Vil samle kraft og olje for første gang: Tina Bru ber om innspill til ny energimelding

I en tid der debatten om olje, strømpriser og vindkraft kan være svært polarisert ber olje- og energiministeren nå om råd. Hun vil nemlig lage en felles energimelding for å gi «et felles faktagrunnlag» til debatten om fremtidens Energi-Norge.

Olje- og energiminister Tina Bru (H). Arkivbilde.
Ressursene på norsk sokkel
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– I løpet av månedene jeg har vært her så ser jeg at dette presser seg stadig mer frem, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Etter en rekke statsråder fra Frp ble Bru i januar den første fra Høyre til å få posten under Erna Solberg.

Nå sparker Bru i gang et nybrottsarbeid i departementet hun leder: Hun varsler nemlig at regjeringen vil komme med en samlet olje- og energimelding våren 2021.

Fokuset er industribygging og fremtidig verdiskapning, poengterer hun.

– I flere år har det blitt lansert energimeldinger og det har blitt lansert oljemeldinger, men aldri før har vi hatt én melding som forsøker å se alt i en sammenheng, sier Bru.

I en tidvis polarisert debatt om nye oljefelt, oljeleting, strømpriser og utbygging av kraftledninger og vindmøller mener Bru «vi må ha et felles faktagrunnlag i bunn».

Den forrige stortingsmeldingen om olje kom i 2011, og ble revidert i forbindelse med at utbyggingsplanen for Johan Castberg-feltet ble lagt frem for Stortinget i 2018.

Den forrige energimeldingen ble lagt frem i 2016 og mye har skjedd siden den gang, både teknologisk og politisk.

Statsråden går nå ut og ber om innspill til en nyopprettet e-post-adresse: verdiskaping@oed.dep.no

– Vi hadde jo gledet oss til å reise rundt å besøke folk i hele landet i denne prosessen, men det blir det jo neppe så mye av, konstaterer Bru med referanse til coronapandemien.

Les også

Equinor-høringen i Stortinget: – Styret sa ja der vi skulle sagt nei

Olje, kraft og nye næringer

Det er flere årsaker til at Bru ønsker å slå olje- og energimeldingene sammen. Én viktig grunn er at de to sektorene ikke lenger eksisterer i hver sin uavhengige sfære – de smelter mer og mer sammen:

Eksempler på dette er oljeselskapet Lundin som investerer i vann- og vindkraft på land, Equinors havvindprosjekter og alle oljefeltene som elektrifiseres.

– Gjennom elektrifisering blir oljenæringen mer og mer avhengig av utviklingen innen fornybar og kraftnettet på land. I tillegg har vi utviklingen som skjer i havvind og så har man utviklingen i hydrogen, som både kan komme fra naturgass og strøm (elektrolyse, journ.anm.), sier statsråden.

Før folkene i departementet skal sette seg ned har statsråden listen klar over hvilke hovedtema som skal omtales:

 • Første tema er olje og gass, og hvordan Norges viktigste næring vil se ut når den også skal bli renere og mindre i tiårene fremover

Her skal status for oljenæringen beskrives, man skal se på hvordan næringen skal nå Stortingets mål om 50 prosent utslippskutt innen 2030 og hvilke produksjonsutsikter Norge har de neste 20 årene.

– Den forrige Equinor-sjefen har varslet at norsk oljeproduksjon vil halveres frem til 2050, selv med nye funn. Er du bekymret for at det begynner å bli få funn å bygge ut?

– Ja og derfor fører vi også en aktiv letepolitikk, sier Bru.

Hun peker på at vi også må klare å ta vare på kompetansen og teknologien som finnes i oljenæringen, slik at vi klarer å bruke den når fornybar og nye næringer bygges opp.

Les også

Aker BP og Aker Offshore Wind i allianse: Vil bygge store havvindparker

 • Andre tema er kraftsystemet.

Her vil man se på statusen for det og kraftbehovet fremover, hvordan det kommer mer fornybarproduksjon inn, hvordan havvind påvirker og hvordan det vil takle stadig mer elektrifisering – av alt fra bilpark til industri.

– Det har kommet mange meldinger og rapporter om hvordan Norge skal elektrifisere industri, unngå for høye strømpriser og nettkostnader, og hvordan samspillet skal være mellom produksjonen til havs og på land, sier Bru og gjentar budskapet om at det trengs en samlet oversikt.

 • Tredje tema er nye næringer som havvind og hydrogen

Her vil man kaste seg over tema som potensialet for havvind, karbonfangst og -lagring, mulighetene for å utvinne havbunnsmineraler, teknologiutvikling og ikke minst vil man presentere det varslede veikartet for hydrogen.

– Nå som regjeringen har bevilget penge til «Langskip» (fellesbetegnelsen på de norske karbonfangstprosjektene, journ.anm.) vil vi omtale det videre løpet for Norge, sier Bru og fortsetter:

– I tillegg har Oljedirektoratet gjennomført letetokt etter havbunnsmineraler med gode resultater.

 • Til sist er det også en bolk om internasjonalt samarbeid – blant annet når det gjelder samarbeidet mellom landene rundt Nordsjøen og hvilke konsekvenser EUs nye «grønne deal» kan ha for Norge.
Les på E24+

Tunge aktører posisjonerer seg for norsk havvind-utbygging

– Handler om mer enn bare energien

Olje- og energiministeren mener meldingen er viktig for å belyse de industrielle mulighetene som finnes for Norge takket være alle naturressursene.

– Miljø- og klimadiskusjonen er viktig og bra, men vi må også se på hvilke arbeidsplasser vi kan bygge på ressursene vi har, sier Bru og legger til at hun mener Norge har masse vi kan være konkurransedyktige med i en lavkarbon-fremtid.

– Poenget med at vi driver med fornybar energi, olje og gass i Norge handler jo om mer enn bare energien i seg selv. Det handler jo om å skape aktivitet, arbeidsplasser og verdier. Derfor tror vi at det er lurt å legge frem en melding som ser dette i en helhet – med industribygging som fundamentet, sier Bru.

Når det kommer til oljenæringen er statsråden opptatt av at vi må diskutere hvordan norsk sokkel skal se ut fremover og hvordan vi best utnytter ressursene som er der.

Den forrige oljemeldingen ble lagt frem lenge før Johan Sverdrup-feltet ble åpnet – feltet som inntil videre er det siste store virkelige gigantfunnet i Norge.

– Det er en mer moden sokkel nå og jeg synes ofte debatten ikke preges av det, men at man bare diskuterer om man skal ha en politisk styrt avvikling eller ikke, sier Bru.

– Apropos muligheter. Frp tok nylig til orde for å drive mer kartlegging av uåpnede områder på norsk sokkel. Vil det og oljeleting være en del av meldingen?

– Jeg går ikke inn i Frps forslag ettersom det er en del av budsjettforhandlingene, men generelt kan jeg si at hovedlinjene fortsatt vil være stabile og gode rammevilkår, og at vi skal følge den oljepolitikken vi har ført til nå, sier Bru.

– Kartlegging er viktig, men letepolitikken er det aller viktigste. Vi skal fortsatt dele ut lisenser, men vi skal ikke gå inn for å åpne nye områder i denne energimeldingen.

Les også

Lundin blar opp 1,16 milliarder i Barentshavet: Kjøper seg inn i Wisting- og Alta-funnene

Styrer unna skattene

I den siste tiden har skattereglene for store deler av energisektoren blitt endret.

Før sommeren vedtok Stortinget den mye omtalte oljeskattepakken og i statsbudsjettet endret man på skattereglene for vannkraften, for å stimulere til flere investeringer.

– Vil dere ta opp skatten på olje, vann eller vind i denne meldingen?

– Nei, og det er det i utgangspunktet Finansdepartementet som har ansvaret for, sier Bru og peker ut av vinduet sitt og mot sine kollegaer på andre siden av Akersgata.

– Men vi kommer til å gi en foreløpig status på oljeskattepakken og virkningene av den. I tillegg kommer vi til å beskrive potensialet i eksisterende og ny vannkraft, fortsetter hun.

Hun advarer samtidig mot å tro at skatteendringen på vannkraft vil gi mye mer strøm uten videre.

– Målet med endringen var jo først å gjøre det mer attraktivt å investere i oppgradering og ny vannkraft uten store naturinngrep, men man må forstå at nye kraftverk vil innebære inngrep, sier Bru og fortsetter:

– Og så er det slik at nye prosjekter som alltid skal konsesjonsbehandles, så man får ikke sette i gang bare fordi skattesystemet er endret.

Les også

Hitecvision og Eni satser milliarder på grønt industrieventyr

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Tina Bru
 3. Utvikling
 4. Hydrogen
 5. Havvind
 6. energi
 7. Energi

Flere artikler

 1. Oljenæringen jubler og miljøbevegelsen fortviler: – Tut og kjør-oljepolitikk

 2. Energimeldingen kommer fredag: Ola Elvestuen etterlyser karbonfangst på oljeplattformer

 3. Frp vil si nei til mer elektrifisering av oljefelt: – Dette vil koste skjorta

 4. Hvorfor skal Norge ha en statsminister som åpenbart har slumret seg gjennom Stortinget de siste åtte årene?

 5. Regjeringen avviser å ta et «dansk olje-nei»: – Det koster dem ingenting