Grønn teknologi

Svenskene skal bygge ut nett for å sikre mer havvind

Sveriges regjering vil gi Svenska Kraftnät i oppdrag å bygge et kraftnett til havs for å legge til rette for utbygging av havvind.

Dette er havvindparken Lillgrund utenfor Malmø.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Den nye norske regjeringen sier i sin regjeringsplattform at den vil legge til rette for havvind gjennom «et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur på norsk sokkel».

Sverige har kommet noen steg lenger med sin havvindsatsing, og gir nå Svenska Kraftnät (som tilsvarer norske Statnett) i oppdrag å bygge ut et kraftnett til havs der det finnes forutsetninger for havvindkraftverk.

Det opplyser den svenske regjeringen i en melding torsdag.

«Utbygging av havbasert vindkraft er forventet å bli et viktig bidrag til at målene om fornybar strømproduksjon til 2030 nås, og bidrar også til å møte den økende strømetterspørselen i fremtiden», skriver regjeringen.

Ser muligheter i Østersjøen

Sverige ser store muligheter for å bygge ut havvind i Østersjøen. De siste årene har flere av Norges naboland bygget ut store mengder havvind, inkludert Storbritannia, Danmark, Nederland og Tyskland.

– Havbasert vindkraft gir mulighet til kraftig forsterket strømproduksjon i sørlige Sverige og press på prisene, sier Sveriges energi- og digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Norge har rikelig med vannkraft, og har så langt kun én vindturbin til havs. Equinor jobber i tillegg med å bygge ut det flytende havvindkraftverket Hywind Tampen.

Norge skal også satse på flere prosjekter som er ventet rundt år 2030, men det er fortsatt uklart hvilket rammeverk disse må forholde seg til.

Begrenset produksjon i sør

Sør-Sverige har stor strømetterspørsel, men begrenset kapasitet i strømproduksjonen. Sverige har også utfordringer med manglende overføring av kraft, blant annet fra nord til sør.

Sverige tok nylig grep for å kutte tiden det tar å bygge nytt nett. I år har landet flere ganger fyrt opp Unipers oljekraftverk i Karlshamn for å sikre stabilitet i nettet.

– For å møte klimautfordringene må vi raske på utbyggingen mer, sier Sveriges miljø- og klimaminister Per Bolund.

Ifølge nyhetstjenesten TT har Svenska Kraftnät fått inn søknader om å få bygge ut hele 135 gigawatt i form av 70 ulike søknader. Det kan ifølge TT gi rundt 500 terrawattimer (TWh) i årlig strømproduksjon. Sveriges forbruk er i dag om lag likt med Norges forbruk på rundt 140 TWh per år.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Grønn teknologi
  2. Vindkraft
  3. Havvind
  4. Kraftproduksjon

Flere artikler

  1. Norsk vindaktør om svensk milliardgrep: – Veldig positivt

  2. Sverige med store havvindplaner: Vil bygge mye mer enn Norge

  3. Åpnet stort svensk vindprosjekt

  4. Øker takten for fossilfritt jern og stål: Trenger 12 prosent av svensk strøm i 2030

  5. Svenskene ville hjelpe Polen: Dro i gang oljekraftverket igjen