Oljeansatte mer bekymret for sikkerheten: – Det ulmer i rekkene

Flere blir alvorlig skadet på norsk sokkel, og de ansatte er mer bekymret, ifølge en fersk rapport fra Petroleumstilsynet. – Jeg oppfatter dette som et brøl fra arbeidsplassene, sier fagforeningstopp.

ØKT BEKYMRING: Petroleumstilsynets årlige rapport om risikoen på norsk sokkel viser at antallet alvorlige personskader øker, og at de ansatte er mer bekymret enn tidligere. På den positive siden tyder tallene på at risikoen for storulykker er redusert. Dette er et illustrasjonsbilde fra Troll.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Funnene kommer frem i Petroleumstilsynets årlige vurdering av sikkerheten på norsk sokkel, rapporten «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet», eller RNNP.

– RNNP-tallene for 2017 viser positiv utvikling for storulykkeindikatorer, med færre hendelser og redusert potensial, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

– På den andre siden ser vi nå en økning i antall alvorlige personskader. Arbeidstagerne har også et mer negativt syn på flere forhold knyttet til HMS-styring og arbeidsmiljø enn tidligere, konstaterer Ptil-direktør Anne Myhrvold.

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.

Les også: Frykter Hammerfest ender som containerhavn

Det ble rapportert 205 personskader på norsk sokkel i fjor, og 27 av dem ble regnet som alvorlige. Året før var antallet 189 personskader, og 17 alvorlige.

– RNNP-tallene viser dessverre at antall alvorlige personskader på sokkelen øker. Etter flere år med nedgang ser vi at det har vært en økning hvert år etter 2013, med unntak av 2016. Det er bekymringsfullt, sier Myhrvold.

I fjor var det 0,81 alvorlige personskader per million arbeidstimer på sokkelen, mot 0,49 alvorlige skader per million timer i året før, ifølge rapporten.

Les også

Varsler pålegg til North Atlantic

– Et brøl fra arbeidsplassene

Roy Erling Furre, forbundssekretær for HMS i fagforeningen Safe, har aldri sett så store svingninger fra en undersøkelse til en annen.

Han kaller forverringen siden forrige risikorapport for «oppsiktsvekkende».

– Denne rapporten vil måtte kreve en oppfølging fra selskapene i olje- og gassbransjen. Det er et varsku med en så kraftig tilbakemelding fra de ansatte.

– Jeg oppfatter dette som et brøl fra arbeidsplassene, der de uttrykker en bekymring for hvordan sikkerheten til de ansatte ivaretas, sier Furre til E24.

Fagforeningstoppen knytter endringene i bransjen de siste årene til utslagene i rapporten.

Roy Erling Furre i fagforbundet Safe. FOTO: SIGNE CHRISTINE URDAL/VG

– De ansatte føler at sikkerheten blir satt under press, sier han.

Furre maner alle berørte parter til å gjennomgå dataene i rapporten, og se hva man kan gjøre.

– Selskapene må laste ned sine data og sammenligne dem med tallene for resten av bransjen, og sette i gang tiltak.

– Ulmer i rekkene

– Har sikkerheten blitt dårligere?

– Den er satt kraftig tilbake. Det gjelder både sokkelen og på landanlegg, der det er en trend med veldig negative tilbakemeldinger, sier Furre.

– Men indikatorene for storulykkehendelser går rett vei?

– Det har gått rett vei med storulykkeindikatorene, men det går feil vei med opplevd risiko blant de ansatte. Det ulmer i rekkene. Dette handler blant annet om hvordan det oppleves å melde fra om hendelser.

Les på E24+

Disse stålkolossene gir Stavanger håp

Forbundssekretæren viser også til at langt fra alle melder fra om skader.

– Rundt 4–5 prosent av dem som har svart sier i spørreundersøkelsen at de har hatt skader, og bare noe over 80 prosent har rapportert om disse skadene. Det er betenkelig at det er såpass mange som ikke melder fra.

Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding om sikkerheten på norsk sokkel. Der ble det slått fast at sikkerheten på norsk sokkel har beveget seg i riktig retning, men at det gjenstår utfordringer.

Les mer: Stortingsmelding om sikkerhet på norsk sokkel: – Næringen har fortsatt en rekke arbeidsmiljøutfordringer

TALLFESTER RISIKO: Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet

Arbeiderne mer bekymret

Siden 2001 har Ptil annethvert år gjort en omfattende spørreundersøkelse knyttet til RNNP-rapporten.

Fra 2015 til 2017 har det vært negativ utvikling for ansatte på sokkelen, viser resultatene fra spørreundersøkelsen.

De ansatte vurderer indikatorene for helse, miljø og sikkerhet som dårligere i 2017 enn i 2015, og opplevelsen av fare er også større.

Vurderingen av arbeidsmiljøet er signifikant dårligere i 2017 enn i 2015, og det gjelder både fysisk, kjemisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

«Opplevelsen av fare er totalt sett større enn ved forrige måling. 8 av 13 risikoforhold vurderes signifikant mer negativt i 2017 enn i 2015, og som tidligere er det størst fare knyttet til fallende gjenstander, gasslekkasje og alvorlige arbeidsulykker», skriver Ptil i sammendragsrapporten.

Den største negative endringen er knyttet til den opplevde faren for helikopterulykker. I 2016 døde 13 oljeansatte i en helikopterulykke ved Turøy.

Les også

Stortingsmelding om sikkerhet på norsk sokkel: – Næringen har fortsatt en rekke arbeidsmiljøutfordringer

Vet ikke hvorfor

Ptil har ikke noe svar på hvorfor de ansatte rapporterer om dårligere arbeidsmiljø.

– Vi vet foreløpig ikke svaret, men kan bare konstatere at utviklingen går feil vei. Dette er noe vi vil se nærmere på i vår tilsynsaktivitet, og jeg forventer også at næringen tar tak i dette, sier Myhrvold.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er fornøyd med at utviklingen innen storulykkesrisiko går i riktig retning, men vil ta tak i de ansattes opplevelse av svekket sikkerhet.

– Næringen har vært gjennom betydelige endringer, noe som har vært krevende for de berørte arbeidstagerne. Sikkerhetsarbeid er tålmodighetsarbeid som krever et sterkt fokus fra alle parter, i tillegg til en grundig innarbeidet sikkerhetskultur, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

Færre hendelser med storulykkepotensial

Ifølge tilsynet har det vært positiv utvikling når det gjelder lekkasjer av hydrokarboner, brønnkontrollhendelser og hendelser under byggearbeider på sokkelen.

Også antallet hendelser som kan føre til storulykker på landanleggene går ned, ifølge Ptil.

Den positive utviklingen skjer etter at storulykkeindikatoren har gått opp i noen år, og i fjor var dette et viktig tema for tilsynet.

– Nå viser RNNP-tallene at storulykkeindikatoren er tilbake igjen på lavere nivå. Utviklingen ser bra ut, sier Myhrvold.

Dødsulykke på Mærsk Interceptor

Det skjedde én dødsulykke i den delen av olje- og gassektoren som faller innenfor Ptils myndighetsområde i fjor.

Dødsulykken inntraff 7. desember på boreriggen Mærsk Interceptor mens det ble drevet vedlikehold. En pumpe skulle senkes ned i posisjon, men løfteanordningen sviktet. Én person falt i havet og døde, mens én person ble skadet av stillasmateriell.

Ptil og selskapene som var involvert har gransket hendelsen.

– Dette var en tragisk ulykke, og det er viktig å komme til bunns i årsakene og lære av det som hendte, sier Myhrvold.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Norsk olje og gass

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Flere alvorlige personskader på norsk sokkel

 2. Betalt innhold

  Oljevaktbikkja ikke fornøyd etter rekordtall

 3. Betalt innhold

  Oljearbeider: «Jeg fikk lyst til å gå opp og skalle dem ned»

 4. Oljearbeiderne før korona: Økt framtidstro

 5. Betalt innhold

  Petroleumstilsynet blir strengere: – Sikkerheten er ikke god nok