Storebrand stemmer mot Equinors omstillingsplan: – Har svakheter

Storebrand mener Equinors omstillingsplan har svakheter og vil stemme mot den på generalforsamlingen onsdag. Storebrand krever kuttmål som inkluderer kundenes forbrenning av Equinors produkter.

Konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand
Publisert:

Storebrand vil stemme mot Equinors Equinors omstillingsplan i en rådgivende avstemning under generalforsamlingen onsdag.

Tidligere har også aksjonærer som britiske Sarasin & Partners sagt at de vil stemme mot omstillingsplanen.

«Equinors omstillingsplan er ikke god nok», skrev Sarasin & Partners nylig i en melding.

Storebrand vil også støtte et aksjonærforslag fra aktivistgruppen Follow This om å sette mål for absolutte kutt i utslippene på kort, mellomlang og lang sikt, inkludert også kundenes utslipp fra bruken av olje og gass (Scope 3).

– Har svakheter

Konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand sier at dialogen med Equinor er god, men at selskapets fond ikke vil stemme for omstillingsplanen. Han mener at deler av planen er god, som at Equinor vil kutte 50 prosent kutt i egne utslipp innen 2030, og har konkrete mål om økte investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger.

– Vi opplever imidlertid at planen har svakheter som ikke svarer på våre forventninger og som ikke gir gode nok svar på hvordan selskapet skal bidra til faktiske kutt i utslippene. Vi stemmer derfor mot styrets innstilling i denne saken. Dette har vi kommunisert til Equinors ledelse, sier Saugestad.

Dagens Næringsliv omtalte saken først. Avisen skriver også at KLP vil avstå fra å stemme. KLP har tidligere sagt til E24 at de ikke vil velge den lette veien og kvitte seg med «skitne» aksjer, men at det er viktig å beholde investeringene for å påvirke selskapene i positiv retning.

Det er mye diskusjon rundt om investorer bør selge seg ut av produsenter av olje, gass og kull, eller om det er bedre at de påvirker dem til å bli mer bærekraftige. Visesentralbanksjef Øystein Børsum sa i desember at Oljefondet burde fortsette å være investert i fossiltunge aksjer nettopp for å påvirke dem.

Les også

Slik skal Equinor omstille seg

Mener utslippene kan økes

Storebrand skal kutte utslippene fra sin samlede investeringsportefølje med 32 prosent innen 2025. Saugestad forventer at Equinor også setter mål om å kutte også kundenes utslipp. Equinors egne utslipp var i fjor på 12 millioner tonn klimagasser, men med bruken av selskapets produkter (Scope 3) var utslippene på 249 millioner tonn, ifølge selskapets egen bærekraftsrapport.

– Med dagens plan vil selskapet kunne øke sine totale utslipp, så lenge de investerer i fornybar energi. Vi ønsker en ambisjon på totale utslipp, inkludert Scope 3. Dette er i tråd med det vi har kommunisert til selskapet i vår tidligere dialog med dem, sier Saugestad.

Han mener at langsiktige mål om nullutslipp innen 2050 må konkretiseres med kortsiktige mål for å sikre at utslippene gradvis reduseres.

– Dette er en forventning vi har til alle selskaper, inkludert Equinor. Som investor må vi kunne vurdere selskapets eksponering mot klimarisiko. Ved å sette og rapportere på konkrete mål vil vi være bedre i stand til å vurdere om selskapet håndterer risikoen på en god måte, sier Saugestad.

Equinor opplyste nylig at flere eiere har stilt spørsmål til selskapet, etter at to fullmaktsrådgivere anbefalte å stemme ned selskapets omstillingsplan. Slike selskaper håndterer stemmegivningen for investorer.

– Må prøve hardere

Britiske Sarasin & Partners sa nylig at de av klimahensyn vil stemme mot Equinors omstillingsplan, årsrapport og reviderte finansielle rapporter, så vel som mot kompensasjonen til revisor.

«Et sentralt problem er at dette er en «gå-sakte» omstillingsplan, heller enn en plan laget for å vise verden hvordan olje- og gasselskaper kan bli titaner innen fornybar energi», skrev Sarasin & Partners i sin melding.

«Selv om det er klart at vi ikke kan skru av kranen for fossil energi over natten, må Equinor prøve hardere. Omstillingsplanen virker å være laget for å unngå tidlig pensjonering av selskapets fossile eiendeler», sa selskapet til.

Har fått spørsmål fra eiere

Ifølge Equinor har to selskaper som driver med rådgivning om investorers stemmegivning anbefalt Equinor-eierne å stemme ned planen. Det har ført til at eiere har stilt spørsmål til Equinor om planen.

«Vi har mottatt spørsmål fra enkelte aksjonærer i forbindelse med at to fullmaktsrådgivere anbefalte å stemme mot planen», skrev Equinor nylig i en melding.

Equinor valgte å publisere et svar på noen av spørsmålene om omstillingsplanen. Selskapet sier at eiere og stedfortredende rådgivere blant annet stiller spørsmål om hvordan selskapet vil kutte kundenes utslipp (Scope 3).

Equinor har satt mål om å kutte egne utslipp med 50 prosent i 2030, men har ikke samme mål for kundenes utslipp (ofte omtalt som utslipp i kategori 3). Equinor mener likevel at selskapet er mer ambisiøst enn mange andre.

«Når det gjelder utslipp i kategori 3 som følge av bruk av våre produkter, viser planen at våre ambisjoner ligger godt foran samfunnet generelt», skriver Equinor i sitt svar til eierne.

Også i forbindelse med fjorårets generalforsamling sa Storebrand at Equinor måtte skjerpe sine klimamål.

Les også

Kritiske til Equinors klimamål: – Har tenkt å fyre opp under klimabålet

Publisert:
Gå til e24.no