Kraftig nedjustering i Barentshavet tynger Lundins ressursanslag

Til tross for en solid oppjustering på Edvard Grieg-feltet sørger fjorårets skuffende boreresultater i Barentshavet for at Lundin Petroleums ressursanslag knapt øker.

IKKE BARE BARE: Lundin Norway-sjef Kristin Færøvik i Lundin Norway leder et selskap som satser tungt på norsk sokkel, men i Barentshavet har resultatene vært skuffende det siste året. Her er hun avbildet på boreriggen Leiv Eiriksson som borer letebrønner for selskapet i Barentshavet.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Korreksjon: I den opprinnelige versjonen av denne saken skrev E24 at Lundins totale ressursestimat var nedjustert. Dette stemmer ikke hvis man korrigerer for at den internasjonale virksomheten er skilt ut (IPC). Saken er rettet.

Oljeselskapet Lundin Petroleum er kjent som selskapet som sørget for at giganten Johan Sverdrup og Edvard Grieg ble funnet på norsk sokkel.

Selskapet har fortsatt oljejakten i Barentshavet, men skuffende leteresultater i fjor sørger nå for at selskapet må nedjusterte ressursanslagene sine i Nord.

Det viser en fersk rapport fra selskapet, der det legges frem tall per 31. desember 2017.

De samlede ressurstallene drives av to hovedfaktorer: Ressursestimatene for Johan Sverdrup- og Edvard Grieg-feltene økes, samtidig som anslaget for Alta/Gohta-funnene i Barentshavet kuttes kraftig.

Oppgraderingen på Sverdrup er basert på tall Statoil offentliggjorde i 2017, ifølge Lundin. I tillegg gjøres enkelte oppjusteringer for eierandelene i Alvheim- og Volund-feltene. Lundin er operatør på Grieg og partner på de andre feltene.

Totalt sett er de såkalte 2P-reservene satt til 743,5 millioner fat oljeekvivalenter (påviste pluss sannsynlige reserver) ved utgangen av 2017 mot 726 millioner ved utgangen av 2017.

Korrigerer man for at Lundins internasjonale virksomhet ble skilt ut i selskapet IPC, øker 2P-reservene fra 714,1 til 726,3 millioner fat.

De såkalte 3P-reservene ender på 895 millioner fat.

Beste estimat for netto betingede ressurser er nå 203 millioner fat oljeekvivalenter (justert for Lundins eierandeler).

Se detaljerte tall nederst i saken!

Kraftig kutt i Barentshavet

Lundin Norway har siden 2011 gjort flere funn i Barentshavet, der de to største er kjent som Alta og Gohta. Selv om selskapet gjorde et funn på Filicudi i februar i fjor (foreløpig anslått til å være på mellom 36 og 100 millioner fat), så var store deler av letekampanjen utenom dette skuffende.

Selskapet kutter nå anslaget for brutto betingede ressurser kraftig fra 216–584 millioner fat til 115–390 millioner fat oljeekvivalenter.

Disse tallene er ikke justert for eierandeler, og Lundin Norway er operatør og sitter på 40 prosent eierskap i hver av de to lisensene. På Gohta eier Aker BP de resterende 60 prosentene (lisens PL492), mens DEA og Idemitsu sitter på 30 prosent hver i Alta-lisensen (PL 609).

Oljeanalytiker Anders Holte i Danske Bank Markets sier at nedjusteringen for Alta/Gohta ikke er noen stor overraskelse gitt de skuffende resultatene fra avgrensningsbrønnen på Gohta i fjor våres.

Vi har satt Gohta til verdi 0 per aksje både for Lundin og Aker BP, sier han til E24.

I tillegg til de skuffende resultatene fra avgreningsbrønnen på Gohta, viste det seg også at prospektene Hurri og Hufsa ikke inneholdt olje som man hadde håpet på.

Lundin Norway-sjef Kristin Færøvik uttalte til E24 i forrige uke at leteresultatene ikke påvirker selskapet planer om en langtidstest av Alta-brønnen denne sommeren. Alta/Gohta-funnene ligger i en reservoartype som man ikke har produsert fra før på norsk sokkel, og testen vil dermed gi viktige data som kan endre tallene og prognosene for funnet.

Lundin har ennå ikke gitt noen fast indikasjon på når en utbygging av funnene kan bli aktuelle.

Les også

Edvard Grieg-feltet sysselsetter over 800 hvert år: Men fremtidens plattformer blir annerledes

Betydelig økning på Edvard Grieg

Selv om det er dårlige nyheter fra Barentshavet kan Lundin kline til med et kjempeløft på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Feltet er det første som Lundin Norway har bygget ut selv og produksjonen startet i november 2015.

Nå skrur selskapet opp brutto 2P-reservene med 51 millioner fat sammenlignet med tallet fra utgangen av 2016. Lundin estimerer nå at feltet inneholder 274 millioner fat brutto (før eierandeljustering og inklusivt det som har vært produsert til nå). Høyestimatet er på hele 337 millioner fat.

Ressursanslaget på feltet er nå hele 47 prosent høyere enn da utbyggingssøknaden for feltet ble sendt inn for snart syv år siden. Da var estimatet 183 millioner utvinnbare fat oljeekvivalenter.

Ressursanslaget for Grieg inkluderer for øvrig ikke funnene som er gjort i Rolvsnes- og Luno II-prospektene, slik at oppsiden er enda større.

Selskapet skriver at man har inkludert Filicudi-funnet i Barentshavet og mulige nye innfellingsbrønner på Grieg i justeringen av netto betingede ressurser (som totalt sett reduseres fra 267 til 203 millioner fat oljeekvivalenter justert for Lundins eierandeler).

– Reserveoppjusteringen på Edvard Grieg er drevet frem av bore- og produksjonsresultater per dags dato som indikerer mer «oil-in-place» og en høyere andel olje i delen av reservoaret med høykvalitets utvinningssand sammenlignet med den lavere kvalitet konglomeratreservoaret, skriver selskapet.

Ressursendringer hos Lundin Petroleum 2P-reserver3P-reserver
31. desember 2016 714,1 mill. fat o.e. 898,1 mill. fat o.e.
– Produserte ressurser -31,9 -31,9
Salg (-) og oppkjøp (+) -1,7-2,2
Revideringer+45,8+31,5
31. desember 2017 726,3 mill. fat. o.e. 895,5 mill. o.e.
Erstatningsrate144 % 99 %
Les også

Oljenæringen gikk på dobbelt nederlag

Les også

– Hvis man får mange negative resultater i 2018, vil det få konsekvenser

Les også

Setter ny lisensrekord: Disse selskapene får lisenser i TFO 2017

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Lundin Petroleum

Flere artikler

  1. – Overbevist om at det vil bli funnet mer olje

  2. Betalt innhold

    Lundin senker forventningene til nytt felt i Barentshavet

  3. Lundin jekker opp reservene

  4. Johan Sverdrup senker Lundins investeringsbudsjett

  5. Lundin lover enda billigere oljefat