Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO2-fangst

Statlige Gassnova og selskapene Norcem og Fortum har fortsatt troen på at staten vil sette av rundt 15 milliarder kroner på CO2-rensing i Brevik og på Klemetsrud.

KUTTER UTSLIPP: Direktør for teknisk utvikling Anders Norling ved Fortum Oslo Varme AS viser frem en av forbrenningsovnene der Oslofolks søppel brennes. Ved å installere CO2-fangstanlegg kan 400.000 tonn CO2-utslipp kuttes, tror selskapet. Men først må Fortum og Norcem overbevise regjering og Storting om at de 15 milliardene det koster kan føre til at andre aktører følger etter.
Publisert:

BREVIK/KLEMETSRUD (E24): Den siste tiden har det vært usikkerhet rundt statens prestisjeprosjekter for CO2-fangst fra industrien, men aktørene har troen på at pengene vil komme.

Mandag kommer statsbudsjettet med beskjed om finansieringen av prosjektene i 2019. I fjor barberte regjeringen overraskende disse budsjettpostene kraftig.

Mandag kommer også en ny rapport fra FNs klimapanel om hvordan verden kan begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Tidligere rapporter har understreket at CO2-rensing er helt avgjørende for å nå klimamålene.

– Kan gjøres rimeligere

Denne uken var E24 med til de to anleggene som fortsatt er inne i statens prestisjetunge fangst- og lagringsprosjekt, nemlig sementfabrikken Norcem i Brevik i Porsgrunn kommune og Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Begge anleggene skal lagre rundt 400.000 tonn CO2. Med en prislapp på mange milliarder kroner blir det viktig å vise at dette er prosjekter som kan gjentas andre steder, noe som er et sentralt krav.

Bygningen bak bærekraftsdirektør Per Brevik i Norcem skal etter planen rives for å gjøre plass for et gedigent CO2-fangstanlegg her i Brevik – hvis Stortinget sier ja til å finansiere det når avgjørelsen tas i 2020 eller 2021.

– Jeg er helt sikker på at det er mulig å gjøre dette både rimeligere, bedre og mer effektivt neste gang, sier Brevik til E24.

– Hvis vi kan dokumentere overfor myndighetene at det kommer flere prosjekter, da har vi på en måte skutt ned en av motforestillingene fra Finansdepartementet, sier han.

– Er politikerne klare til å gjøre dette?

– De burde være det, sier Brevik.

Prislapp: 15 milliarder

Ennå er ikke den endelige kostnaden for prosjektene klar. Et foreløpig anslag er på rundt 1,6 milliarder euro, eller omtrent 15 milliarder kroner, inkludert lagring på sokkelen, ifølge regjeringen.

Men regjeringen har også sagt at det vil bli krevende å å legge ut flere milliarder kroner årlig i den kommende femårsperioden.

«Klimautfordringen krever stor innsats i årene fremover som må møtes innenfor et smalere handlingsrom i budsjettene», skrev regjeringen i revidert budsjett i mai.

(saken fortsetter under bildet)

HAR TROEN: Bærekraftsdirektør Per Brevik i Norcem, en del av Heidelbergkonsernet, har fortsatt troen på at staten kan overbevises om å bruke rundt 15 milliarder på fangst av CO2 her ved sementfabrikken i Brevik og ved Klemetsrudanlegget i Oslo. CO2-en skal lagres på sokkelen av blant andre Equinor.

Håper på EU-støtte

Beløpet avhenger også av om staten går videre med begge prosjektene, eller bare ett av dem.

Total kostnad for fangst, lagring og transport fra Fortum-anlegget alene er beregnet til 11,8 milliarder kroner over en femårsperiode, ifølge en analyse fra Atkins og Oslo Economics.

Norcems prosjekt har alene en kostnad på 11,2 milliarder over fem år, ifølge samme kilde.

Tallene inkluderer lagring. CO2-en som skal fjernes fra Brevik og Klemetsrud skal fraktes med skip til Vestlandet, hvor Equinor i samarbeid med Total og Shell skal lagre den i et reservoar i Nordsjøen.

Regjeringen håper at noe av kostnaden kan bli dekket med EU-støtte, men har ikke sagt hvor mye den trenger for å foreslå å gå videre med prosjektet.

– Vi vil trenge europeiske partnere, sier statssekretær Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp).

– Vi søker samarbeid i Europa, legger hun til.

Les mer: Statoil håper på EU-penger til CO2-rensing

Fortum fikk fortsette

Staten måtte nylig gå en ekstra runde før Fortum Oslo Varme fikk fortsette å utrede sitt fangstprosjekt på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Klemetsrudanleggets prosjekt kan i likhet med Brevik-prosjektet fange opptil 400.000 tonn CO 2 i året, og er også basert på aminteknologi. CO2-en skal etter planen fraktes til havnen med elektriske lastebiler, og så skipes til Vestlandet.

Les mer: Kollsnes får Statoils CO2-terminal

– Vi forsøker å nå 90 prosent fangst, sier Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CO2-fangst i Fortum Oslo Varme, som driver anlegget.

– Det første anlegget av sitt slag er alltid veldig dyrt. Målet med dette prosjektet er å kutte kostnader, sier hun.

VIL LAGRE: Jannicke Gerner Bjerkås er direktør for CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme.

Droppet Yara-prosjekt

Tidligere har gjødselprodusenten Yara droppet sitt prosjekt for å fjerne CO2 fra et produksjonsanlegg på Herøya i Porsgrunn, fordi det ikke ville gi nok læring og ikke var «industrielt fornuftig».

Noen kilometer lenger sør fortsetter sementfabrikken Norcem i Brevik sitt renseprosjekt, hvor 400.000 tonn av anleggets årlige utslipp på 800.000 tonn CO2 kan bli renset.

Utslippene kommer både fra forbrenningen av kull og avfall, og fra kalsineringsprosessen. Norcem og Heidelberg-konsernet har valgt å bruke aminteknologi fra norske Aker Solutions. Rensingen kan være i gang i 2023 eller 2024.

Per Brevik har jobbet i mange år for å få ned sementbransjens klimautslipp. Han er optimistisk til at det vil komme nye fangstanlegg også andre steder når Equinors lagringsprosjekt på Vestlandet er klart.

– Har du en hub hvor du kan levere CO2, har du en lagringsplass, så er det et kjempemarked. Det er jeg helt sikker på at Equinor er klar over, sier Brevik.

SATSER TUNGT: Sementfabrikken Norcem Brevik er en del av Heidelbergkonsernet. Et nytt fangstprosjekt legger opp til å fange 400.000 tonn av fabrikkens årlige utslipp på 800.000 tonn CO2.
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om