Tror exit fra Iran-avtalen kan bety at olje-kuttene rakner

Produksjonskuttavtalen mellom Opec og andre oljeproduserende land kan være i fare dersom Trump skroter atomavtalen med Iran, mener analysesjef.

OMSTRIDT: Det er ventet gjeninnføring av sanksjoner mot Irans oljeeksport dersom USA forlater atomavtalen med landet.

Foto: Raheb Homavandi Reuters
Publisert:

Oljeprisen har løftet seg ved inngangen til uken, da markedsaktørene venter større fokus på den amerikanske presidenten Donald Trumps avgjørelse om Iran-avtalen.

Det regnes ikke som usannsynlig at USA kommer til å trekke seg fra denne. Som et resultat kan det bli gjeninnført sanksjoner mot Irans oljeeksport, hvilket igjen kan drive prisene opp i det globale oljemarkedet.

Dersom så skjer, tror imidlertid råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i SEB at avtalen om produksjonskutt mellom Opec og deres forbundsfeller kan gå i vasken.

«Det som potensielt blir tapt gjennom mulige fornyede Iran-sanksjoner, kan bli vunnet gjennom en oppheving av Opec-avtalen. Exit fra atomavtalen med Iran kan alt i alt ikke være så «bullish» likevel», skriver Schieldrop i en fersk kommentar.

Tror Iran følger Irak

Schieldrop trekker frem en rekke faktorer som underbygger teorien.

«Det er nå klart at OECD-lagrene er veldig nær fem måneders rullerende gjennomsnitt, selv om vi fortsatt er godt over 2014-nivået. Dermed kan man si at oppdraget er utført, og at det er på tide å avslutte produksjonskuttene, da underskriverne ikke har noen forpliktelser til å forlenge dem», skriver han.

En avgjørelse om Iran-avtalen er ventet innen 12. mai. Opec møtes i Wien i siste halvdel av juni, og stemningen mellom partene er ikke den beste. Spesielt er det spenning mellom Saudi-Arabia og Iran.

«Den tidligere energiministeren i Algerie, Noureddine Botarfa, var sentral i å sette sammen Opec-avtalen tilbake i 2016. Han er imidlertid ikke der nå for å diplomatisk holde avtalen sammen», skriver Schieldrop.

Dersom Iran forlater kuttavtalen på dette møtet, kan Irak følge etter. Irak ønsker å heve sin produksjon fra det nåværende nivået.

Les også

Oljeprishopp etter Netanyahu hevdet Iran har løyet om atomavtalen

«Så dersom Donald Trump beslutter å forlate den nåværende atomavtalen med Iran vil Iran selvfølgelig ikke ha noen interesse i avtalen mer, og Irak vil sannsynligvis stille seg på Irans side (...) Så selv om exit fra atomavtalen av Donald Trump kan bety lavere eksport fra Iran, kan det på sikt også bety at den nåværende Opec-avtalen rakner i juni».

Uenige om oljepris

Opecs produksjonsavtale ble inngått tilbake i november 2016, og begrenser gruppens samlede produksjon til 32,5 millioner fat per dag. Måneden etter ble det klart at flere oljeproduserende land, ikke minst Russland, sluttet seg til (Schieldrop kaller konsekvent avtalepartene for «Opec+»).

Bakgrunnen var en periode med lave oljepriser, ikke minst drevet av fremveksten av amerikansk skiferolje. Målet var å redusere tilbudssiden i markedet, og på den måten drive ned de globale oljelagrene og tvinge prisene opp.

Så langt har Opec-landene etterlevd avtalen i forbilledlig grad, og den ble på tampen av fjoråret forlenget ut 2018.

Det er imidlertid kjent at landene som deltar i avtalen har ulike ønsker og behov.

Nylig uttalte Iran seg negativt om høyere oljepriser. Landets viseoljeminister, Amir Hossein Zamanina sa søndag at en «passende» oljepris vil være mellom 60 og 65 dollar, melder Bloomberg.

Det er kjent at Saudi-Arabia ønsker en høyere oljepris enn dette, anslagsvis over 80 dollar per fat. Landets myndigheter ønsker blant annet å børsnotere deler av oljeselskapet Saudi Aramco til gunstigst mulig pris.

Les også

Iran advarer USA mot å droppe atomavtalen

Les også

Trump: – Aksepterer ikke at Opec holder oljeprisen høy

Les også

Tror Trump-avgjørelse kan drive oljeprisen videre opp

Her kan du lese mer om