Mens brannalarmen gikk, trodde arbeiderne at de var forlatt på Equinor-øya

16 innleide arbeidere samlet seg da alarmen gikk på gassanlegget til Equinor på Melkøya. Da ingen kom for å hjelpe dem, begynte usikkerheten å spre seg. Var de forlatt?

Brannen på Melkøya utenfor Hammerfest tok lang tid å slukke og førte til omfattende skader på gassanlegget.

Bjarne Halvorsen
  • Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Da den alvorlige brannen brøt ut på gassanlegget til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest 28. september i fjor, samlet flere innleide arbeidere seg.

De gjorde slik de hadde fått instruks om når alarmen går.

16 personer gikk samlet til mønstringsplassen. I området hvor de oppholdt seg var det ikke dekning for høyttaleranlegget og de fikk derfor ikke beskjedene som ble gitt under evakueringen av øya for alt ikke-kritisk personell.

Les også

Insekter satte fyr på Melkøya-anlegget: Equinor-sjef Opedal tar kritikken fra tillitsvalgte på alvor

På mønstringsplassen ble de stående uten at noe skjedde. De innleide arbeiderne ventet på informasjon om hva de nå skulle gjøre.

Brannen startet i et filter i en gassturbin under oppstart av anlegget. Svart røyk veltet ut og evakuering ble iverksatt. De som ikke hadde egen bil, fikk ordnet transport gjennom tunnelen som går til land.

Men de 16 innleide arbeiderne hadde ikke fått med seg evakueringen. En av dem var lærling og ute på sin første periode på anlegget.

På mønstringsstedet ble de ikke møtt av vektere, slik de skulle. Etter en stund valgte de å forflytte seg til administrasjonsbygningen.

Ingen av dem hadde tilgang til det låste bygget. På veien hadde to biler passert dem, men uten å tilby skyss. I gruppa begynte usikkerheten å spre seg.

Ingen av dem hadde bil. Øya virket forlatt. Situasjonen var kritisk.

Hvordan skulle de komme seg bort fra øya og brannen?

Til slutt fikk de kontakt med personer inne i administrasjonsbygningen og transport ble organisert.

Sjåføren som kom, hadde instruks om ikke å ta med flere enn fem personer på grunn av smittevern.

Etter instruks fra Equinor-personell ble alle tatt med i minitaxien og kjørt bort fra øya.

Les også

Tjeldbergodden-brann kunne blitt svært alvorlig

For stramme rammer?

Opplevelsene til de 16 innleide arbeiderne på Melkøya står beskrevet i granskningsrapporten Equinor publiserte onsdag.

Her oppsummerer selskapets egne granskere brannen og mulige årsaker til den – og hva Equinor kan lære. Blant flere forhold granskerne kommer inn på, er mangelfull ledelse og krav til kompetanse hos arbeidere på anlegget. Rapporten peker på at Melkøya-anlegget er unikt og driften krevende å sette seg inn i og drive.

Med de utfordringer anlegget har – hyppig utskifting av ledelse, lokalisering, kompleksitet – mener granskerne at det «kan ha blitt for stramme og rigide rammebetingelser».

Helt siden oppstarten i 2007 har det vært hyppige utskiftinger av ledelsen ved anlegget. I tillegg har kravene til erfaring vært «få og mangelfulle». Dette kan ha bidratt til svekket tillit til ledelsen i organisasjonen, noe som også har vist seg i arbeidsmiljøundersøkelser, framgår det av rapporten.

En omorganisering i Equinor i 2016 medførte etter granskernes oppfattelse at den tekniske kompetansen ikke var så tett på anlegget som tidligere. Roller og ansvar oppleves som uklare i organisasjonen.

Denne situasjonen – med for dårlig ledelse og uklare ansvarsforhold – mener granskerne får betydning for vedlikeholdet på Melkøya. Klarere roller og ansvarsforhold vil gjøre at kontrollen på risikoen knyttet til etterslep på vedlikehold.

Les også

Equinor-sjef innrømmer at kostnadskutt kan ha svekket sikkerheten

Brannen begynte i en turbin. Equinor har tidligere fått krass kritikk av Petroleumstilsynet.

Heller offshorejobber

Konserndirektør Irene Rummelhoff er ansvarlig for Melkøya-anlegget.

– Dere har hatt utfordringer med å beholde kompetansen. Kunne dere ikke bare bladd opp mer penger?

– Vi har hatt en utfordring spesielt i Hammerfest med å beholde folk. Det har vært gjennomtrekk, folk har gått til offshorejobber på Castberg og Goliat, og oppdrettsindustrien har dratt folk. Vi har vært ute for å rekruttere internt og eksternt, men ikke alltid fått tak i kompetansen vi trenger. Nå har vi rekruttert tre nye elektroingeniører til Hammerfest, og er veldig glade for det, og vi har en ny kampanje for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.

– Kunne dere ikke betalt mer?

– Vi har vurdert tiltak og hatt en del initiativer rundt rammebetingelser. Så velger vi nå å sette ned et prosjekt for å se spesifikt på organisasjon, ledelse og styring på Hammerfest-anlegget, sier Rummelhoff.

Les også

Equinor utsetter gjenåpningen av Melkøya med et halvår

Les på E24+

En dag slo det Anders Opedal: Jeg kan bli sjefen for alt

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Equinor
  2. AftenbladetE24

Flere artikler

  1. Bellona-Hauge utfordrer Equinor til offentlig gjennomgang etter brannrapporter

  2. Tjeldbergodden-brann kunne blitt svært alvorlig

  3. Avviser at vedlikeholdskutt førte til brann: – Ikke noen sammenheng

  4. Alvorlige brudd på Equinor-anlegg under brann

  5. Equinor utsetter gjenåpningen av Melkøya med et halvår