Trykket opp aksjer under oljebremsen: Nå vil Equinor kjøpe tilbake dobbelt så mange

Equinor og oljenæringen har gått fra oljebrems til lysere tider. Med en fyldig konto og lav gjeld vil selskapet nå bla opp milliarder for å kjøpe tilbake dobbelt så mange aksjer som de trykket opp som et sparetiltak under nedturen.

PÅ HANDLETUR: Finansdirektør Lars Christian Bacher (t.h.) i Equinor sparker nå i gang et tilbakekjøp av selskapets aksjer i milliardklassen. Her med informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Torsdag kom Equinor med to nyheter som har fått aksjemarkedet til å juble og sende oljegiganten opp godt over åtte prosent på Oslo Børs:

 • Den første nyheten er at det gigantiske nye oljefeltet Johan Sverdrup kan starte produksjonen i Nordsjøen allerede i oktober – en måned tidligere enn man anslo for ett år siden og to måneder før den opprinnelige planen.
 • Den andre nyheten er at selskapet vil kjøpe tilbake aksjer for opp til fem milliarder dollar (45 milliarder kroner) frem til slutten av 2022

Equinor har i over et år hintet om at de har vurdert et tilbakekjøp av aksjer, men selskapet har ikke trykket på knappen før nå.

Nyheten om at man nå vil kjøpe tilbake aksjer illustrerer også hvor markant den finansielle situasjonen for selskapet har endret seg på noen få år.

Etter en klondyke-periode på starten av 2010-tallet traff oljebremsen oljenæringen og Equinor hardt fra høsten 2014 og utover.

Oljeprisfallet og høye kostnader bidro til at resultatene ble presset og at gjeldsgraden til selskapet steg kraftig.

For å bøte på dette lanserte selskapet blant annet et program for utbytteaksjer som løp fra slutten av 2015 til slutten av 2017, der aksjonærene heller kunne få aksjer med rabatt istedenfor kontanter i utbytte.

Equinor var ikke alene om et slikt grep, og Kjell Inge Røkkes Aker gjorde det samme allerede i starten av 2015.

Totalt tegnet aksjonærene og staten seg for 150 millioner aksjer gjennom åtte kvartaler, noe som sparte Equinor for 2,59 milliarder dollar i utbytteutbetalinger, ifølge E24s beregninger.

Basert på de gjeldende valutakursene i perioden tilsvarer dette 21,3 milliarder kroner.

Med tilbakekjøpsprogrammet ønsker Equinor å kjøpe tilbake rundt 292 millioner aksjer for opp til fem milliarder dollar. Det er altså snakk om å, rundt regnet, kjøpe tilbake det dobbelte av hva man trykket opp under oljebremsen.

Etter at antallet aksjer i Equinor økte under oljebremsen og utbytteaksjeprogrammet, skal det nå ned. Regner man fra dagens antall aksjer skal 8,7 prosent kjøpes tilbake. Ser man tilbake på situasjonen før utbytteaksjene kjøper selskapet tilbake om lag 4,5 prosent av aksjene sine.

Les også

Equinor inngår avtaler om CO₂-lagring

Gjeldsgraden faller og faller

– Equinor prioriterer kapitaldistribusjon til våre aksjonærer. Gjennom de siste årene har vi bygget en sterk finansiell posisjon med solide kredittratinger og en netto gjeldsgrad på om lag 20 prosent, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor og peker på at oppstarten av Johan Sverdrup og andre felt gir tryggere utsikter for produksjonsvekst og kontantinntekter fremover.

– Vi er derfor i en god posisjon til å øke kapitaldistribusjonen, samtidig som vi fortsetter å investere i vår attraktive prosjektportefølje.

At gjeldsgraden (netto gjeld målt mot anvendt kapital) til Equinor nå er tilbake på rundt 20 prosent står i sterk kontrast til situasjonen for noen år siden.

På vei inn i oljebremsen skjøt gjeldsgraden i 2015 i været fra under 20 prosent til 26,8 prosent. I 2016 steg den helt opp til 35,6 prosent og man lå godt over selskapets langsiktige mål om å ligge mellom 15 og 30 prosent.

I takt med at oljeprisen steg, begynte også gjeldsgraden å falle, både takket være oljeprisen, kostnadskutt og andre forbedringer.

Ved utgangen av 2017 hadde gjeldsgraden falt til 29 prosent. Da annonserte også Equinor at de ville gå tilbake til et normalt kontantutbytte, som for øvrig ble økt med 4,5 prosent til 0,23 dollar per aksje.

Ved utgangen av 2018 hadde gjeldsgraden falt ned til 22,2 prosent, og selv om det ikke ble satt i gang tilbakekjøp så foreslo man et utbyttehopp på 13 prosent til 0,26 dollar per aksje.

Ved utgangen av juni hadde gjeldsgraden sunket igjen til 19,9 prosent.

Da Equinor først begynte å snakke om tilbakekjøp ble det omtalt som et verktøy man kunne bruke hvis gjeldsgraden falt under 15 prosent, altså et verktøy for å komme seg opp igjen til målet på 15 til 30 prosent.

Selv om selskapet ikke ligger under 15 prosent, ifølge regnskapene, så setter man nå i gang.

Les også

Søkerlisten for årets lisensrunde er klar: – Interessen for norsk sokkel er svært høy

Sitter igjen med mer penger

Samtidig som gjeldsgraden har kommet ned, har også kontantstrømmen til Equinor blitt kraftig forbedret. Denne har vært en viktig faktor i å påvirke gjeldsgraden.

Allerede før oljebremsen traff måtte nemlig Equinor låne penger for å betale utbytte, rett og slett fordi kostnadene og investeringsnivået var så høyt at det ikke var noen penger igjen fra driften for å dekke utbyttene.

I fjor var situasjonen radikalt annerledes. Selskapet satt igjen med 19,69 milliarder dollar fra driften etter at driftskostnadene og skatten var dekket. Deretter gikk 11,2 milliarder dollar med til investeringer og selskapet hadde 8,48 milliarder dollar igjen.

Av disse ble 2,67 milliarder brukt på utbyttet, mens 1,87 milliarder gikk med til å nedbetale gjelden (netto). Alt i alt økte selskapets kontantbeholdning etter alt dette med 3,46 milliarder dollar til 7,56 milliarder.

Finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor opplyser til E24 at kontantbeholdningen nå er oppe i 15 milliarder dollar.

Les også

Heftig klimadebatt i E24-podden: – SV har ikke noe penger å bruke på den grønne omstillingen

Mener de fortsatt kan holde gassen på nye investeringer

Finansdirektøren beskriver tilbakekjøp «som en del av verktøykassen» selskapet har for å returnere verdier til aksjonærene. Utbyttepolitikken eller står fast, forsikrer han.

– Vi gjør dette ut ifra vår styrke, sier han om dagens situasjon og hvorfor de vil kjøpe tilbake aksjer.

Han peker for det første på at selskapet mener de har en sterk balanse med en gjeldsgrad som har ligget rundt 20 prosent en stund, og at de forventer å ligge på en gjeldsgrad på 15 til 30 prosent fremover med et fullt investeringsprogram.

(Han påpeker at dette tallet ikke medregner effektene av den nye regnskapsstandarden IFRS 16, som forstyrrer sammenligningsgrunnlaget med tidligere år. Equinors gjeldsgrad var 19,9 prosent i andre kvartal uten IFRS 16, men 25,9 prosent med)

– Det andre forholdet er at vi har en kontantbeholdning på rundt 15 milliarder dollar og en kredittrating som er så god som vi kan få, og vi venter ingen endring i den som følge av tilbakekjøpet, sier Bacher.

– Et annet element her er forbedringene som vi har gjort de siste årene for å være en lavkostoperatør med svært lønnsomme prosjekter, fortsetter han.

Han lister også opp produksjonsveksten som selskapet nå opplever, som særlig skyldes Johan Sverdrup-feltet, Utgard, Trestakk og Mariner på britisk sokkel.

– Er det noen som spesielt har etterspurt tilbakekjøp av aksjer, for dere kunne jo også betalt ut ekstraordinært utbytte eller bare økt det ordinære utbytte når dere har ekstra penger?

– Vi har fått mange spørsmål om tilbakekjøp, fordi vi opplever at mange ville forstå hvordan vi tenker om spørsmålet. Det er også mange andre i både oljenæringen og i andre bransjer som gjør dette, sier Bacher og bruker tilbakekjøpene til DNB og Telenor som to norske eksempler.

– Vi kunne betalt et ekstraordinært utbytte, men dette er mer formålstjenlig, blant annet fordi vi blir mer robuste på sikt gjennom at vi får færre aksjer som vi skal betale utbytte på i fremtiden, fortsetter han.

Les også

Russiske Rosneft har kvernet dataene på nytt: – Vi har fornyet tro på Barentshavet

Oljeprisen avgjørende

Equinor setter foreløpig i gang med en første runde med tilbakekjøp, og tar forbehold om at de kommende rundene må godkjennes av aksjonærene og at markedsforutsetningene må være til stede.

– Hva må til for å stoppe tilbakekjøpene?

– Vi har sagt at en videreføring avhenger av utvikling i råvareprisene. Samtidig har vi en positivt kontantstrøm etter skatt og investeringer med en oljepris på i underkant av 50 dollar. Så vi mener vi står støtt, samtidig som heller ikke vi kan vite akkurat hvor verden beveger seg, sier finansdirektør Bacher.

Selv om Equinor nå forbereder seg på å kjøpe tilbake aksjer for milliarder så betyr ikke det at ikke selskapet har muligheten til å fortsatt gjøre andre satsinger.

Bacher understreker at selskapet fortsatt vil ha kapasitet til å gjøre oppkjøp og sammenslåinger (M & A), investere i prosjektene sine innen olje, gass og fornybar, samtidig som utbytter skal utbetales og aksjer kjøpes tilbake.

Les også

Aker BP boret tørt i konfliktområdet Noaka

Les også

Equinor løfter blikket mot verdensrommet: – Viktig å gå litt ut av komfortsonen

Les også

Amerikansk LNG presser norsk gass: – Ingen grunn til å føle frykt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor

Flere artikler

 1. Equinor øker utbyttet igjen og planlegger økte investeringer

 2. Betalt innhold

  Equinor bruker 45 milliarder på egne aksjer

 3. Equinor vil kjøpe tilbake aksjer for 45 milliarder kroner

 4. Fryser aksjekjøp og sparer milliarder: Venter nye grep fra Equinor

 5. Equinor vil øke utbyttet for andre kvartal på rad: Samtidig kuttes investeringene