Equinor-topp etter intern branngransking: – Helt uakseptabelt

Fjorårets branner ved anleggene på Melkøya og Tjeldbergodden er helt uakseptable, mener Equinors konserndirektør Irene Rummelhoff. – 2020 var et dårlig år for oss på landanleggene, sier hun.

Equinor ble rammet av denne brannen på Melkøya i september, og i desember brant det ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden.
Publisert: Publisert:

Equinor har nå gransket brannen i LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest i september og brannen ved Europas største metanolfabrikk på Tjeldbergodden i desember.

Granskingene viser blant annet at brannen på Tjeldbergodden i verste fall kunne ha ført til at flere personer omkom. Hendelsene har skapt bekymringer for at Equinors omfattende kostnadskutt de siste årene kan ha gått ut over sikkerheten, men selskapets egne granskinger viser ingen slik sammenheng.

– To branner på landanleggene våre er helt uakseptabelt. Dette kan hverken jeg eller organisasjonen min leve med, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, til E24.

– Når vi i tillegg har fått vite at brannen på Tjeldbergodden hadde potensial til å utvikle seg til en alvorlig hendelse så går det inn på oss, sier hun.

Rummelhoff sier at hendelsene motiverer selskapet til å ta grep for å heve sikkerhetsstandarden på anleggene, og hun mener selskapet er godt på vei.

– Vi vil gjøre det som står i vår makt for at slike ting ikke skal skje igjen, sier hun.

Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.
Les også

Mens brannalarmen gikk, trodde arbeiderne at de var forlatt på Equinor-øya

Les også

Tjeldbergodden-brann kunne blitt svært alvorlig

Feil fra 2004

Brannen på Tjeldbergodden skjedde da en dampturbin økte hastigheten på grunn av feil i forbindelse med en avstengingsventil. Denne skal stenge seg av automatisk, og har også en ekstra sikkerhetsanordning som heller ikke fungerte.

– Var beredskapen og vedlikeholdet for dårlig?

– Beredskapshåndteringen fungerte veldig bra. Rapporten slår fast at denne hindret større potensial, sier Rummelhoff.

Hun sier at feilen som bidro til brannen kan spores helt tilbake til 2004.

– Granskingsrapporten konkluderer med at da vi etablerte vedlikeholdsprogrammet for Tjeldbergodden i 2004 så klassifiserte vi denne tilbakeslagsventilen feil, sier Rummelhoff.

– Vi har fulgt vedlikeholdsprogrammet i henhold til den klassifiseringen, men i ettertid så ser vi at vi skulle klassifisert den som sikkerhetskritisk og fulgt den tettere opp, med hyppigere testing. Vi har endret denne klassifiseringen på Tjeldbergodden og alle tilsvarende ventiler i hele selskapet, sier hun.

– Kan brannen på Tjeldbergodden ha noe med kostnadskutt å gjøre?

– Granskingen sier ingenting om det. Det er ingen direkte sammenheng mellom kostnadskutt og denne brannen, sier Rummelhoff.

Les også

Avviser at vedlikeholdskutt førte til brann: – Ikke noen sammenheng

– Litt ulike syn

Petroleumstilsynet leverte nylig sin granskingsrapport av brannen på Equinors LNG-anlegg i Hammerfest, og slo fast at brannen startet i luftinntaket til en gassturbin, i forfiltre som ikke var skiftet siden 2015 og var fulle av insekter.

Men det at filtrene ikke var skiftet ut på fem år var ikke en medvirkende årsak til brannen, ifølge Equinors interne gransking av hendelsen.

– Sånn jeg leser vår og Ptils rapport så er de i veldig stor grad sammenfallende med hensyn til årsaken til brannen i Hammerfest. Så registrerer jeg at det er litt ulike syn på dette med filtrene, hvor vår granskingsgruppe sier at frekvensen på vedlikeholdet av filtrene ikke har hatt en betydning for brannen. Men jeg vil ta med meg input fra begge rapportene i det videre arbeidet vårt, sier Rummelhoff.

– Ville filtrene tatt fyr uansett om de var fulle av insekter og biomasse eller ikke, siden temperaturen var så høy?

– Granskingen vår sier at anti-is-varmeveksleren ble brukt utenfor sitt tiltenkte område, og det førte til for stor temperatur over lang tid i luftinntaket på turbinene. De branntekniske undersøkelsene viser at et helt nytt filter også ville ha selvantent hvis temperaturen var høy nok, sier Rummelhoff.

Slik så det ut under brannen på Melkøya i fjor.
Les også

Equinor utsetter gjenåpningen av Melkøya med et halvår

– Et dårlig år

– Kan man da si at kostnadskutt ikke har hatt noe med brannen i Hammerfest å gjøre?

– Ingen av disse granskingene våre viser en direkte sammenheng mellom kostnadskutt og hendelsesforløpet, slik jeg leser rapportene. Men vi erkjenner jo at 2020 var et dårlig år for oss på landanleggene, sier Rummelhoff.

– Vi graver dypt for å finne årsakene til dette, og jeg tror vi skal være ydmyke nok, som også Anders (Opedal, journ.anm.) har vært, til å vurdere om det har vært bakenforliggende årsaker knyttet til forbedringsarbeidet vårt som har påvirket dette, sier hun.

– Erkjenner dere feil med beredskapen og vedlikeholdet i Hammerfest?

– Beredskapen på Hammerfest fungerte som den skulle, og i tråd med beredskapsprinsippene i selskapet. Det slår granskingsrapporten vår og Ptil fast, sier Rummelhoff.

– Og så hadde vi gjennomført vedlikehold på disse filtrene og andre ting i henhold til vedlikeholdsstrategien på anlegget vårt. Det er ingenting i granskingene som peker på at vedlikeholdsarbeid og kostnadskutt er direkte årsak til hendelsene, sier hun.

Les også

Bellona: Derfor ble det storbrann på Melkøya

Svært store kostnader

Brannen på Melkøya-anlegget er ifølge granskingsrapporten klassifisert i kategorien Rød 1 – «Svært store kostnader for anlegget».

Equinor oppgir at investeringer i reparasjoner på Melkøya i 2021 vil komme inn under det midlertidige oljeskatteregimet under Stortingets krisepakke. Det betyr at selskapet får svært gunstige skattevilkår.

Selskapet vil imidlertid ikke oppgi hvor mye disse reparasjonene kan komme til å koste.

– Det er for tidlig for oss å gå ut med noe tall, sier Rummelhoff.

Publisert:
Gå til e24.no