Aker BPs første kvartal: Høy oljepris økte inntektene som ventet til nesten 900 mill. dollar

Aker BPs produksjon og økonomiske resultater øker, men en ny storutbygging i Nordsjøen ser ut til å dra ut i tid.

Alvheim-feltet til Aker BP er selskapets største målt i antall produserte fat. Her er det flytende produksjonsfartøy (FPSO) på feltet avbildet.

Foto: Aker BP
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Mandag morgen slapp oljeselskapet Aker BP resultatene for årets tre første måneder, et kvartal der aksjekursen steg 5,1 prosent, eller 6,3 prosent hvis man inkluderer utbyttet som kom i februar. Hovedindeksen på Oslo Børs falt i samme periode med en drøy prosent.

Selskapets omsetning økte fra 646 til 890 millioner dollar mot første kvartal i fjor, mens brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 487 til 658 millioner dollar. At snittprisen Aker BP solgte oljen sin for økte fra 54 til 69 dollar per fat, mot samme periode i fjor, forklarer mye av inntektsvekten.

Etter skatt satt selskapet igjen med 161 millioner dollar, mer enn en dobling fra 69 millioner dollar ett år tidligere.

Konsensusforventningen blant analytikerne var at selskapet ville ende med en omsetning på 888 millioner dollar, et brutto driftsresultat (EBITDA) på 655 millioner dollar og et resultat etter skatt på 137 millioner dollar, ifølge tall fra TDN/SME Direkt.

Analytikerne traff altså på det meste, mens bunnlinjen endte noe høyere.

Aker BP varslet i januar at de regner med å bruke 350 millioner dollar på leting i år, og det samme beløpet på fjerning og demontering. I første kvartal gikk det med 82 millioner på fjerning, primært til plugging av gamle brønner på Valhall-feltet.

Selskapet brukte 80 millioner dollar på leting, hvorav 55 ble kostnadsført. Det ble boret tre letebrønner, hvorav en var en avgrensning på Ærfugl-feltet, mens letebrønnen på Frosk-prospektet endte med et funn på mellom 30 og 60 millioner fat.

Selskapet holder seg til planen om å betale totalt 450 millioner dollar i utbytte og investere rundt 1,3 milliarder dollar i 2018.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP presenterer mandag resultatene for første kvartal. I bakgrunnen skimtes finansdirektør Alexander Krane. Arkivbilde.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

Vil bruke havvind i storutbygging

Aker BP omtaler også den såkalte Noaka-utbyggingen i Nordsjøen, der de så langt ikke har blitt enige med Statoil om utbyggingskonseptet (Noaka er en forkortelse av de engelske navnene for Alvheim Nord og Krafla/Askja områdene til de to selskapene).

Mens Aker BP ønsker en hub-løsning med en større sentral plattform, der man kobler til de mange funnene i området gjennom forskjellige satellittløsninger, vil Statoil basere utbyggingen på to mellomstore plattformer fordelt med en viss avstand, enten som helt eller delvis ubemannede plattformer.

Som E24 omtalte i april har uenigheten ført til at man ikke fikk tatt et konseptvalg i første kvartal, og nå er Olje- og energidepartementet inne for å forsøke å megle frem en løsning.

Nå skriver Aker BP at selskapet «sikter mot et konseptvalg i 2018», og at feltet med over 500 millioner fat i brutto ressurser kan bli det første nullutslippsfeltet på norsk sokkel.

Det skal man få til gjennom en kombinasjon av strøm fra land og havvind, ifølge selskapet. Blir disse planene en realitet blir det i så fall det første feltet på norsk sokkel der man bruker havvind som en del av kraftproduksjonen.

Ifølge Aker BP kan feltet bli det første «energipositive» nullutslippsfeltet i Norge, altså at det produserer mer strøm enn det bruker. Når man bruker begrepet nullutslipp, regner man heller ikke med utslippene fra forbruket av oljen og gassen som blir produsert.

– Utgangspunktet definert av myndighetene, og som ble bekreftet i dialog nylig, har vært at utviklingen bør fange opp alle oppdagede ressurser i området, samt legge til rette for fremtidige tilkoblinger av nye funn, skriver selskapet om situasjonen.

Aker BP står fortsatt på at deres løsning vil gi den beste utvinningsgraden, men det er ikke en påstand Statoils folk er enig i.

Les også

Øker budsjettene kraftig: Her er Aker BPs slagplan for 2018

Kjøpte seg til vekst

Aker BP har allerede sluppet produksjonstallene for kvartalet, som viste en oppgang fra 145.300 til 158.600 fat oljeekvivalenter produsert i snitt per dag, målt mot første kvartal i fjor.

Dermed ligger selskapet foreløpig innenfor sin egen prognose for 2018 fra januar, på mellom 155.000 til 160.000 fat per dag for året.

Totalt sett har den underliggende produksjonen til selskapet faktisk falt noe. Bruttoveksten på 13.300 fat er nemlig mindre enn de drøye 15.000 fatene i produksjon Aker BP sikret seg gjennom oppkjøpet på Valhall-feltet og satellitten Hod i oktober i fjor.

Ved å kjøpe Hess' sin norske virksomhet sikret nemlig Aker BP seg 100 prosent eierskap i de to feltene. I desember annonserte de at de hadde solgt seg ned til 90 prosent eierandel i de to feltene gjennom en avtale med Pandion Energy.

Oppkjøpet fikk først effekt i produksjonsregnskapet fra og med første kvartal, og dermed steg Aker BPs produksjon på Valhall fra 14.800 til 33.500 fat per dag mot samme periode i fjor. Produksjonen på Hod økte fra 600 til 1.000 fat per dag.

Det mestproduserende feltet i porteføljen er Alvheim, som opplevde en nedgang i produksjonen fra 64.400 til 40.500 fat per dag mot samme periode i fjor.

Etter det kommer Skarv og Ivar Aasen. Sistnevnte opplevde en vekst fra 15.000 til 24.400 fat per dag ettersom man har fått det relativt nye feltet opp på platåproduksjon.

Skarv økte fra 21.400 til 27.100 fat per dag fra fjerde kvartal til første kvartal, men er fortsatt godt under nivået på 31.600 fat fra første kvartal i fjor.

Feltet har hatt et betydelig fall fordi tre brønner måtte stenges grunnet tekniske problemer med juletrærne i subsea-systemet. I februar meldte selskapet om en produksjonsnedgang på 13 prosent fra tredje til fjerde kvartal grunnet problemene.

En av de tre brønnene ble satt i gang igjen før nyttår, og selskapet uttalte at de håpet å få startet opp de to siste før sommeren er over.

Les også

Dobbel dose i nord og ekspress i sør

Les også

Uenighet kan forsinke storutbygging i Nordsjøen

Les også

Aker BP med uventet stort oljefunn i Nordsjøen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Det norske oljeselskap

Flere artikler

  1. Øker letebudsjettet med 600 millioner

  2. – Vi tror dette skal la seg gjøre

  3. Denne «felt-oppussingen» kan sikre Kværner ny plattformkontrakt

  4. Annonsørinnhold

  5. Aker BP gjør milliardkjøp fra Total

  6. Betalt innhold

    Aker BP med milliardkjøp på norsk sokkel