Norsk oljeproduksjon halvert på 13 år

Slår Oljedirektoratets prognoser til, blir 2013 året da norsk oljeproduksjon er halvert sammenlignet med toppen.

NEDGANG: Oljedirektoratet mener oljeproduksjonen vil være halvparten så stor i 2013 som i 2000.
Publisert:

I sin årlige rapport om norske olje- og gassressurser, spår Oljedirektoratet at det i 2013 vil produseres 91,93 millioner kubikkmeter olje på norsk sokkel.

I toppåret 2000 ble det produsert 181,18 millioner kubikkmeter olje - altså det dobbelte av produksjonen i år.

- Denne nedgangen er jo forventet, men kurven har kanskje vært litt brattere enn forventet de siste årene, sier oljedirektør Bente Nyland til E24.

Hun minner om at prognosene fra 90-tallet indikerte en lavere produksjon nå, enn det fasit viser.

- Det er jo egentlig en solskinnshistorie. I en lang periode på 2000-tallet holdt vi produksjonsplatået høyere opp enn vi først hadde regnet med. Men nå slår dette altså ut i et litt brattere fall enn det vi trodde og håpet på, sier Nyland.

LES OGSÅ: Spår fortsatt nedgang i norsk oljeproduksjon

Prishopp

Selv om produksjonen på de siste 13 årene er halvert, har det ikke gitt store innhugg i inntektene til hverken staten eller oljeselskapene.

Oljeprisen har nemlig beveget seg i stikk motsatt retning. Den er firedoblet i den samme perioden.

I 2000 var gjennomsnittsprisen på et fat nordsjøolje 29 dollar - i fjor var den på 112 dollar.

(Saken fortsetter under grafen.)

VOLDSOMT FALL: Oljedirektoratets graf viser antall millioner kubikkmeter olje produsert på norsk sokkel i årene 2000 til og med 2012, samt hvordan direktoratet mener grafen vil se ut de kommende årene.

Gass kompenserer

En annen viktig årsak til at fallet i oljeproduksjonen ikke oppleves som dramatisk er at produksjonen av gass kompenserer for bortfallet av olje.

Siden årtusenskiftet er produksjonen av gass mer enn doblet fra 47 millioner kubikkmeter til 112 millioner kubikkmeter.

- Gassproduksjonen veier opp for oljenedgangen, bekrefter Nyland.

Hun får støtte fra professor Jon Kleppe ved institutt for petroleumsteknologi og anvendt teknologi ved NTNU.

- Det store poenget er at den samlede produksjonen av olje og gass holder seg forbausende stabil, sier han til E24.

Ikke erstattet

Mange av de store oljefeltene på norsk sokkel ble bygget ut på 1970- og 80-tallet, som for eksempel Ekofisk og Statfjord.

Og selv om det har lykkes å strekke disse feltenes levetid, har produksjonen tikket nedover.

- Vi har ikke fått inn ny produksjon som erstatter de gamle store funnene, forklarer Nyland.

LES OGSÅ: De 10 største olje- funnene etter år 2000

I tillegg ble flere oljefelt i 2012 rammet av streik og nedsteninger.

- Vi forventer noen etterdønninger av det også i inneværende år, noe som gjør at vi tror trenden fortsetter nedover, sier Nyland.

Flater ut - håper på byks

I 2014 derimot håper Nyland at fallet i oljeproduksjonen skal flate ut. Og på litt sikt - frem mot 2020 - sågar gjøre et lite byks.

Stikkord er Johan Sverdrup, Aasta Hansteen, Skrugard og Havis.

- Vi ser nå at det skal fases inn ny produksjon fra betydelige felt. Kanskje kan oljeproduksjonen tippe litt oppover igjen da, men vi tror i alle fall at den vil flate ut for en lengre periode nå, sier Nyland.

NTNU-professor Kleppe sier han ikke er bekymret for norsk oljeproduksjon de kommende årene.

- Men det vil trolig kreve blant annet større ingeniørinnsats for å få ut olje i fremtiden. Heldigvis ser både vi og andre stor interesse for studier relatert til olje- og gass, sier han.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no