Det grønne skiftet

Venstre vil koble havvind til Skottland-kabel

Venstre tar til orde for å knytte strømkabelen Northconnect opp mot havvind i Nordsjøen. – Dette må ikke bare handle om en eksportmulighet for noen kraftselskaper, sier Ketil Kjenseth (V).

FLERE KABLER: Flere kraftselskaper har søkt om å få bygge kabelen Northconnect mellom Norge og Skottland. Venstre tar til orde for å koble mulige havvindprosjekter på kabelen for å øke samfunnsnytten. Bildet er fra leggingen av Statnetts norsk-britiske kabel North Sea Link, som skal være ferdig i 2021.

Christer Gilje, Statnett
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

De nordiske landene bygger for tiden en rekke strømkabler som knytter Norden og det nordeuropeiske kraftmarkedet tettere sammen, men frykt for høyere strømpriser kan true det siste kabelprosjektet som har søkt konsesjon – Northconnect.

Venstre mener nye utenlandskabler må ses i sammenheng med planene om utbygging av havvind i Nordsjøen og elektrifisering av plattformene på norsk sokkel, og etterlyser en helhetlig løsning som handler om mer enn bare eksport av kraft.

– Dette må ikke bare handle om en eksportmulighet for noen kraftselskaper. Sammen kan man realisere flere store, industrielle muligheter, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) til E24.

Les også

NVE: Kraftkabelen Northconnect vil være lønnsom

– Satt litt på pause

Regjeringen skal i år avgjøre om kraftkabelen Northconnect skal få konsesjon. Kabelen skal gå mellom Norge og Skottland og eies av de offentlig eide selskapene Lyse, Agder Energi, E-co Energi og det svenske statseide selskapet Vattenfall.

Northconnect har vært omstridt fordi den i snitt vil øke strømprisen med 1–3 øre kilowattimen. Kabelen har ifølge NVEs analyser likevel positiv verdi for Norge, fordi kraftprodusentene og deres offentlige eiere vil tjene så godt på den.

NVEs vurderinger er på høring frem til 10. mars.

Les også

Hydro frykter ny gigantkabel vil gi høyere strømpris

Før jul gikk regjeringspartiet Frps parlamentariske leder hardt ut mot kabelen. Nå tar regjeringskollega Venstre til orde for å sukre pillen, med et forslag om at Northconnect bør legge til rette for å knytte seg til havvindprosjekter i Nordsjøen.

– Jeg syns det er viktig å løfte blikket litt og se om det finnes noen muligheter for å realisere mer enn den kabelen. Med Frps salto før jul er jo det eksisterende prosjektet satt litt på pause, sier Kjenseth.

– Vi må ikke stresse med en beslutning på Northconnect, men tenke langsiktig, legger han til.

Kjenseth ønsker også å vurdere om Northconnect kan knyttes til Sveio nær Haugesund og Karmøy, i stedet for til Sima som ligger helt innerst i Hardangerfjorden. Dette gir en kortere og billigere kabel, og kan i tillegg sikre ny kraft til en region med kraftkrevende industri, blant annet Hydro Karmøy og flere fossilanlegg som etter planen skal elektrifiseres.

NULL I NORGE: Landene rundt Nordsjøen har bygget ut store mengder havvind de siste årene, men utenfor Norge har det ikke kommet noe havvind. Først i 2022 kommer Hywind Tampen på 88 megawatt. Storbritannia har bygget ut 8.000 megawatt havvind, og etablert en omfattende leverandørindustri som leverer til prosjekter i Nordsjøen.

Wind Europe

Vil utrede havvind-tilknytning

Kjenseth påpeker at Northconnect er planlagt å gå omtrent rett gjennom Utsira Nord, et foreslått område for flytende vindkraft som regjeringen nylig la ut på høring. Hvis det er teknisk mulig, vil det kunne øke samfunnsnytten av kabelen hvis havvindprosjekter kan koble seg på, mener han.

– Det er interessant å få utredet hvordan en slik tilknytning av havvind til en strømkabel mellom Norge og Skottland teknisk kan løses, og om det faktisk er mulig å bygge noe slikt, sier han.

– Hvem skal ta initiativet til en slik helhetlig løsning?

– Det er Northconnect som søker om konsesjon. De må vurdere sannsynligheten for å få konsesjon, og ta hensyn til at det kanskje kan være lurt å ha flere egg i kurven, sier Kjenseth.

Les også

Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet

– Må tenke i tiårsperspektiv

– Har Norge tenkt for stykkevis og delt rundt elektrifisering og havvind, siden du nå tar til orde for en mer helhetlig løsning?

– Jeg tenker at dette ikke er noe vi greier å realisere på et år eller to, som har vært Northconnects horisont. Vi må tenke i et tiårsperspektiv her, og ha et industrielt fokus. Vi ønsker en bredere debatt om utenlandskablene, ut over den snevre prisdiskusjonen som har vært, sier Kjenseth.

PS! Noen tror at kabler som Northconnect øker krafteksporten fra Norge, men ifølge NVE vil økt eksport via Northconnect utlignes av økt import fra andre utenlandsforbindelser. Norge er blant annet knyttet til Sverige, Danmark og Nederland, og bygger en ny kabel til Tyskland som er ferdig i år og enda en kabel til Storbritannia som er klar i 2021.

HØYERE PRISER: Mens kraftselskapene vil tjene på å eksportere kraft via Northconnect, vil norske forbrukere i snitt oppleve noe høyere priser, ifølge NVE. I 2025 må forbrukerne regne med å betale rundt ett øre mer per kilowattime med kabelen enn uten kabelen, av en strømregning som vanligvis er på litt over én krone kilowattimen.

NVE

Utelukker ikke mer støtte

Norges første flytende havvindpark, Hywind Tampen, skal kobles direkte til oljefeltene Gullfaks og Snorre, og har fått 2,3 milliarder kroner fra statlige Enova og 566 millioner fra NOx-fondet. Venstre utelukker ikke å gi støtte til flere havvindprosjekter.

– Jeg utelukker ikke at det er mulighet for et nytt Hywind Tampen-bidrag, sier Kjenseth.

Han påpeker at staten kan tilby skatteincentiver og tilskuddsordninger fra statlige Enova. Venstre mener Norge har store industrielle muligheter innen havvind.

– Det haster å bidra til leverandørindustrien her, fordi olje- og fossilleveransene trolig går ned, og vi må omstille industrien i mer klimavennlig retning. Der vil det være mulig å gi incentiver og tilskudd, sier han.

Les også

Statnett vil vente med ny britisk strømkabel

Kritikerne av nye kraftkabler til utlandet frykter at de økte kostnadene ikke bare vil ramme norske forbrukere, men også kraftkrevende industri, hvor lav kraftpris er ett av få konkurransefortrinn.

– Det er absolutt et element. Vi skal lytte til de utfordringene. Men vi har to andre viktige utfordringer fremover, vi skal elektrifisere mye på land og på sokkelen, og vi skal få ned klimautslippene, både i Norge, Storbritannia og EU, sier Kjenseth.

– Dette er også en stor industriell mulighet for Norge, både innen elektrifisering og innen flytende havvind, sier Kjenseth.

MER VARIASJON: Denne figuren viser at Nord- og Vest-Europa vil øke sin andel vind- og solkraft betraktelig de neste 20 årene, og det vil lede til store variasjoner i kraftproduksjonen. Det kan bidra til å øke verdien av norsk vannkraft. Økt innslag av vindkraft i Norden kan også bidra til større prisvariasjoner, og da kan økt utvekslingskapasitet bidra til å dempe svingningene.

NVE
Les også

Omstridt strømvideo har 3,6 millioner visninger: – Feilaktig og overforenklet

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Havvind
 3. Fornybar energi
 4. Skottland
 5. Nordsjøen
 6. Hywind
 7. Ketil Kjenseth

Flere artikler

 1. Havvind-milliarder til norske leverandører: – Viktig at de er med på lasset

 2. Rederiforbundet om havvind: – Ting begynner å løsne

 3. Fersk rapport om havvind: Enorme muligheter i Nordsjøen

 4. Annonsørinnhold

 5. Ministeren om komande havvind-debatt: – Debatt med sprengkraft

 6. Nytt rekordår for havvind i 2019: Venter ny rekord i år – tross corona