USAs oljeboom: Gikk forbi Saudi-Arabia som verdens største eksportør i juni

USA kniver med Saudi-Arabia og Russland om å være verdens største eksportør av olje og andre petroleumsprodukter. I sommer ble USA størst for første gang, men kun i en måned.

Amerikansk oljeproduksjon var på 12,4 millioner fat om dagen i forrige uke, opp 1,5 millioner fat fra samme uke i fjor, ifølge amerikanske myndigheter.
Publisert:

USA har satt mange rekorder etter skiferoljens inntog.

Enda en milepæl ble nådd i juni, da amerikansk eksport av råolje og forskjellige typer oljeprodukter steg til nær 9 millioner fat per dag, ifølge Det internasjonale energibyrået.

USA gikk dermed forbi Saudi-Arabia som verdens største eksportør for første gang, før de to skiftet plass igjen i juli og august.

– Skiferoljeboomen har latt USA nærme seg, og en kort periode passere Saudi-Arabia som verdens største oljeeksportør, skriver IEA i sin månedsrapport som ble sluppet denne uken.

Siden den gang har saudiske anlegg blitt ramet av droneangrep - noe som trolig vil påvirke produksjonen betydelig i tiden fremover.

Les også

USA både eksporterer og importerer olje: Her er forklaringen

Grafene viser brutto eksport av råolje, NGL (en type flytende petroleum) og raffinerte oljeprodukter fra januar 2010 til august 2019. For en kort stund var amerikansk eksport størst (juni), før Saudi-Arabia tok tilbake førsteplassen.
Les også

Les mer: IEA ser neste bølge i amerikansk oljeboom – venter eksportdobling

Eksportløft i juni

USA både importerer og eksporterer olje, etter at det 40 år gamle eksportforbudet ble opphevet i 2015. Fortsatt er importen større enn oljesalget til andre land, men det vil endres de neste årene, har blant annet IEA spådd.

Milepælen i juni ble nådd etter at eksporten av råolje steg forbi 3 millioner fat per dag. Det løftet totalen til nær 9 millioner fat om dagen, skriver energibyrået i månedsrapporten.

Samtidig holdt Saudi-Arabia tilbake på sitt oljesalg, mens Russland var rammet av trøbbel med rørledninger.

Det neste månedene ble amerikansk produksjon påvirket av orkan, samtidig som handelskrigen med Kina har gjort det vanskeligere å finne markeder for skiferoljen, skriver energibyrået.

Med utbyggingen av infrastruktur som kan frakte oljen venter IEA at råoljeeksporten fra USA kan stige til 4 millioner fat om dagen i fjerde kvartal.

Les også

Les også: Rystad tror boomen fortsetter: Spår nye oljerekorder for USA

Oljeboom

Produksjonen av skiferolje har gitt store omveltninger i oljemarkedet de siste årene.

USA har mer enn doblet sin oljeproduksjon siden 2010, inntatt toppen på listen over verdens største produsenter og begynte med eksport i 2015.

Den amerikanske produksjonen var på under seks millioner fat om dagen tilbake i 2010. Den har deretter gått kraftig opp med hjelp fra nye teknikker for å utvinne skiferolje.

USA pumper nå opp 12,4 millioner fat per dag, ifølge amerikanske myndigheter. Det gjør landet til verdens største produsent.

Rystad Energy spår at produksjonen skal videre opp, og venter en topp på 14,5 millioner fat om dagen i 2030.

Les også

Les også: Første gang på 75 år: USA er nettoeksportør av olje

Venter mer USA-eksport

Oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets tror eksportveksten vil fortsette, også som følge av kapasiteten i oljeraffineriene.

– De begynner å nå et makstak på hva de kan håndtere i egne systemer. Det betyr at eksportandelen på produksjonsvekst fremover kommer til å bli høy, fordi evnen til å ta det inn i egne systemer begynner å stange i taket.

To nye store rørledninger ut fra det oljerike Permian-området i Texas legger samtidig til rette for mer eksportvekst fremover, påpeker Martinsen.

– De to alene vil øke rørledningskapasiteten ut av Permian og ned til golfkysten med mer enn halvannen million fat. Det er massiv infrastrukturekspansjon på veldig kort tid, som legger til rette for eksportveksten, sier han.

Oljeproduksjonen i USA har vokst i rakettfart, men det har også gitt voksesmerter. Spesielt mangel på rørledninger har skapt utfordringer.

De nye rørledningene løser imidlertid flaskehalsene, noe IEA også påpeker i sin rapport.

Oljeanalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets.
Publisert:
Gå til e24.no