Satsning: Fra havvindparken Hywind Scotland.

Jon Ingemundsen
Vindkraft i Norge

Ikke et «nisseland» - men ikke julenissen heller

Høyres Tom-Christer Nilsen svarer på vindkraft-kritikk.

 • Tom-Christer Nilsen (H)
  Tom-Christer Nilsen (H)
  Stortingsrepresentant
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Norwegian Offshore Wind Clusters Gunnar Birkeland og vi, deler en ambisjon om å utvikle verdikjeder for offshore vind i Norge. Men når han kaller Norge et nisselueland, som smører satsingene tynt utover (vind) prosjektene, er vi uenige.

Til sammenlikning viser han til Storbritannia. De har ifølge ham et mål på 40GW havvind. Nå er det riktignok i det konservative partis valgprogram målsetningen om 40 GW finnes, men la gå med det. Det som også er viktig, er at Storbritannias mål for flytende havvind, ikke er 40 GW men 1, innen 2030.

Vi respekterer Birkelands oppgave, han skal løfte offshore-vind i Norge, og det er både viktig og riktig. Vi er allerede er verdensledende på offshorevirksomhet. Norge har allerede gått lenger enn Storbritannia, og det bare på ett prosjekt – Hywind Tampen, nettopp den konsentrerte satsingen Birkeland ber om.

Les denne: Dette innlegget er et svar på denne artikkelen

Snart kommer også en helhetlig gjennomgang av energisystemet. Det vil gi oss tydeligere visjoner for fremtiden, og en videre satsing på fornybar energi. Det er avgjørende for å lykkes i å nå et nullutslippssamfunn samtidig som vi skaper nye, norske verdier og arbeidsplasser.

Ser vi litt nærmere på satsningen i Storbritannia, er den kanskje ikke så voldsom. Den består av i hovedsak to ting. Det første er en garantert minstepris på om lag 48 øre per kilowattime (kwh). Blir prisen høyere, tar staten gevinsten, blir prisen lavere, tar staten regningen. For tiden er prisnivået i Storbritannia slik at det ser ut som det er vindkraftselskapene må betale staten og ikke omvendt. I praksis blir subsidieelementet lavt. I tillegg satses det i underkant av 2 mrd. på industriutvikling og havneinfrastruktur. Smurt tynt utover.

Birkeland ønsker en målsetning på 30 gigawatt (GW) norsk havvind. I hovedsak vil dette være flytende havvind. Legger en til grunn støttenivået fra Hywind – så har dette en subsidieregning som er massiv. 88 megawatt (MW) koster 2,3 milliarder i subsider. 30 GW er 340 ganger dette. Så vil nok Birkeland si at vi vil få en vesentlig prisreduksjon, som vil gi en mye lavere kostnad, og det håper vi også, så her må vi jobbe sammen det. Det trengs en kraftig forskning og utviklingssatsing for å få det til, noe vi også legger opp til.

Men dersom vi i dag skulle gjort dette er imidlertid prisen større enn noen nisse kan ha i sekken, med eller uten lue.

Med andre ord – det er faktisk vanskelig å sette et tallmål for hvor mye vi skal ha av havvind og flytende havvind så lenge vi har et prisnivå som vi ser i dag, og ennå ikke har klare formeninger om hvem som skal ha denne kraften. Det er lite sannsynlig at man på norsk sokkel ville fått utbygging med de betingelser som er i det britiske systemet.

Hvordan er da veien fremover? Første steg er tatt gjennom Enovas satsing og tildeling av støtte til Hywind Tampen, det utvikler både kompetanse og gir viktige erfaringer. Det neste er utlysning av nye områder. I skrivende stund ser interessen ut til å være stor for å delta i denne utlysningen.  Deretter må vi avgjøre hva en realistisk ambisjon kan være.

Den første gode muligheten kommer i den energimeldingen som er varslet neste vår. Før vi peker på et mål om 30 GW, må vi ha en formening om hvordan denne strømmen skal anvendes, og komme til markedet.

Dermed er dette en invitasjon: La oss samarbeide om å finne disse løsningene og mulighetene, ikke kaste nisseluer på hverandre.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft i Norge
 2. Havvind
 3. Hywind
 4. Fornybar energi
 5. Vindkraft
 6. Energiforbruk
 7. Statnett

Flere artikler

 1. Frykter fastlåst politisk situasjon: Mener havvind kan løse flokene i det grønne skiftet

 2. Statkraft og Røkke samarbeider om havvind

 3. Britisk havvindrekord for Equinor

 4. Equinor og Hitecvision blir havvind-partnere

 5. Irske ESB planlegger flytende havvindgigant: Vil satse stort med Equinor