Ber staten sikre vindkraft-utbygging på Frøya: – Må ikke skapes tvil

Staten bør sikre at Trønderenergi får bygge ut vindkraft på Frøya slik de har fått konsesjon til, mener flere aktører i kraftbransjen og miljøorganisasjonen Zero.

FRØYA-PROSJEKTET: Dette er en visualisering av Frøya vindpark sett fra Valen, ved bruk av 14 stykk Vestas V136-turbiner som hver er 180 meter høye. Trønderenergi har fått konsesjon, men kommunen har stanset utbyggingen etter lokale protester. Selskapet har bedt staten gripe inn, og støttes nå av en rekke aktører i kraftbransjen samt NHO og miljøorganisasjonen Zero.

Foto: Norconsult
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Trønderenergi har bedt staten gripe inn i saken, og får nå støtte fra en rekke aktører.

Støtten kommer i form av et brev som disse aktørene sender til Olje- og energidepartementet tirsdag, der de ber om forutsigbarhet for selskaper som har fått konsesjon til å bygge ut fornybar energi i Norge.

Brevet er skrevet under av NHO, NHO-foreningene Energi Norge og Norsk Industri, fornybarbransjens organisasjon Norwea, Distriktsenergi, Småkraftforeninga, miljøorganisasjonen Zero og Nelfo, som blant annet organiserer elektrobedrifter.

– Vi kan ikke risikere at store verdier settes i spill når det foreligger en lovlig konsesjon. Derfor ber vi departementet benytte statlig arealplan, slik det er brukt i tilsvarende saker tidligere, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

Mener konsesjonen må ligge fast

«Det norske konsesjonssystemet for godkjenning av produksjonsanlegg for vann- og vindkraft er svært grundig», skriver aktørene i brevet.

De mener at det norske konsesjonssystemet har gode og transparente prosesser med bred medvirkning. De mener dette sikrer at alle interesser blir hørt, at alle relevante forhold blir undersøkt, og at det gjøres en kunnskapsbasert avveiing av disse.

«Når konsesjon er gitt etter en slik prosess må det ikke skapes tvil om denne ligger fast», legger de til i brevet.

Les mer: Omstridt vindprosjekt på Frøya: Ber staten gripe inn

Kommunen har snudd

Det omstridte prosjektet på Frøya eies 70 prosent av tyske Stadtwerke München og 30 prosent av Trønderenergi, og består av 14 vindturbiner på 180 meters høyde. Tidligere var det snakk om 26 turbiner på 150 meters høyde.

Utbyggeren Trønderenergi har konsesjon fra NVE og skulle til å begynne byggingen i mars, men lokale demonstrasjoner gjorde at selskapet ikke rakk å sette i gang.

Da fristen ble brutt bestemte kommunestyret i Frøya at vindprosjektet skulle stanses. Tidligere har kommunen støttet vindkraftutbyggingen.

– Blir tillagt stor vekt

Trønderenergi har klaget kommunens vedtak inn for Fylkesmannen, men klageprosessen kan ta tid. Derfor har selskapet også bedt staten gripe inn med en såkalt statlig arealplan – som gir staten anledning til å overkjøre lokale myndigheter.

– Kommunenes innspill blir tillagt stor vekt når NVE behandler konsesjonssøknader. Men signalene må komme når den politiske prosessen pågår, ikke etter at alle tillatelser er gitt. Ellers blir det svært vanskelig å bygge noe som helst i Norge, sier Kroepelien.

– Tilgang på mer fornybar energi er en forutsetning for å løse klimaproblemene, gjennom elektrifisering av transportsektoren og andre områder hvor vi i dag har store utslipp, legger han til.

– Vil være alvorlig

Dersom Frøya kommune får anledning til å stanse Trønderenergis prosjekt etter mange års planlegging og en omfattende konsesjonsprosess, kan det kan skape tvil om forutsigbarheten i Norges konsesjonssystem, mener brevskriverne.

Det kan føre til at investeringer droppes, mener de. Det tar mange år å modne frem et prosjekt, og pengene er bortkastet hvis man da risikerer å måtte droppe prosjektet. Vindkraftinvesteringene i Norge er for tiden rekordhøy, ifølge Statistisk sentralbyrå.

«Det vil være alvorlig for viljen både blant næringsaktører og investorer dersom det bres tvil om de kan føle trygghet for investeringer som er forpliktet i prosjekter», skriver kraftbransjen, NHO og Zero i brevet.

Les også

Omstridt vindprosjekt på Frøya: Ber staten gripe inn

Grep inn i 2017

Olje- og energidepartementet har grepet inn i vindsaker før. I 2017 grep staten inn etter at Gjesdal kommune nektet Asko Rogaland å bygge Skurvenuten vindkraftverk selv om selskapet hadde fått konsesjon.

Det skjedde gjennom en statlig arealplan. Regjeringen pekte blant annet på utbyggerens behov for forutsigbarhet når den grep inn.

Nå ønsker Energi Norge, NHO, Zero, Norwea, Distriktsenergi og de andre aktørene at regjeringen skal bruke det samme virkemiddelet i en ny vindkraftsak.

«Bakgrunnen for bestemmelsen er først og fremst hensynet til å unngå at det settes i gang og gjennomføres kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for energiproduksjonsanlegg», skriver de.

«For å unngå at det oppstår usikkerhet rundt rammebetingelsene som beskrevet over ber vi OED benytte bestemmelsen om statlig arealplan», legger de til.

Vil behandle saken

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) har tidligere sagt at konsesjonen til Trønderenergi ligger fast.

Freiberg bekreftet i forrige uke at departementet hadde mottatt Trønderenergis anmodning om regjeringens inngripen gjennom statlig arealplan.

– Den vil bli forelagt for Frøya kommune. Når kommunen har fremmet sitt syn på saken, vil departementet behandle anmodningen om statlig plan på ordinær måte, skrev Freiberg i en e-post til E24 i forrige uke.

Her kan du lese mer om

  1. Vindkraft
  2. Fornybar energi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Frøyas kommunestyre advarer ministeren mot å gripe inn

  2. Omstridt vindprosjekt på Frøya: Ber staten gripe inn

  3. Frøya kommune gjør formelt vedtak: Stanser Trønderenergis omstridte vindprosjekt

  4. Annonsørinnhold

  5. Frøya-konsesjonen ligger fast: Vil ikke stanse omstridt vindpark

  6. Kan fortsette å bygge vindkraft på Frøya