Mer vann i magasinene i forrige uke

Vannmagasinene fylte seg videre opp i forrige uke. Men fortsatt er det uvanlig lite vann i sørnorske magasiner, og strømprisene holder seg høye.

Vannstanden er lav i nordenden av Stegarosfjorden sør på Hardangervidda i Telemark.
Publisert:

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge steg til 67,9 prosent ved utgangen av forrige uke, viser ferske tall fra NVE om hvor mye vann det er i norske vannmagasiner. Det er en økning på 1,4 prosentpoeng gjennom uken.

Det er fremdeles mindre vann i magasinene enn vanlig.

Normalen på denne tiden av året (medianverdien) samlet for Norge er en fyllingsgrad på 77,7 prosent.

Lite i sør, mye i nord

I det siste har fyllingsgraden vært uvanlig lav, særlig i Sørvest-Norge (prisområde NO2). Vannmagasinene i sørvest ble fullere i løpet av uken, men fyllingsgraden på 50,4 prosent er fremdeles den laveste i landet.

Dette har bidratt til at strømprisen i Sørvest-Norge har blitt enda høyere enn i prisområdene rundt Oslo og Bergen. I disse to områdene er også magasinene klart mindre fulle enn vanlig, selv om fyllingsgraden er høyere enn i sørvest.

Kraftproduksjonen i Sørvest-Norge gikk ytterligere ned forrige uke, og er på det laveste for den tilsvarende uken de siste ti årene, ifølge NVEs ukesrapport om kraftsituasjonen. Sør-Norge var nettoimportør av kraft for andre uke på rad.

Norge blitt tredelt prismessig i det siste, for Midt- og Nord-Norge har fortsatt uvanlig lave strømpriser. I disse områdene er det mye vann i magasinene, og flaskehalser i kraftnettet begrenser overføringen av strøm.

Midt-Norge hadde en fyllingsgrad på 88,9 prosent ved utgangen av forrige uke, mens Nord-Norge hadde en fyllingsgrad på 87 prosent. Begge deler er høyere enn normalt.

Energiministeren møter pressen

Onsdag ettermiddag skal olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kommentere de ukentlige magasintallene fra NVE.

– Fyllingsgraden i sørlige Norge øker fremdeles. Vi er nå samlet sett over det som er historisk minimumsnivå. Det er bra, sier han.

Videre sier Aasland at vannkraftproduksjonen ikke har vært lavere på lang tid.

– Tall fra NVE i dag viser at vannkraftproduksjonen er i sørlige Norge sist uke er veldig lav. Den har ikke vært lavere på syv år.

Før sommeren krevde Aasland at vannkraften skulle holde igjen på vannet, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hatt møter med bransjen og bedt selskapene om å ta ansvar og spare på vannet.

Det er full energikrise i Europa, hvor mangel på leveranser av russisk gass det siste året har vært med på å presse energiprisene i været.

PS! De siste ukene har prisen på gass (TTF) igjen steget til over 200 euro per megawattime, som er nær toppen fra mars i år. For ett år siden lå TTF-gassprisen på rundt 40 euro per megawattime.

NVE påla nylig Statnett og kraftprodusentene i Sør-Norge om å rapportere detaljert om produksjon og magasinfylling hver uke fremover. Målet er å få et bedre grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten frem mot vinteren.

Mener kravene har hjulpet

Mandag sa Aasland til E24 at situasjonen hadde bedret seg noe.

– Situasjonen nå er bedre enn ved inngangen til sommeren, sa han.

– Det betyr at de tiltakene vi allerede har iverksatt, det med å være veldig tydelig overfor kraftprodusentene om å holde igjen vann og spare på vannet til vinteren, og den detaljerte rapporteringsordningen som er etablert, at den fungerer etter hensikten, sa Aasland mandag.

Det ligger så langt ikke an til at det er behov for rasjonering til våren, selv om en del magasiner er tappet mye ned. Skulle det bli behov for rasjonering, skal husholdningene skjermes, ifølge Aasland.

Han venter høye strømpriser i vinter, og regjeringen har planer om å endre strømstøtten fra 1. september. Da skal støtten øke til 90 prosent av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre kilowattimen, fra tidligere 80 prosent.

Les også

Aasland om eventuell strømrasjonering: – Husholdningene skal skjermes

Publisert:
Gå til e24.no