Elektrifisering kan likevel være mer klimavennlig enn gassturbiner på sokkelen

... det viser nye beregninger Pöyry har gjort for Teknisk Ukeblad.

BILLIGERE? Med 50 prosent totalvirkningsgrad på Utsirahøyden vil de samlede klimagassutslippene være lavere med elektrifisering, enn med gassturbiner hvis man tar utgangspunkt i et elektrifiseringsscenario som preges av lave CO2-priser og høye fornybarsubsidier, iføge Pöyry.
Publisert: Publisert:

Som Teknisk Ukeblad skrev tidligere i dag, har LO-forbundet Industri Energi fått Cicero og Pöyry til å lage en rapport om elektrifisering av sokkelen.

Industri Energi brukte rapporten til å vise at det er bedre for klimaet å bygge gassturbiner ute på sokkelen enn å elektrifisere med kraft fra land.

For lave tall

I rapporten ble det imidlertid brukt et for høyt tall for totalvirkningsgraden på gassturbinene som kan installeres på Utsirahøyden.

Rapporten tok nemlig utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologien (best availiable technology, BAT) og satte virkningsgraden til 80 prosent.

Men oljen på Utsirahøyden er av så god kvalitet at den ikke trenger mye varme. Og med lavt varmebehov, blir ikke den samlede virkningsgraden høy.

På gigantfeltet Johan Sverdrup har konsulentselskapet tidligere slått fast overfor at den samlede virkningsgraden neppe kommer over 40 prosent. På de andre, mindre feltene på Utsirahøyden vil virkningsgraden kunne være noe høyere.

Cicero har derfor innrømmet overfor Teknisk Ukeblad i dag at tallet er for høyt.

Nye beregninger

På forespørsel fra Teknisk Ukeblad har nå Pöyry gjort nye beregninger, med lavere virkningsgrader.

Den viser at med 50 prosent totalvirkningsgrad på Utsirahøyden vil de samlede klimagassutslippene være lavere med elektrifisering enn med gassturbiner på platformene hvis man tar utgangspunkt i et elektrifiseringsscenario som preges av lave CO2-priser og høye fornybarsubsidier.

Gassturbinalternativet kommer imidlertid noe bedre ut enn et elektrifiseringsscenario hvor CO2-prisene blir høye og det er lite fornybarsubsidier.

Først når man setter totalvirkningsgraden så høyt som 55 prosent vil man få marginalt lavere CO2-utslipp ved gassturbiner enn med det «beste» elektrifiseringsscenarioet.

Gass-joker

Ole Løfsnæs i Pöyry understreker at beregningene er gjort uten å ta med effekten av frigjort gass. Han påpeker, slik det også går fram i rapporten, at frigjort gass kan ha en positiv virkning eller negativ virkning på utslippskutt. Dersom den frigjorte gassen bidrar positivt til utslippskutt, kommer elektrifiseringsscenariene relativt bedre ut. Men dersom virkningen er negativ, kommer elektrifiseringsscenariene relativt sett verre ut.

I beregningen fra Misa, som Teknisk Ukeblad tidligere har presentert, la man imidlertid til grunn at den frigjorte gassen ville fortrenge kullkraft, noe som bidra positivt i klimaregnskapet.

– Hva tror du er realistisk som virkningsgrad på Utsirahøyden?

– Jeg synes 40 prosent høres ganske lite ut. Da er man ikke langt unna vanlige konvensjonelle løsninger. Men jeg har ikke veldig mye autoritet på akkurat det, så det vil jeg ikke spekulere i, sier Løfsnæs til Teknisk Ukeblad.

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert:
Gå til e24.no