– Vernetjenesten i Equinor må ha mer guts

Hvis verneombudene i Equinor mener dårlig språkkunnskap blant polske innleide er et problem, må de faktisk gjøre noe, mener hovedverneombud Geir Breili i Kaefer Energy.

Geir Breili, hovedverneombud i Kaefer, ber vernetjenesten i Equinor ha mer guts, dersom de mener dårlig språkkunnskap hos innleide er et problem.
Publisert:

På to store Equinor-prosjekt i Nordsjøen de siste årene, har Kaefer Energy leid inn flere hundre arbeidere fra søsterselskapet Global Work, et bemanningsforetak med hovedkontor i Polen. De er hentet inn for å jobbe med isolering, stillas og overflatebehandling – det oljebransjen kaller «iso-fag».

Aftenbladet og E24 har avslørt at innleide arbeidere fra Global Work er sendt offshore, uten å oppfylle Equinors krav om å kunne skandinavisk eller engelsk. I interne Equinor-dokumenter er språkproblemene blitt omtalt som en sikkerhetsrisiko.

  • På Martin Linge ble to arbeidere sendt hjem i 2019. En granskning i etterkant avdekket at det var enkelt å jukse på språktester hos Global Work.
  • Ifølge selskapene ble rutinene for språktesting strammet opp, men både polske og norske oljearbeidere som var på Martin Linge har fortalt at språkproblemene fortsatte også etter granskingen.
  • I november 2022 varslet Equinors hovedverneombud på Johan Sverdrup om bekymring for innleide fra Global Work som ikke forsto språket, eller manglet erfaring.
Les på E24+

De skulle aldri vært offshore

Equinor og Kaefer avviser at innleide med manglende språkkunnskap eller kompetanse har vært et problem, eller gått utover sikkerheten.

– Dette er i motstrid med det vi mottar av tilbakemeldinger fra våre kunder og hva vi selv erfarer, skriver Bård Bjørshol, direktør i Kaefer Energy og ansvarlig leder for søsterselskapet Global Work, i en e-post. 

Både Kaefer og Equinor understreker at alle innleide blir testet for språk og kompetanse. Equinor-talsperson Gisle Ledel Johannessen skriver i en e-post at de ikke har indikasjoner på at «språk faktisk har ført til økt sikkerhetsrisiko», eller at kompetansen generelt er mangelfull hos innleide. 

– Storm i vannglass

I løpet av fire år hentet Kaefer 601 innleide fra Global Work til Martin Linge-prosjektet. Geir Breili, hovedverneombud i Kaefer, mener at det lages «storm i et vannglass» om språkproblemene. At to arbeidere ble sendt hjem fra Martin Linge-plattformen i 2019, viser at systemet fungerer, sier han.

Breili mener at vernetjenesten i Equinor overdriver problemet.

– De må ha mer guts. Hvis dette er et problem, må de gjøre noe. Når jeg etterspør konkrete bevis og ikke bare rykter, faller mye bort.

Dokumenter fra et møte i arbeidsmiljøutvalget for Johan Sverdrup i september 2022, viser at språkproblemene ble diskutert, men at «undersøkelser i felt» ikke hadde avdekket noen med for dårlig språkkunnskap. I e-posten fra Equinors hovedverneombud to måneder senere, står det at mangelen på rapportering om konkrete tilfeller, skyldes «hensyn til menneskeverd».

Breili, som er hovedverneombud i Kaefer, mener at det henger igjen fordommer.

– Ikke alle nordmenn som jobber offshore liker polakkene, og spesielt en del innenfor fagbevegelsen.

– Fordi de mener at de innleide fra Polen tar jobbene til nordmenn?

– Ja, men det er feil måte å se det på. Vi har ikke nok skandinavisk arbeidskraft til å tilfredsstille kundene våre, sier Breili.

Aftenbladet og E24 har bedt om kommentarer fra Equinors hovedverneombud på Johan Svedrup på uttalelsene fra Breili. Ingen av de tre som går i turnus i stillingen ønsker å kommentere.

Global Works hovedkontor i Zabrze i Polen.

– Handler ikke om fordommer

Leder Per Helge Ødegård i Equinoransattes Forening Lederne var selv ute på Johan Sverdrup-feltet i begynnelsen av oktober for å møte tillitsvalgte og verneombud.

– Vi fikk høre om bekymringer knyttet til språk hos de innleide på prosjektet. Når slike meldinger kommer, må selskapet ta tak i dem, sier Ødegård.

Han er ikke i tvil om at bekymringsmeldingen fra hovedverneombudet er reell.

– Jeg kjenner vernetjenesten ute på Johan Sverdrup-feltet godt. De varsler ikke på denne måten hvis situasjonen ikke er reell.

– Hovedverneombudet i Kaefer mener dette skyldes fordommer mot polske innleide?

– Nei, dette handler ikke om fordommer. Vi går ikke etter individet, men på systemet. Vi er opptatt av sikkerheten. Da er å kunne engelsk et minimumskrav, sier Ødegård.

Leder Per Helge Ødegård i Equinoransattes Forening Lederne.

Klubben: Rekrutteringen bremser opp

Heller ikke fagforeningen i Kaefer Energy er enig med hovedverneombudet i bedriften.

Klubbleder Jens Hermansson var selv flere turer på Martin Linge, og sier at det var flere innleide fra Global Work som ikke kunne skikkelig engelsk.

– Ja, noe annet er det ikke snakk om. Folk ble sendt til land fordi de ikke kunne engelsk.

Klubblederen hevder det har vært problemer med språk og kompetanse hos innleide arbeidere på alle installasjoner av nye plattformer han har vært på, og at det gjelder flere selskaper enn Global Work. Han mener det skyldes at det er begrenset hvor mange kompetente arbeidere det er mulig å få tak i.

Atle Rostad og Jens Hermansson, sekretær og leder i klubben hos Kaefer Energy, menr det gjøres for dårlig kontroll i rekrutteringen av innleide arbeidere.

Sekretær Atle Rostad i Kaefer-klubben påpeker at mange av de innleide er veldig flinke fagfolk, men at for dårlig kvalitetskontroll og kompetansekartlegging i flere av bemanningsselskapene, bærer galt av sted.

Ifølge Kaefer-klubben er problemet at det har vært jobbet for dårlig med rekruttering, og at selskapene i stedet henter inn arbeidere fra bemanningsbyråer i stor skala.

– Dette har gjort at arbeidsvilkårene er så lite attraktive at rekrutteringen i Skandinavia bremser opp, sier Hermansson.

– Man prøver å late som dette bransjeproblemet ikke finnes. Dermed har ingen tatt tak i det. Selskapene har prioritert å basere seg på innleid løsarbeid fra stadig lenger unna, framfor å styrke rekruttering, bemanning og kompetanse på hjemmebane, sier Rostad.

Equinor: Innleide bidrar med viktig kompetanse

Equinor-talsperson Gisle Ledel Johannessen skriver i en e-post til Aftenbladet og E24 at det generelt er for lite arbeidskraft innen iso-fagene i Norge, og at de derfor er avhengige av utenlandsk arbeidskraft. Behovet er spesielt høyt i periodene når plattformene gjøres klare for produksjon, forklarer han.

Johannessen skriver at de ikke har indikasjoner på at kompetansen hos innleide generelt er mangelfull.

– Polske arbeidere har i en årrekke bidratt med viktig kapasitet og kompetanse til den norske oljeindustrien. De er godt kjent med, og etterlever den norske bransjens krav innen HMS og kvalitet, sier han.

Johannessen viser også til en rekke tiltak de har iverksatt for å unngå og fange opp språkproblemer, blant annet sikkerhetskurs på norsk eller engelsk, egen oppfølging av arbeidere som ikke snakker skandinaviske språk, skjemaer og håndbøker på polsk, og egne, polske verneombud.

Bård Bjørshol, administrerende direktør i Kaefer Energy, og ansvarlig leder for søsterselskapet Global Work i Polen.

Bård Bjørshol, administrerende direktør i Kaefer Energy i Stavanger, og regionleder for Kaefer Norge der også polske Global Work inngår, skriver i en e-post at de sjekker språk- og fagkompetanse «i flere instanser», og at alle som kommer offshore har tatt sikkerhetskurs, og får en gjennomgang av sikkerheten når de kommer til plattformen.

I likhet med Equinor avviser Kaefer at innleide med manglende språkkunnskap eller kompetanse har vært et problem, eller gått utover sikkerheten.

– Dette er i motstrid med det vi mottar av tilbakemeldinger fra våre kunder og hva vi selv erfarer, skriver Bjørshol i en e-post.

Bjørshol understreker at han også svarer som ansvarlig leder for Global Work.

Publisert:
Gå til e24.no