IEA jekker opp USAs olje-anslag: Banker snart Saudi-Arabia

I 2018 skal USAs dagsproduksjon av olje stige med 1,1 million fat. Dermed vil USA fosse forbi Saudi-Arabia og ta opp kampen med Russlands produksjon, tror IEA.

FOSSER FREM: USAs oljeproduksjon fosser frem og vil trolig passere 10 millioner fat i 2018 slik at USA passerer Saudi-Arabia og tar opp kampen med Russland. Dette er en oljepumpe i Permian-området i Texas.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det internasjonale energibyrået (IEA) jekker opp anslagene for veksten i USAs oljeproduksjon.

Det kommer frem i byråets månedlige oljemarkedsrapport.

IEA tror at USAs daglige produksjon vil øke med 1,1 million fat i 2018 sammenlignet med året før, mens det tidligere ventet en vekst i dagsproduksjonen på 870.000 fat fra året før.

– Det er sannsynlig at USAs produksjon av råolje veldig snart vil kunne passere den i Saudi-Arabia og også ta opp kampen med den i Russland, skriver IEA.

Byrået forventer at USAs produksjon vil passere 10 millioner fat per dag i 2018.

IEA endrer ikke sine anslag på den globale etterspørselen etter olje, som ventes på rundt 97,8 millioner fat per dag i 2017 og 99,1 millioner fat per dag i 2018.

Det betyr at veksten i dagsproduksjonen i år blir på 1,3 millioner fat, mens den vokste med 1,7 millioner fat året før.

Årsaken til svakere vekst i etterspørselen er at oljeprisen har økt, at Kina endrer sitt forbruksmønster, at etterspørselen svekkes i OECD og at flere land utenfor OECD skifter til gass.

Tilbudet av olje var på 97,7 millioner fat per dag i desember, på grunn av lavere produksjon i Nordsjøen og Venezuela.

Oljedata er et ullent område, da mange produsenter ikke oppgir sine data eller oppgir dem med et betydelig etterslep. Det tar ofte lang tid å få bekreftet hvor mye olje som produseres og etterspørres, og dataene revideres ofte betydelig i ettertid.

TREKKES FORTSATT: De blå søylene i IEAs figurer antyder at lagertrekkene fortsetter gjennom 2018, men i noe mindre grad enn året før. Markedet er mer i balanse blant annet på grunn av økt produksjon i USA.

Tror på priskorreksjon

IEA venter at dagsproduksjonen av olje utenfor Opec vil stige med 1,7 millioner fat i løpet av året, altså betydelig mer enn global oljeetterspørsel skal øke.

Det kan presse prisene nedover.

Les også

Dette er verdens ti største oljeprodusenter

– Det fysiske oljemarkedet ser ut til å svekkes betydelig i 2018, siden produksjonen utenfor Opec overstiger veksten i etterspørsel med god margin, sier Danske Bank-analytiker Anders Holte i en kommentar.

– En korreksjon i oljeprisen virker mer sannsynlig på kort sikt, sier han.

Danske Banks syn er at oljeprisen skal falle noe de neste kvartalene.

Oljeprisen passerte nylig 70 dollar for første gang siden 2014, men har siden falt noe. Nordsjøoljen Brent handles fredag til 68,67 dollar fatet.

Les mer: Dette er verdens ti største oljeprodusenter

FERSKE ANSLAG: Slik ser IEA på tilbudet av olje frem til fjerde kvartal 2017.

Venter volatilt 2018

Oljeprisen er ventet å ligge på mellom 60 og 70 dollar fatet i 2018, sier IEA og viser da til prisanslag samlet inn av Reuters.

– Om prisøkningen den siste tiden har mistet dampen og 70 virkelig er plenty gjenstår å se, skriver IEA.

– Men slik den geopolitiske usikkerheten og de dynamiske utsiktene for skiferolje i USA er, venter vi oss et volatilt år, legger byrået til.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Olje og gass
  2. Det internasjonale energibyrået (IEA)

Flere artikler

  1. Har ikke skjedd olje-USA på 48 år: Produserte 10 mill. fat per dag

  2. Mot forlengelse av oljekutt: – Kan øke oljeprisen

  3. Skiferoljen gir hodepine for Opec

  4. Passerte Russland som største oljeprodusent: USA med ny oljerekord

  5. Nedjusterer anslagene for verdens oljeetterspørsel