Equinor

Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

Equinor står midt i en oljekrise sammen med resten av oljenæringen, men de har også fått søkelyset på seg for de enorme tapene i USA. I mange år har det blitt etterspurt mer detaljerte tall om satsingen og nå snur selskapet – de vil vise frem USA-regnskapet hvert eneste kvartal.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor på generalforsamlingen på Forus torsdag.
  • Marius Lorentzen
  • Jon Ingemundsen
Publisert:

STAVANGER/OSLO (E24/STAVANGER AFTENBLAD): Verden er ikke som den pleier å være, og generalforsamlingen til Equinor ble heller ikke som vanlig i år.

Ikke bare er oljebransjen i krise, men gjennomføringen ble også påvirket – det skulle holdes to meters avstand og podiet på scenen måtte sprites ned jevnt og trutt.

Selskapet har også søkelyset på seg for de store tapene som har bygget seg opp til om lag 200 milliarder så langt i USA.

Dagens Næringsliv har omtalt tapene, skyhøye bonuser, en kritikkverdig selskapskultur og manglende kostnadskontroll som utspilte seg fra 2008 og utover, frem til selskapet internt slo alarm i 2014. Tapene har fortsatt å øke, men selskapet mener de har ryddet opp i de interne forholdene.

En av de store innvendingene mot Equinor, og særlig USA-satsingen, har vært måten selskapet rapporterer resultatene sine på. Den store virksomheten i USA rapporteres nemlig bare som en del av den internasjonale virksomheten hvert kvartal.

Selv om nedskrivninger i USA ofte har blitt omtalt kvartalsvis så er det bare i årsrapporten at det har vært gitt mer fullstendige opplysninger. Altså om resultatene for hvert enkelt land – inkludert USA.

Equinor har ikke villet skille ut USA i en egen rapportering tidligere, men nå snur de:

– Det har ikke vært noe hemmelighold, men vi vil nå gjøre endringer for å synliggjøre resultatutviklingen i USA – også i våre kvartalspresentasjoner, sa konsernsjef Eldar Sætre fra podiet, med referanse til tapene som har blitt omtalt.

Det var ikke mer enn snaue 20 personer som hadde fysisk møtt opp til Equinors generalforsamling torsdag.

Vurderer å skille USA helt ut

Både Finanstilsynet, analytikere, forvaltere og pressen har bedt Equinor gi mer detaljerte og regelmessige detaljer om USA-satsingen i regnskapsrapporteringen sin. Flere har ment at den manglende rapporteringen hvert kvartal har gjort det vanskelig å følge utviklingen løpende.

Så langt har ikke Equinor villet endre rapporteringen sin – som i dag er delt inn i tre hovedkategorier: norsk sokkel, internasjonal virksomhet og MMP (salg, midtstrøm og raffinerier).

Men fra og med regnskapsrapporten for andre kvartal, som legges frem i slutten av juli, blir dette endret. Da vil USA-virksomheten bli rapportert som et eget segment under den internasjonale virksomheten til konsernet.

– Dette innebærer at vi vil gi regnskapsmessig resultat, justert resultat før og etter skatt, investeringer, eventuelle nedskrivninger og utvikling i anleggsmidler fra den amerikanske virksomheten. Vi vil også vurdere å gjøre USA til et helt selvstendig rapporteringssegment, sa Eldar Sætre videre.

I fjor høst uttalte selskapet at de samlede nedskrivningene i USA hadde steget til 84 milliarder kroner. I første kvartal kom det nye nedskrivninger. Det mange ikke har vært klart over er at tapene er mye større enn dette, blant annet gjennom tap på driften.

Les også

– Equinor bør høre på miljøbevegelsen. Det kan lønne seg

– Slik skal vi rett og slett ikke ha det

I salen på selskapets hovedkontor på Forus var det færre enn 20 deltagere som hadde inntatt plassene, inkludert Equinor-ansatte. Alle ble bedt om å holde to meters avstand.

– Vi opplever en situasjon der etterspørselen etter våre produkter er betydelig redusert. Samtidig har vi hatt en ekstraordinær tilbudsside. Dette har i sum bidratt til en kollaps i oljemarkedet og et svakt gassmarked, innledet styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Styrelederen kom også inn på tapene i USA, men han startet med sikkerheten:

– Selskapet har ikke klart å opprettholde den positive trenden i frekvensen av alvorlige hendelser, sa Reinhardsen og fortalte at antallet skader hadde økt noe fra 2018 til 2019.

– Styret klare forventning er at sikkerhetsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke, fortsatte han.

Og så kom styrelederen med en redegjørelse av USA-satsingen:

– Det er beskrevet en kostnadskultur som overhodet ikke er akseptabel. Slik som det beskrives skal vi rett og slett ikke ha det i Equinor, slo styrelederen fast.

Les også

Equinor, LO og NHO sammen om nytt klimamål: Norsk sokkel skal bli utslippsfri

Styreleder Jon Erik Reinhardsen

– En dyrekjøpt læring vi absolutt skulle vært foruten

Styreledere poengterte at den manglende kostnadskontrollen, tapene og andre varsler som kom fra internrevisjonen har vært på styrets agenda «siden sakene ble avdekket».

– Selv om det alltid vil være områder vi kan bli bedre nå, kan jeg si at vi har en ganske annen situasjon i dag enn det som har blitt beskrevet, sa Reinhardsen.

– Men det er ikke manglende internkontroll som har ført til nedskrivningene. Det er primært knyttet til forventninger til en høy oljepris, samt kostnader til en letekampanje i Mexicogolfen. Her opplevde vi og andre at forventningene ikke slo til. Leting er risikofylt og noen ganger finner man og noen ganger ikke. På land betalte vi for høye priser, fortsatte han.

Styrelederen la ikke skjul på at USA-satsingen har vært kostbar:

– Dette er dyrekjøpt læring som vi absolutt skulle vært foruten, men dette er også reserver vi fortsatt eier, med verdier som vi forventer å få tilbake, sa Reinhardsen.

Samtidig poengterte styrelederen at selskapet mener den internasjonale satsing i alle de ulike landene har vært lønnsom totalt sett:

– Selskapet har netto investert litt over 100 milliarder dollar utenfor Norge. Netto kontantstrøm (løpende inntekter minus utgifter, journ.anm.) så langt er opp mot 70 milliarder dollar. I tillegg er det bokførte verdier internasjonalt på 45 milliarder dollar, etter nedskrivningene i USA, sa Reinhardsen.

– Den internasjonale satsingen er allerede positivt med 10 milliarder dollar, uten at vi har lagt til grunn verdiskapning utover bokført verdi, sa Reinhardsen og la til at selskapet siden 2001 har betalt 1.600 milliarder i skatt og utbytte til den norske stat.

PS! Som i tidligere år ble det også denne gangen sendt inn forslag fra Equinor-aksjonærer i miljøbevegelsen om at selskapet skal slutte å lete etter olje og gass i sårbare områder, samt andre klimarelaterte forslag. Forslagene ble nedstemt som de pleier å gjøre.

Selskapet peker på den store satsingen som er igangsatt innen utslippsreduksjoner og fornybar energi, men forslagsstillerne vil ha et raskere omstillingstempo.

Les også

Setter også mål for kundenes utslipp: Slik er Equinors nye klimaplan

Les også

Denne brønnprøven er en joker for et gigantisk norsk CO₂-lager

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Equinor
  2. Equinor

Flere artikler

  1. Bru vil ha USA-oppvask med Equinor mandag: – Det som er blitt kjent rundt dette er ikke akseptabelt

  2. Oljeministeren etter møte med Equinor: – Har vært en dårlig forretning

  3. Krever alle Equinor-tall på bordet

  4. Equinor-høringen i Stortinget: – Styret sa ja der vi skulle sagt nei

  5. Lukket høring om Equinors skandaliserte USA-eventyr