Fersk rapport om nosk sokkel: – Neste oljebølge blir mindre

Neste bølge av olje- og gassinvesteringer i Nordsjøen blir mindre enn den forrige, tror analysefirmaet Wood Mackenzie. Og norske leverandører må trolig gjøre nye kutt i år.

VARIGE KUTT: Oljebransjen har kuttet kostnadene mye, men det er ikke alle kuttene som kommer til å vedvare når neste bølge av investeringer kommer, tror Wood Mackenzie. Den neste bølgen blir også mindre enn den forrige, tror selskapet. Dette bildet er fra Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen, som startet opp i november 2015.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

– Den neste bølgen av olje- og gassinvesteringer i Nordsjøen vil være mye mindre enn boomen fra 2010 til 2014, sier analysefirmaet Wood Mackenzie i en fersk rapport.

Selskapet ser tegn til at aktiviteten i Nordsjøen bunner ut og tar seg opp igjen i år, men sier at mindre prosjekter tilknyttet eksisterende felt er de første til å bli satt i gang.

Større prosjekter som britiske Rosebank vil trolig kreve litt mer tid før de blir attraktive sammenlignet med prosjekter andre steder i verden, ifølge selskapet.

Frem til 2020 vil trolig 80 prosent av investeringene i Nordsjøen komme i Norge, hvor utsiktene er lysere både for leting og utvikling enn i Storbritannia, tror Wood Mackenzie.

35 brønner skal bores i Norge i år, mot 15 britiske brønner.

Bølgen blir mindre

Slik var forrige bølge av olje- og gassinvesteringer i Nordsjøen, ifølge Wood Mackenzie:

 • Mellom 2010 og 2015 ble det tatt investeringsbeslutninger for 10 norske olje- og gassprosjekter som i snitt inneholdt 371 millioner fat, og hvor det i snitt ble investert 38 milliarder kroner
 • I samme periode ble det satt i gang 21 britiske olje- og gassprosjekter som i snitt inneholdt 97 millioner fat, og hvor det i snitt ble investert 18,6 milliarder kroner

Neste bølge blir mindre, målt etter investeringer og størrelse på feltene, ifølge selskapet:

 • 2016-2020 skal det settes i gang 21 norske prosjekter som i snitt inneholder 140 millioner fat, og hvor det i snitt skal investeres 17,8 milliarder kroner
 • I samme periode skal det settes i gang 15 britiske prosjekter som i snitt inneholder 47 millioner fat, og hvor det i snitt skal investeres 7,6 milliarder kroner
Les også

Statoil: Nå er det slutt på investeringskutt

Det er trolig lurt av oljeselskapene å utnytte lave kostnader i bransjen og ta investeringsbeslutninger i 2017, ifølge Wood Mackenzie.

– For prosjekter som har blitt opparbeidet i de senere årene er det insentiver for å ta en avgjørelse og låse inn de laveste leverandørkostnadene i 2017. Dette er spesielt riktig for Norge, der letesuksess i 2017 kan bidra til et hetere marked for utviklinger, skriver selskapet.

Dette er Wood Mackenzies oversikt over antall prosjekter, reserver og investeringer i Norge og Storbritannia for perioden 2010-2015 og med anslag for perioden 2016-2020.

Foto: Wood Mackenzie

– 2017 blir bunnen

– Vi tror 2017 vil bli et vanskelig år for leverandører i Nordsjøen, spesielt innen boring og subsea, men det vil være bunnen, sier selskapet.

Mot slutten av dette året vil aktiviteten i bransjen øke, og samtidig vil leverandørene ikke ha noen flere innrømmelser å gi, mener Wood Mackenzie.

Så langt har mange avtaler blitt reforhandlet, og nye avtaler er inngått på lavere nivåer. Leverandørene aksepterer utsettelser av betaling, og tar på seg mer kommersiell risiko.

Wood Mackenzie tror leverandørindustrien må kutte prisene med ytterligere 10 prosent i år, i alle fall på noen områder, som subseautstyr og riggrater. Selskapet tror på priskutt på mellom 3 og 7 prosent i den globale leverandørkjeden i år.

Bare 45 prosent av norske rigger har oppdrag etter 2017. Selv om flere rigger trolig vil bli hugget opp i år, er det også tre nye jackup-rigger på vei inn i det norske markedet, ifølge Wood Mackenzie.

Kuttet kostnadene

For tre år siden ville mange norske oljeprosjekter vært ulønnsomme på 80 dollar fatet.

Les mer: På 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Sverdrup som blir bygget ut

Den gang kostet oljen over 100 dollar fatet.

Men i 2014 falt oljeprisen kraftig. Den nådde et bunnivå på under 30 dollar fatet tidlig i 2016, før den igjen tok seg opp til dagens nivå på rundt 56 dollar fatet.

Samtidig kastet oljebransjen seg rundt og kuttet kostnader. Det har kostet rundt 50.000 arbeidsplasser i den norske oljeserviceindustrien, men utbyggingskostnadene har gått kraftig ned.

Nå er 76 prosent av norske og britiske oljereserver hvor det ennå ikke er tatt investeringsbeslutning, lønnsomme ved en oljepris på 60 dollar fatet, forutsatt en netto nåverdi av prosjektene på 10 prosent, ifølge analysefirmaet.

I 2014 var det bare 35 prosent av reservene i Norge og Storbritannia som var lønnsomme på samme premisser, ifølge firmaet. Mange prosjekter har også blitt forenklet mye.

Frykter prisøkning

Wood Mackenzie spør seg hvor bærekraftige kostnadskuttene vil være når aktiviteten tar seg opp igjen.

Bare en tredjedel av de norske kuttene skyldes lavere priser fra leverandørindustrien, mens resten er på grunn av at man har nedskalert virksomheten og effektivisert på andre måter, sier firmaet.

Investeringskostnadene per fat er redusert med opptil 50 prosent i kommende norske prosjekter, men 70 prosent av dette skyldes at prosjektene er forenklet og optimalisert. I Storbritannia skyldes mer av kuttene at leverandørene har kuttet prisene, ifølge Wood Mackenzie.

KOSTNADENE ØKER: Driftskostnadene har gått ned de siste årene, særlig i Storbritannia, men de vil trolig stige noe de neste årene, ifølge Wood Mackenzie.

Foto: Wood Mackenzie

Tror på økte priser

Siden leverandørene er svært presset, vil prisene trolig øke fremover, selv om mange selskaper jobber hardt for å forenkle prosjekter og standardisere utstyr, mener firmaet.

– Vi tror at rundt 55 prosent av reduksjonene i driftskostnader per fat vil holde seg i 2020, sier Wood Mackenzie.

– For investeringer ser det lettere ut å få til varige reduksjoner. I Norge forventer vi at rundt 70 prosent vil være varige, skriver selskapet.

Fallende driftskostnader

Driftskostnadene i bransjen har også falt mye, 40 prosent i Storbritannia og 30 prosent i Norge, ifølge Wood Mackenzie.

Men de to landene startet på ulike nivåer:

 • Oljeselskaper i Storbritannia har kuttet driftskostnadene fra 29 dollar per fat i 2014 til 16 dollar per fat i 2016
 • Oljeselskaper i Norge har kuttet driftskostnadene fra 11 dollar per fat i 2014 til 8 dollar per fat i 2016

Selskapet har tidligere spådd at oljebransjens investeringer globalt vil øke i år.

Les mer: Tror på oljevekst i 2017: Venter dobbelt så mange utbygginger

Les også

Overhaler nordsjøolje-prisen: Norske felt blir viktigst i brent

Les også

Setter en sluttstrek for investeringskuttene

Les også

Statoil kutter mer enn ventet

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Olje og gass
 3. Nordsjøen
 4. Norge
 5. Storbritannia

Flere artikler

 1. Tror på oljevekst i 2017: Venter dobbelt så mange utbygginger

 2. Tror lykken snur for oljeselskapene i 2018: – De store kuttene er over

 3. Nordsjøen er tilbake: Venter boreboom i Norge

 4. Equinors comeback på Rosebank-feltet: Vil «ta en Castberg»

 5. Fersk spørreundersøkelse: Dette bekymrer oljebransjen