Equinor

Tjeldbergodden-brann kunne blitt svært alvorlig

Equinor har gransket brannene på Tjeldbergodden og i Hammerfest, og sier at den første kunne fått svært alvorlig utfall. – Begge brannene på landanleggene i 2020 var svært alvorlige, sier konserndirektør.

Brannen ved Equinors metanolanlegg på Tjeldbergodden i fjor.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Saken oppdateres.

Brannen i LNG-anlegget i Hammerfest skjedde 28. september i fjor, mens brannen ved metanolfabrikken på Tjeldbergodden skjedde 2. desember. Nå er Equinors egne granskinger ferdige.

Brannen ved Europas største metanolfabrikk på Tjeldbergodden kunne ha ført til at folk omkom, skriver Equinor i en melding. Det er 130 ansatte på Tjeldbergodden, og ukentlig er rundt 80 leverandører inne på anlegget.

Brannen skjedde under en rutinejobb da en dampturbin ikke stanset som den skulle, men økte hastigheten. Dette førte til havari, og tunge metalldeler ble slynget ut. En av disse delene slo hull i en rørlinje med smøreolje, som antente og startet brannen. Ingen ble skadet, men det kunne fort ha skjedd.

«Granskingsgruppen slår fast at Tjeldbergodden-hendelsen under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gitt svært alvorlig utfall som lekkasje og eksplosjon av syntesegass, med potensial for flere omkomne, ettersom flere mennesker befant seg i nærheten av bygget der brannen oppsto på det aktuelle tidspunktet», skriver Equinor.

Den interne granskningsgruppen konkluderer med at dampturbinen økte hastigheten på grunn av feil i forbindelse med en avstengingsventil i turbinen. Denne skal stenge av seg selv dersom strømningen skifter retning, og dermed stoppe turbinen. Hvis det ikke skjer, skal en ekstra sikkerhetsanordning lukke ventilen.

Begge disse løsningene feilet, slik at dampturbinen fortsatt fikk tilført damp etter at alt tilkoplet utstyr var stoppet.

Irene Rummelhoff er konserndirektør for markedsføring, midstrøm og prosessering i Equinor.

– Svært alvorlige

– Begge brannene på landanleggene i 2020 var svært alvorlige. Dette er hendelser som har gått sterkt inn på alle som var involvert og er berørt. Beredskapshåndteringen bidro til at ingen personer kom til skade, sier Irene Rummelhoff, som er konserndirektør for markedsføring, midstrøm og prosessering i Equinor.

Selskapet har tatt omfattende grep for å sikre bedre beredskap etter brannene.

– Verneombudstjenesten ved landanleggene i Equinor ser med stort alvor på fjorårets hendelser og er klare til å bidra som en konstruktiv samarbeidspartner for å styrke sikkerheten ytterligere, sier koordinerende hovedverneombud Lars Christian Kronstadt i Equinor ASA landorganisasjon, på vegne av verneombudstjenesten ved selskapets landanlegg.

Gruppen anbefaler blant annet at Equinor øker og opprettholder kompetansen på dampturbiner, og sikrer tilstrekkelig forebyggende vedlikehold av kritiske ventiler.

Slik så turbingeneratoren på Tjeldbergodden ut etter brannen.

Mener ikke vedlikeholdsintervall var årsak

Petroleumstilsynet har tidligere påpekt fem avvik og tre forbedringspunkter etter brannen i Hammerfest, som oppsto i filterhuset på gassturbingenerator 4 på Hammerfest LNG.

Ifølge Ptil startet brannen i luftinntaket til en gassturbin, i forfiltre som ikke var skiftet siden 2015 og var fulle av insekter. Ingen personer ble skadet i brannen.

Bellona mener at brannen skyldes Equinors kostnadskutt, som nåværende konsernsjef Anders Opedal sto i spissen for. Fagforeningene Industri Energi og Safe har antydet at utsatt vedlikehold og bemanningsutfordringer kan ha medvirket. Equinors granskingsgruppe mener imidlertid at manglende utskifting av filtrene ikke var medvirkende.

«Granskingsgruppen peker på at årsaken til brannen var selvantennelse i filtrene i turbinluftinntaket på grunn av langvarig, alt for høy temperatur. Anti-is varmeveksleren i luftinntaket ble brukt utenfor sitt tiltenkte bruksområde og forårsaket den høye temperaturen som utløste brannen», skriver Equinor.

«Granskingsgruppen anser ikke at vedlikeholdsintervall for bytte av filterne som selvantente er en medvirkende årsak», skriver Equinor.

Dette bildet viser brannen i luftinntaket på gassturbin GTG4 på Hammerfest-anlegget i fjor.

Behov for forbedringer

Selskapet sier at det har satt i gang modifikasjoner på luftinntakene i turbinene i Hammerfest for å hindre at noe lignende kan skje igjen.

Granskingsgruppen ser behov for forbedringer innen bruk av anti-is systemet, alarm og nedstengingsfunksjoner, samt ventiler i hetoljereturen på anlegget. Den ser også behov for forbedring av beredskapsledelse og trening samt organisasjon, ledelse og styring.

«Hendelsen ble ikke forårsaket av en enkelt teknisk eller menneskelig feil, men var et resultat av flere direkte og bakenforliggende årsaker», skriver Equinor.

Equinor har tidligere sagt at LNG-anlegget på Melkøya skulle være stengt i ett års tid og åpne i høst, men dette er nå utsatt til mars 2022. Kostnadene er ventet å bli svært store, men Equinor har ikke gitt noe anslag.

Les også

Equinor utsetter gjenåpningen av Melkøya med et halvår

Les også

Avviser at vedlikeholdskutt førte til brann: – Ikke noen sammenheng

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Equinor
 3. Norsk sokkel
 4. Hammerfest
 5. Petroleumstilsynet

Flere artikler

 1. Equinor-topp etter intern branngransking: – Helt uakseptabelt

 2. Avviser at vedlikeholdskutt førte til brann: – Ikke noen sammenheng

 3. Bellona-Hauge utfordrer Equinor til offentlig gjennomgang etter brannrapporter

 4. Equinor starter opp igjen gassanlegget i Hammerfest

 5. Nå er Equinors LNG-produksjon i gang på Melkøya