Questerre vil få til utslippsfri skiferutvinning: – Diesel er jo dyrere enn strøm

Det lille oljeselskapet Questerre har møtt stor lokal motstand mot å utvinne det store skifergassfunnet i Quebec. Med et nesten utslippsfritt anlegg håper de å få grønt lys.

Illustrasjonsbilde av Montreal sentrum.

Foto: Ryan Remiorz Pa Photos
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Samtidig som Questerre-sjef Michael Binnion er på vei til Paretos årlige olje- og energikonferanse i Oslo denne uken jobber selskapet videre med å løse skiferfloken de har havnet i Canada.

I fjor fikk Questerre-aksjen seg kraftig medfart etter at det ble kjent at politikerne i den kanadiske regionen Quebec ville forby utvinning av olje og gass fra områder nær bebyggelse.

Et slikt forbud ville effektivt stanse planene om å utvinne det store gassfunnet Questerre sitter på i St Lawrence-regionen.

Selskapet har per i dag to andre felt i den sentrale og vestlige delen av Canada, to prospekter som kan utvikles i Utah i USA og i Jordan.

Skiferutvinning møter også motbør i USA, der bransjen har vært i en enorm vekst. Denne uken lovet senator Elisabeth Warren å forby skiferutvinning (fracking) hvis hun blir valgt som president.

– Aksjonærene våre har vært utålmodige på fremdriften i Quebec i flere år, noe jeg ikke klandrer dem for, men vi har oppnådd mye siden 2012, sier Binnion.

Onsdag inntar han podiet på Pareto-konferansen, der topper fra olje- og offshorebransjen fra hele verden kommer for å delta.

Selskapet har ikke gitt opp kampen om gassen i Quebec og selskapet har jobbet på flere fronter for å få gjennomslag.

Toppsjefen peker blant annet på at selskapet har fått gjennomført den første omfattende miljøundersøkelsen for olje og gass i Quebec noensinne, noe man er vant med i både Norge og andre regioner av Canada, men som er nytt i Quebec hvor det ikke har blitt utvunnet olje og gass på land før.

Juridisk og politisk har selskapet jobbet for å få til de lov- og regelverksendringene som må til, men selskapets toppsjef er minst like opptatt av de tekniske endringene selskapet vil drive frem.

Børskommentar (+): Det er kanskje ikke så dumt å satse på Questerre-seier

«Grønn» skifergass

Questerre vil nemlig bli en miljøvennlig skiferaktør. Utslippene fra gassen og oljen vil fortsatt være den samme, men selskapet vil gjøre dramatiske endringer i måten det utvinnes på:

 • De har et mål om å utvinne skifergassen uten bruk av drikkevann
 • De skal ikke bruke giftige kjemikalier
 • Produksjonen skal foregå med nesten null utslipp

– Ingen andre har prøvd dette før. Vi ser at det finnes mye teknologi som kan brukes, men det er teknologi som er løpende utviklet for å oppnå gradvise miljømessige forbedringer innenfor gitte økonomiske rammer. Det er ingen som har satt et mål som vi har satt for deretter å finne løsningene for å oppnå det, sier Binnion.

Questerre mener at gass er helt nødvendig i Canada for å få til en omstilling, både gjennom at man kan redusere importen av olje og gass, og for å få til en renere produksjon av produkter som kunstgjødsel og metanol.

Samtidig har olje- og gassutvinning på land, særlig fra skifer, møtt stor offentlig og politisk motstand i de østlige delene av Canada.

Det han og Questerre nå trenger er at ministeren for energi og råvarer i regionen reverserer to reguleringer som hindrer selskapet fra å sette i gang.

– Når tror dere at dere kan få gjennomslag her?

– Den nye regjeringen i Quebec som har sittet i ett års tid føler vi har forståelse for den økonomiske gevinsten, men vi tror nøkkelen for å få offentlig aksept for prosjektet e rat folk ser at vi gjør et teknologisk og miljømessig byks fremover, sier Binnion.

Har alliert seg med global oljeservicegigant

I det tekniske arbeidet har Questerre alliert seg med oljeservicegiganten Schlumberger og det kanadiske ingeniørfirmaet SNC-Lavalin, og de har også fått støtte fra den kanadiske fagforeningen Teamsters.

– Vi mener vi er klare til å demonstrere et anlegg med nær null utslipp, og ikke bare et konsept, sier Binnion og fortsetter:

– Schlumberger hjelper oss med å finne den nødvendige teknologien fra hele verden. De har også en ny programvare som vil modellere og måle miljøpåvirkningen fra virksomheten.

Noe av det selskapet skal gjøre for å få til utslippsskutene er å elektrifisere alt i selve produksjonsprosessen, med hjelp av Canada og Quebecs store vannkraftressurser. Det som da gjenstår er utslipp fra transport og produksjonen av materialene som brukes på feltene.

– Dette kutter 70 prosent av utslippene våre knyttet til produksjon. Resten av utslippene kommer fra transport og produksjon av stålet vi bruker.

I tillegg til energiforbruk kjennetegnes olje- og gassutvinning fra skiferreservoarer av at man både må bruke mye vann som pumpes ned i brønnen under høyt trykk med en kjemikalieblanding. Dette gjør at steinformasjonene sprekker opp og «slipper» oljen og gassen som ligger i den.

Både vann- og kjemikaliebruken er noe av det som skiferbransjen stadig får kritikk for.

– Vi mener vi nå er kommet til et punkt der vi kan bruke ikke-giftige kjemikalier. Det blir som et klorbasseng. Jeg ville ikke anbefale noen å drikke det, men da jeg svømte i et basseng sist ble jeg jo ikke skadet eller forgiftet, sier Binnion og fortsetter:

– Målet vårt fremover er å bruke kjemikalier som er helt nedbrytbare og som ikke tas opp i næringskjeden.

Tror flere vil ta i bruk løsningene

Det siste punktet handler om vann. For å ikke bruke drikkevann vil Questerre-sjefen bruke avløpsvann for eksempel ved at man kobler seg opp mot kloakkanlegg og bruker deres rensede vann som vannkilde.

– I tillegg klarer vi å dekke halvparten av vårt eget vannforbruk ved å resirkulere alt vannet vi bruker, sier Binnion.

– For å levere på vannkravet vi setter må vi ha et eget anlegg for vannbehandling på stedet. Et slikt anlegg koster mer i investeringer i starten, men det reduserer også driftskostnadene dramatisk. Vi snakker om hundrevis av lastebillass med vann per brønn som man unngår, sier Binnion.

Selv om Questerre har satt i gang initiativet i håp om å få gjennomslag og offentlig aksept for utbyggingen sin i Quebec, så kan teknologien og løsningen komme til nytte i andre skiferfelt også, ifølge toppsjefen.

Selskapet har nemlig testet ut flere elementer at løsningene allerede. I virksomheten i Saskatchewan er utstyret allerede elektrifisert og vannsystemer er på plass.

– Det vi har funnet er at mye av det vi gjør vi være mer lønnsomt enn før. For eksempel er diesel dyrere enn elektrisitet, i tillegg er elmotorer mer effektive og mindre vedlikeholdskrevende enn forbrenningsmotorer. Vi ser allerede at bransjen i økende grad tar i bruk elektriske pumpebiler, sier Binnion.

Selv med investeringskostnader til vannbehandlingsanlegg, miljøovervåkning og elektriske maskiner og rigger på borestedet, så går regnestykket i miljøets favør, skal vi tro Questerre-sjefen:

– Netto er prosjektet mer økonomisk enn tradisjonelle skiferløsninger. Vi tror disse løsningene vil begynne å spre seg i bransjen, sier Binnion.

Trenger høyere oljepris eller finansiering

Den siste kvartalsrapporten til Questerre viser at selskapets netto kontantinntekter fra driften ikke er nok til å dekke selskapets investeringer og prosjektutvikling.

Selskapet hentet i våres snaue 100 millioner kroner i frisk kapital gjennom en emisjon.

– På rundt 50 dollar fatet, som er prisen vi får i Canada nå, så er feltene våre selvfinansierende. Men de kaster ikke nok av seg til å dekke alt, blant annet kostnadene ved prosjektene i Jordan og Quebec der det i dag ikke er noen inntekter, sier Binnion.

Det skal imidlertid ikke så mye til før Questerre-sjefen sier at selskapets finanser ser helt annerledes ut.

– Med en oljepris på over 60 dollar endrer dette bildet seg raskt, fortsetter han.

Han sier at selskapet har tre måter å oppnå lønnsomhet på: Å finne en finansieringskilde for Quebec- og Jordan-prosjektene, at oljeprisen øker og/eller at produksjonen til selskapet øker.

– Hver av disse faktorene kan dra oss over målstreken, men alle tre hadde jo også vært fint, sier Binnion.

Binnion mener selskapet kan kutte balanseprisen de trenger for å gå i pluss med rundt fire til fem dollar per fat hvis de får økt produksjonen til 10.000 fat per dag.

– Dere produserer rundt 2.000 fat per dag nå, er det realistisk med en slik vekst?

– Ja, men da må vi investere i de påviste ressursene vi har.

Les også

Equinor avviser endring av platåproduksjon på Johan Sverdrup

Les også

Subsea 7 varsler om sjefsbytte og milliardkontrakt

Les også

ExxonMobil om spekulasjonene: – Ikke signert salgsavtale

Flere artikler

 1. Equinor skal produsere hydrogen fra naturgass: – Håper dette kan overbevise Europa

 2. Vil investere 50 milliarder på 10 år for å nå klimamålet: Utslippsversting kan bli fullelektrisk

 3. Kraftig økt andel landstrøm på sokkelen: – Det er en «drive» på dette nå

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Hun leder jobben med å gjøre norsk oljeproduksjon utslippsfri

 6. Lagt i skuffen i 2013: Dette kan bli Norges første havvindpark