Frykter smell på 15 milliarder kroner for Equinor i Brasil

Bellona krever at Equinor offentliggjør alle kostnadsoverskridelsene og omfanget av problemene med Peregrino-feltet i Brasil.

Peregrino-feltet er bygd ut med et produksjons- og lagrinsskip og to plattformer. Snart skal en ny plattform settes i produksjon, er planen.
Publisert:

– Som en direkte konsekvens av mangelfull og dårlig prosjektledelse, kan Equinor pådra seg ekstrakostnader på opp mot 15 milliarder kroner.

Dette skriver Miljøstiftelsen Bellona i et varsel til Olje- og energidepartementet.

Equinor avviser påstandene til Bellona og slår tilbake med at de ikke har noen rot i virkeligheten. Selskapet mener at både skadene på Peregrino-feltet og kostnadene med å utbedre dem er langt mindre enn miljøstiftelsen hevder.

Tre varsel

Bellona skriver videre at de over lenger tid har fulgt med og kartlagt Equinors arbeid på Peregrino-feltet i Brasil som følge av varslinger organisasjonen har mottatt.

– Bellona har mottatt informasjon knyttet til kostnadsoverskridelser på prosjektet og sikkerheten på innretningen som er av såpass alvorlig karakter at vi mener det må varsles, skriver Bellona i meldingen til departementet.

Dette er Bellonas tredje varsel til Olje- og energidepartementet i løpet av kort tid. I to varslingsbrev til myndighetene i august beskrev Bellona om de omfattende problemene med Johan Castberg-prosjektet, noe som fikk Castberg-saken til å rulle for alvor om de store problemene Equinor har med prosjektet som er under bygging i Singapore.

Les også

Bellona med varselbrev til statsråden: Frykter skandale på Castberg-feltet

Nylig ble det klart at Equinors Brasil-sjef Margareth Øvrum går av.

Taper minst fem milliarder

Torsdag skrev Aftenbladet om Equinor som taper minst fem milliarder kroner på rustne rør. Dette som følge av bortfall av produksjonsinntekter mens oppgraderinger på feltet pågår.

De omfattende problemene på Peregrino-feltet kommer fram bare en liten uke etter at det ble klart at Margareth Øvrum, Equinors Brasil-sjef, går av etter knappe to år i jobben. Øvrum fortsetter i jobben ut året. Øvrum tok over ansvaret for Brasil etter Anders Opedal som er påtroppende konsernsjef i Equinor.

I varslingsbrevet til Olje- og energidepartementet hevder Bellona at Equinor så langt har underkommunisert omfanget av problemene i Brasil. Bellona skriver at problemene er av langt mer alvorlig karakter enn det som Equinor har gått ut med offentlig.

Bellona trekker spesielt i tvil Equinors uttalelser til Aftenbladet og mener de er direkte feilaktige. Equinor forklarte følgende til Aftenbladet:

«En trykktest med vann avslørte rustproblemer på stigerørene - rørene som går fra havbunnen og opp til de to plattformene og produksjons- og lagringsskipet på feltet.» «Nå har selskapet omfanget av problemene med stigerørene klart. Ett stigerør skal byttes ut. Sju skal repareres og settes tilbake til opprinnelig levetid.»

– Dette er en feilaktig beskrivelse fra Equinor at dette bare gjelder stigerørene, altså de som går fra havbunnen og opp til de to plattformene. Equinor unnslår omfanget av arbeidet ved ikke å fortelle at det er all casing, subseautstyr i hele brønnen fram til reservoaret som er sterkt skadet. Bellona mener derfor at det er stor risiko for at alt utstyret i hele brønnen, også de fire siste, må skiftes eller overhales.

Hør fersk podkast om situasjonen i oljebransjen:

Les også

Castberg-saken: Unnlot å journalføre varsling om alvorlig datafeil

Equinor: - Faktafeil

Pressekontakt Erik Haaland i Equinor skriver i en e-post til Aftenbladet at Bellonas påstander inneholder omfattende og grunnleggende faktafeil.

– Påstander om at feltet har høyt trykk og utfordringer med H2S har ingen rot i virkeligheten. Tvert imot er trykket på Peregrino-feltet så lavt og oljen av en tyngde som gjør at vi må bruke pumper for å få opp oljen. Det er heller ingen H2S i oljen som produseres på feltet, og påstandene rundt dette er derfor helt feilaktige, skriver Haaland.

Equinor påpeker også at kostnadsanslagene Bellona kommer med er fullstendig feil – kostnadene ved utbedring av stigerørene er bare en brøkdel av de de påstår.

– Det er foretatt analyser av stigerør både hos leverandør og en uavhengig tredjepart hvor begge konkluderer at stigerørene kun er rustet ved oppheng og noen meter videre. Årsaken var inntrenging av oksygen i stigerørene. Her har vi nå igangsatt utbedringer, skriver Haaland.

Les også

Reuters: Equinor-prosjekt i Brasil flere måneder forsinket av korona

– Utsatte inntekter

Haaland viser videre til at produksjonsstoppen på feltet fører til utsatt produksjon, men volumer vil bli produsert på et senere tidspunkt og er i hovedsak derfor ikke tap, men utsatte inntekter.

– Når det gjelder påstander tilbake i tid er disse så vage og uspesifiserte at det ikke er mulig å kommentere på disse. Peregrino-prosjektet ble startet med Anadarko som operatør. Skipet ble bygget og driftet av Maersk fra oppstarten. Equinor overtok senere operatørskapet og kjøpte skipet i 2012. Siden oppstart har feltet produsert over 200 millioner fat med god oppetid og gode sikkerhetsresultater, skriver Haaland.

Bellona-sjef Frederic Hauge mener Equinors problemer på Peregrino-feltet i Brasil er større enn det selskapet har formidlet.

– Kan dere dokumentere disse påstandene dere kommer med, Bellona-sjef Frederic Hauge?

– Vi har varslinger på dette som vi oppfatter som seriøse. Og da Equinor gikk ut og sa at det bare var stigerør fra havbunnen og opp dette gjaldt, har vi flere kilder på at dette ikke er tilfellet, men at hele brønnen ut til reservoaret er skadet. Det er da snakk om helt andre kostnader på dette enn stigerøret som Equinor opplyste om. Hvis Equinors svar er at ingenting i brønnen er ødelagt, tar vi det til etterretning. Men tiden framover vil vise om Equinor snakker sant, sier Hauge og legger til:

– Jeg vil gjerne be Equinor om å opplyse om status på prosessutstyr, instrumenter og pumper på boremodluen. Det kan se ut som årsaken til korrosjon viser at de ikke har kontroll på hydrogensulfidsituasjonen som har ført til korrosjonsproblemene, sier Hauge.

Les også

Oljeministeren støtter ikke krav om å ta Equinor hjem

– Equinor stoppet selv produksjonen

Aftenbladet har vært i kontakt med brasilianske myndigheter om problemene til Equinor på Peregrino-feltet. ANP - Agéncia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - opplyser at de først ble informert om problemene med stigerørene på oljefeltet 7. april.

ANP skriver videre i en e-post at de ble varslet i henhold til lovverket og at det var Equinor som på eget initiativ bestemte å stoppe produksjonen på Peregrino. ANP har bedt Equinor om å presentere sin granskning av hendelsen.

Nå følger ANP Equinors arbeid med å reparere skadde stigerør og erstatte det som ikke lar seg reparere.

ANP avviser at det er andre problemer med Peregrino-feltet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om