Strømprisene

El- og IT-forbundet ønsker lik nettleie

El- og IT-forbundet ønsker lik nettleie for kunder over hele landet, og avviser at sammenslåing av nettselskaper er en god løsning for å få ned nettleien, slik Konkurransetilsynet har antydet.

Illustrasjonsbilde av kraftlinje i Oslomarka.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Nettleien i Norge varierer svært mye mellom by og land, og NVE-myndigheten RME kom nylig med forslag om et tilskudd til de nettkundene som betaler mest.

Nylig avviste Konkurransetilsynet forslaget om utjevning, fordi det kan gi høyere strømregning for mange husholdninger som i dag betaler lite. Tilsynet ønsket å beholde dagens system, tross store forskjeller i nettleien mellom ulike regioner.

Nå har fagforbundet El- og IT-forbundet kommet med sitt syn på saken. Forbundet støtter i utgangspunktet en ordning hvor nettkunder med høy regning får en form for utjevning, men ønsker at det skal skje på en måte som fortsatt legger press på nettselskapene om å drive mest mulig effektivt.

El- og IT-forbundet mener at en foreslått modell fra organisasjonen Distriktsenergi om en slik løsning «burde blitt utredet grundigere». Det skriver forbundet i en høringsuttalelse.

Les også

NVE vil gi tilskudd til kunder med høy nettleie

– Ingen logikk

El- og IT-forbundet har satt seg et mål om å få utjevnet nettleien «mest mulig og på en rettferdig måte». I høringsuttalelsen påpeker organisasjonen at det er svært store forskjeller i nettleien.

«Det gir ingen logikk at kunder som bor nært ved kraftproduksjon som i Sogn og Fjordane, skal ha landets høyeste nettleie på grunn av at det bor lite folk der», skriver El- og IT-forbundet i sin høringsuttalelse.

Forbundet avviser argumentet som blant andre Konkurransetilsynet benyttet i sin uttalelse i høringen, om at nettleien heller bør reduseres gjennom sammenslåinger av mindre nettselskaper til større enheter.

Les også

Konkurransetilsynet avviser utjevning av nettleien

Sammenslåinger vil ikke bedre situasjonen, med mindre man slår sammen alle selskapene i hele Norge til ett eneste stort nettselskap, noe ingen er tjent med, hevder El- og IT-forbundet.

«Hvem skal eksempelvis Repvåg Kraftlag i Honningsvåg fusjonere med for å oppnå høyere effektivitet – få flere å dele kostnadene på?» spør forbundet.

Nettleien for kundene hos Repvåg Kraftlag er ifølge NVEs statistikk på 54,80 øre per kilowattime, som er ganske nøyaktig det dobbelte av de 27,33 øre per kilowattime som nettkunder i Oslo betaler hos nettleverandøren Hafslund. Merk at disse tallene kun gjelder for nettleie, utenom avgifter.

El- og IT-forbundet peker også på at sammenslåingen av nettselskaper i Trøndelag under navnet Tensio endte med at de gamle selskapene ble opprettholdt for å unngå felles nettleie. Dette ble også et tema i fusjonsprosessen mellom Hafslund og Eidsiva. Der skal nettleien inntil videre ikke endres, ifølge det sammenslåtte selskapet, som har fått navnet Elvia.

Les også

Kraftbransjen venter mer ustabile strømpriser: – Ingen grunn til panikk

Kan støtte NVE-forslaget

NVE-myndigheten RME ønsker altså at de nettkundene som betaler mest i nettleie skal få en kompensasjon, men tar ikke stilling til om pengene bør komme over statsbudsjettet eller gjennom at nettkunder med lav nettleie betaler noe mer enn i dag.

El- og IT-forbundet åpner for å støtte den ordningen som NVE-myndigheten har forslått, og sier at det støtter «enhver modell som gir utjevning av nettleien». Spriket mellom gjennomsnittlig nettleie i Norge og høyeste nettleie bør ifølge El- og IT-forbundet ikke overstige 20 prosent.

«Til dette kreves det penger», skriver forbundet.

Les også

2019 blir det fjerde dyreste strømåret

Koster penger

Et tilskudd på 300 millioner kroner vil kunne gi en maksimal nettleie på 41 øre kilowattimen for alle nettkunder, påpeker El- og IT-forbundet, som viser til RMEs regnestykker. Det er i så fall godt under nivåene på nettleien enkelte steder i landet, som i deler av Nord-Norge, på Vestlandet og i deler av Sør-Norge.

En avgift på 100 kroner per nettkunde vil gi 310 millioner kroner som kunne brukes til slik utjevning, ifølge RME.

Alternativet er at utjevningen tas som en utgift over statsbudsjettet. Hvis det blir en tilskuddsordning, støtter både LO og El- og IT-forbundet at den betales ut via statsbudsjettet.

El- og IT-forbundet viser også til regnestykker fra organisasjonen Distriktsenergi, som viser at med den ordningen RME forslår, så vil et tilskudd på 500 millioner kroner kunne sikre at ingen nettkunder har en nettleie på over 30 øre kilowattimen.

Les også

Rekordmye kraftpenger til det offentlige i fjor: Fikk inn 65 milliarder kroner

Les også

Dette må du vite om strømåret 2020

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Strømprisene
 2. Konkurransetilsynet
 3. Kraftproduksjon
 4. Strøm
 5. Strømpriser

Flere artikler

 1. Konkurransetilsynet avviser utjevning av nettleien

 2. NVE vil gi tilskudd til kunder med høy nettleie

 3. På tide med en fremtidsrettet, likere nettleie

 4. Selskaper kutter i nettleien: – Næringslivet i vår region ble sterkt påvirket

 5. Dette må du vite om strømåret 2020