Petroleumstilsynet slaktet: – Ansvaret for sikkerheten ligger hos selskapene

Mens Ap er bekymret for tilliten til sikkerheten på norsk sokkel etter at Riksrevisjonen rapport slaktet Petroleumstilsynet, så sier regjeringen at grep allerede er tatt og at ansvaret ligger hos selskapene. 

ENDRINGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at Riksrevisjonen peker på det samme som ble adressert da HMS-meldingen om petroleumsnæringen ble lagt frem for Stortinget i fjor vår.
 • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert:

I januar la Riksrevisjonen frem en rapport som konkluderte med at Petroleumstilsynet ikke avdekker alvorlige sikkerhetsutfordringer, at de ikke reagerer når det er behov og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Hvis samfunnet ikke kan garantere for sikkerheten, kan vi ikke be de ansatte om å gjøre den jobben de gjør for oss alle ute på sokkelen. Ap er bekymret for at de ansatte nå sier at de har mistet tilliten til Petroleumstilsynet, sa Arbeiderpartiets Eigil Knutsen under Stortingets spørretime.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) svarer at sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet er høy.

– Samtidig er sikkerhet ferskvare, det må derfor jobbes målrettet hver dag for å ivareta og videreutvikle dette. Men ansvaret for sikkerheten den ligger hos selskapene, svarte Hauglie etter at Knutsen sa at statsråden hadde ansvaret for sikkerheten på norsk sokkel.

Les også

Kritikken av Petroleumstilsynet: – Kanskje den mest dramatiske rapporten vi noensinne har fått

Skeptisk til ren selskapsfinansiering

Knutsen mener at det lettere sås tvil om sikkerheten når kontrollen finansieres av selskapene selv.

Ap ønsker at tilsyn fortsatt skal finansieres av næringen, men har foreslått en ekstrabevilgning for uavhengige tilsyn.

– Vil statsråden nå be Petroleumstilsynet om å gjennomføre uavhengige tilsyn og sørge for finansieringen av dette? spurte Knutsen (Ap) fra talerstolen.

– Helt siden oppstarten på norsk sokkel har næringen dekket utgiftene med myndighetenes tilsyn. Det er Stortinget som gjennom årlige inntekts- og utgiftsbevilgning som fastsetter Petroleumstilsynets aktivitetsnivå. Petroleumstilsynets tilsynsoppfølgning er risikobasert, og det betyr at tilsynet rettes mot de aktørene eller innretning hvor HMS-forholdene er mest utfordrende, mot forhold som kan gi økt risiko for uønskede hendelser og hvor Petroleumstilsynets innsats ville ha størst effekt. Finansiering av tilsynet rokker ikke ved dette, svarte hun.

Les også

Frykter for tilliten til Petroleumstilsynet: Ap ønsker uavhengige tilsyn

Sier at grep er tatt

Selv om Riksrevisjonen ga tilsynet refs, så mener Hauglie av at flere grep allerede var tatt de rapporten ble lagt frem, mens hun peker på HMS-meldingen som ble lagt frem for Stortinget i april 2018.

– Som et viktig oppfølgingspunkt har jeg bedt Petroleumstilsynet starte et utviklingsarbeid for å tydeliggjøre og videreutvikle sin tilsynsstrategi og virkemiddelbruk. Jeg mener at det er tilsynet selv som på faglig grunnlag må vurdere effektiv oppfølging av selskapene, sier hun, og understreker at Stortinget sluttet seg til denne meldingen.

Hauglie sier at Riksrevisjonen peker i sin rapport på flere av de samme temaene som er tatt opp i HMS-meldingen.

– Utviklingsarbeidet etter meldingen er derfor i stor grad dekkende for Riksrevisjonens merknader og anbefalinger. Petroleumstilsynet er godt i gang med dette arbeidet, og jeg legger til grunn at Petroleumstilsynet følger opp arbeidet på en god måte.

Les også

Fagforeningstopper etter slakten av Petroleumstilsynet: – Sikkerhetsnivået på norsk sokkel skal være det beste

– Alvorlig

Sikkerhetsarbeidet har hatt en positivt over tid, mener Hauglie.

– Det har vært et par år som av ulike årsaker gjør at det har vært en nedgang, men det er nå tilbake til der det var, sier hun, og understreker at HMS og sikkerhet er næringens ansvar.

– Riksrevisjonens rapport er jo alvorlig. Samtidig vil jeg også si at de marknader og analyser som Riksrevisjonen har gjort sammenfaller i stor grad med det som man har sett tidligere

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Anniken Hauglie
 3. Riksrevisjonen

Flere artikler

 1. – Tilsynet skal bli hardere i klypa

 2. Frykter for tilliten til Petroleumstilsynet: Ap ønsker uavhengige tilsyn

 3. Betalt innhold

  Petroleumstilsynet tar kritikken på alvor

 4. – Sikkerhetsnivået på norsk sokkel skal være det beste

 5. Betalt innhold

  Petroleumstilsynet blir strengere: – Sikkerheten er ikke god nok