert enn «å skru på en bryter».

Det har lenge vært en diskusjon om Equinors regnskapsrapportering og om selskapet bør være mer åpent med resultatene i USA og andre store satsinger utenfor Norge.

Debatten har igjen blusset opp under vårens debatt om selskapets foreløpige tap på rundt 200 milliarder kroner i USA, som ble presentert i Dagens Næringsliv.

Les også

Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

Egen fornybarrapportering kommer

I kjølvannet av kritikken annonserte Equinor nylig at de fra og med andre kvartal vil rapportere USA-virksomheten som et eget segment under den internasjonale olje- og gassvirksomheten.

– På kapitalmarkedsdagen vår i februar sa vi også at vi skal rapportere flere tall om fornybarvirksomheten, noe vi også gjorde i regnskapet for første kvartal. Det vil vi fortsette med fremover, sier Bacher og fortsetter: 

– På et eller annet tidspunkt vil det være naturlig å rapportere fornybar som et eget segment, men det er ikke en beslutning som er tatt ennå.

Det er Bacher, konserndirektør Pål Eitrheim og konsernsjef Eldar Sætre, som tar den beslutningen.

– Vil dere også «rydde opp» i den historiske selskapsstrukturen innen fornybar som du referer til?

– Det er et spørsmål vi ikke har tatt stilling til, men når vi skal rapportere dette separat vil det være naturlig å vurdere det, sier Bacher.

En annen beslutning som må tas er hvordan man skal håndtere Brasil – et land der Equinor skal investere enorme milliardsummer i olje-, gass- og fornybarprosjekter det neste tiåret.

– Vil dere også rapportere Brasil som et eget segment?

– Vår virksomhet i Brasil er ikke av en slik størrelse at det kvalifiserer som rapporteringssegment nå, men vi vil fremover vurdere hensiktsmessige grep for å gi synlighet for våre største land, sier Bacher.

Les også

Equinor sluker tradingselskap for å lykkes med fornybarsatsingen: – Skulle vi utviklet dette selv ville det tatt mange år

Vil ikke dele Equinor

I ratingen til Moodys er utsiktene satt til negative og ratingbyrået peker på at ratingen av de to selskapene er tett knyttet opp til ratingen for Equinor, ettersom de er såpass integrert.

– Det har jo vært en debatt om Equinors fornybarvirksomhet bør skilles ut i et eget selskap. Gir denne koblingen i ratingen forkjemperne for denne splitten nok et argument for et skille?

– Jeg tror både Equinor og fornybarvirksomheten nyter godt av en samlet kredittvurdering. De negative utsiktene på ratingen gjelder for øvrig for hele olje- og gassbransjen, og den er ikke unik for Equinor, sier Bacher og fortsetter:

– Vi mener også at det er en stor grad av synergi ved å være et konsern, blant annet når det kommer til prosjektutvikling og -gjennomføring.

Han peker på at Equinor opplever at rundt 40 prosent av selskapene som fornybarvirksomheten forholder seg til er de samme som olje- og gassvirksomheten i selskapet forholder seg til.

Les også

Equinor-sjefen har ingen planer om å splitte selskapet: – Det skal vi absolutt ikke

– Man blir mer lettbeint

En kredittrating er svært viktig for et selskap, blant annet fordi det er med på å påvirke hvilke lånebetingelser man kan få hos banker og obligasjonsinvestorer.

– At vi nå klarer å få gitt disse to selskapene denne ratingen vil gjøre det enklere for dem å gjøre handler med banker og partnere fordi man får et bevis fra en tredjepart på at styrken i disse selskapene er der, sier Bacher.

Han peker på at man vil redusere behovet for at Equinor må stille garantier for selskapene.

– Så dette gjør at man blir mer lettbeint, sier Bacher.

I kredittvurderingene sine går Moodys gjennom hvordan de to fornybarselskapene er finansiert.

De peker blant annet på at Equinor kjøpte Danske Commodities for 400 millioner euro og at de siden har spyttet inn ytterligere 200 millioner dollar i ny egenkapital og stilt 500 millioner euro tilgjengelig i en kredittfasilitet.

Datterselskapet har imidlertid ingen eksterne lån, og risikoen ligger dermed i den «akseptable, om enn noe volatile, lønnsomheten» i selskapet.

Moodys peker samtidig på at Danske Commodities har en sentral rolle gjennom krafthandel i Equinors fornybarsatsing og at omsetningen i 2019 passerte 10 milliarder euro for første gang – 20 ganger så mye som for 10 år siden.

Equinor kjøpte Danske Commodities for å få en posisjon innenfor krafthandel og for å ha en divisjon som kan selge kraften selskapet vil produsere i fornybarvirksomheten. 

Equinor New Energy ble bygget opp på egen hånd.

Moodys peker på at Equinor New Energy heller ikke har noen ekstern gjeld i selskapet, selv om enkelte prosjekter har prosjektfinansiering.

Moodys trekker frem flere risikomomenter for fornybarvirksomheten, men ser også mulighet for en oppgradering litt frem i tid:

«En historikk med vellykket drift og økt diversifisering av fornybarporteføljen, koblet med en sterk videre støtte fra Equinor kan forsvare en oppjustert rating på mellomlang sikt», skriver ratingbyrået.

Les også

Equinor-sjefen varsler færre ansatte

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Equinors fornybarsatsing
  2. Equinor
  3. Fornybar energi

Flere artikler

  1. Hvis Equinor hadde aktive eiere med ambisjoner, ville de forlengst snakket om å dele selskapet i to

  2. Meglerhus: – Mye taler for å dele opp Equinor

  3. Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

  4. Annonsørinnhold

  5. Anslår at Equinor har tjent 11 milliarder dollar i Angola

  6. Fred. Olsen har 2.000 ansatte i fornybarselskapene – kun 80 er i Norge