Oljelobby: – Handler om å være ærlig

Studentparlamentet ved Høyskolen i Volda kritiserer Norsk olje og gass for å ha vært utydelige om formålet med studentbesøk.

Oljeplattformen Johan Sverdrup, i Nordsjøen.

 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

Aftenbladet/E24s sak om prosjektet #Dennyeoljen, bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass’ initiativ mot unge, har skapt debatt.

I sosiale medier har mange reagert på at den oppvoksende generasjonen blir beskrevet som «drevet av egoistiske behov» i prosjekt-rapporten, og at besøkene på videregående skoler og studiesteder, ble brukt til å utvikle målrettede kommunikasjonsråd mot unge.

Prosjektrapporten er fra 2017, men disse momentene har så vidt E24 vet ikke vært omtalt tidligere.

Les også

Oljebransje-rapport: – Ungdommen er drevet av egoisme

Både til E24 og i debattprogrammet Dagsnytt 18 på NRK, forsvarte Norsk olje og gass prosjektet. Organisasjonen sier medarbeiderne i #Dennyeoljen har vært helt åpne om hvem de er, hvor de er ansatt og hva de jobber med, når de har vært rundt i Norge og besøkt elever og studenter.

E24 har sett forespørselen som ble sendt da de ønsket å komme på besøk til Høyskolen i Volda i 2017.

Der står det at #Dennyeoljen «er et prosjekt initiert av bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass i NHO. Prosjektet har engasjert fem studenter for å stille de store spørsmålene rundt energi, klima, teknologi og velferd, der de har frie tøyler til å kartlegge sammenhenger og prøve å avdekke hva Norge skal leve av i fremtiden».

Det står ingen ting om at samtalene med studentene vil bli brukt til å utvikle råd om hvordan bransjen bør kommunisere med unge.

Informasjonsbrevet om #Dennyeoljen, sendt til Høyskolen i Volda.

– Lett å misforstå

Det var det daværende arbeidsutvalget ved Studentparlamentet som tok beslutningen om hvem som fikk besøke Høyskolen og møte studentene, men Marit Aklestad, organisasjonskonsulent for Studentparlamentet ved Høyskolen i Volda, sier det er hun som mottok forespørselen fra #Dennyeoljen.

– Når en leser det de sendte over, fremstår det som de var noen studenter som jobber med en studentoppgave, og da er det lett for oss å tenke at vi vil stille opp. Når jeg ser på det i etterkant synes jeg det er uklart hva som er formålet, og lett å misforstå, sier Aklestad.

– For meg handler dette om å være ærlig om hva man ber folk bidra til, sier hun.

– Informerte Norsk olje og gass om at møtene med elevene ville brukes til å lage råd for hvordan olje- og gassbransjen bør snakke med unge?

– Nei, det oppfattet jeg ikke. Jeg forsto det mer som at dette handlet om innspill til veien videre etter oljealderen. Men jeg må ta det forbeholdet om at jeg ikke vet hva som ble sagt i infomøtet, eller om de i det hele tatt fikk tak i studenter i Volda.

– Jeg tenker også at om dette hadde vært en studentoppgave, er det strenge kriterier til innhenting og bruk av data, knyttet til informert samtykke. En kan spørre seg om studenter som har deltatt i dette prosjektet har fått god nok informasjon om bruken av materialet, sier Aklestad.

– Tydelige og transparente

Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass, sier til E24/Aftenbladet at hans vurdering er at informasjonsskrivet fra #Dennyeoljen er dekkende, og gir en god beskrivelse av hvem de representerer, og hva de gjør.

– I de fleste avtalene som ble gjort med studiestedene var det også en kommunikasjon utover dette, der de svarte på spørsmål. De har også bekreftet overfor meg at de startet workshoppene de holdt med en tydelig gjennomgang av hvem de var, hvem de representerte og hva de gjorde, sier Hansen.

Han trekker også fram at de informerer om prosjektet gjennom egne nettsider.

– Vi har hatt en veldig klar intensjon om å være tydelige, og transparente om hva dette prosjekter er, sier Hansen.

Til spørsmålet om hvorvidt de ble informert om at samtalene med studentene ville inngå i et arbeid med å lage råd til olje- og gassbransjen for hvordan de bør kommunisere med unge, sier Hansen at det ikke inngikk i mandatet til #Dennyeoljen å utforme kommunikasjonsråd, og han avviser de har hatt en skjult agenda.

Det var først etter besøkene på studiesteder over hele Norge, sier Hansen, at de ansatte i #Dennyeoljen ble enige om formatet og innholdet i rapporten de leverte.

– Men det som er åpenbart er at både vi i Norsk olje og gass og næringa, er veldig opptatt av hva en ung generasjon tenker rundt sentrale problemstillinger for oss, sier Hansen.

– Og hvis du leser hele brevet (som ble sendt til Høyskolen i Volda, journ.anm.), framgår det at det er basert på et ønske om en dialog. Det er en historie vi har vært helt åpne om, og som jeg opplever at de som var med i prosjektet også deler.

– Har en generasjonsutfordring

#Dennyeoljen-prosjektet, som har fortsatt i årene etter 2017, er et av flere initiativ rettet mot unge fra olje- og gassbransjen de siste årene.

Ketil Raknes er tidligere SV-politiker og nå doktorgradsstipendiat og forsker på lobbyisme på Høyskolen Kristiania. Han nevner to hovedårsaker til at videregående-elever og studenter er viktige for olje- og gassbransjen.

Den første er at bransjen ser de har en generasjonsutfordring, etter å ha hatt tverrpolitisk støtte i Norge så lenge bransjen har eksistert.

– Støtten til miljøsaken er mye sterkere blant de yngre enn de eldre, sier Raknes.

– Det er ikke nødvendigvis et problem for bransjen nå, men det kan bli det på sikt. Hvis du ser på utviklingen i AUF og Unge Høyre, ser du at støtten til olje- og gassvirksomhet på sikt kan bli vesentlig redusert, sier Raknes.

I tillegg er bransjen avhengig av å tiltrekke seg de flinkeste studentene.

– Hvis ikke unge vil assosiere seg med bransjen, har bransjen et stort problem, sier Raknes.

Han mener #Dennyeoljen-prosjektet føyer seg inn i en sterk, internasjonal trend, der bedrifter og organisasjoner bruker mye energi på «corporate social responsibility» - «samfunnsansvar» på godt norsk. I praksis handler det ofte om å gå i dialog med grupper som er kritiske, sier Raknes.

– Det er ikke unikt for olje- og gassbransjen. Alle store selskaper er opptatt av hva kritiske grupper mener, og hvordan de kan imøtekomme kritikken, sier han.

– Men så har vi forsket veldig mye på samfunnsansvar, og trenden er at bedriftene later som de lytter til kritikken. De sier de skal gå i dialog, men med en gang noen sier noe de er uenige i, ignorerer de det, og fortsetter som før.

Raknes mener likevel det vil være feil å si at oljebransjen ikke hører på kritikk, men at det er grenser for de kan gjøre for å imøtekomme kritikere, som mener bransjen må sette i gang en styrt avvikling.

– Oljebransjen står på mange måter overfor et uløselig dilemma. Det er ingen tvil om at de skaper enorme verdier, både i form av arbeidsplasser og inntekter til statskassen. På den andre siden kolliderer de med Norges internasjonale forpliktelser om reduserte klimagassutslipp. Denne spenningen har i veldig stor grad tiltatt de siste fem-seks årene.

Forfatter Anne Karin Sæther mener kommunikasjonen fra oljebransjen er i endring.

– Har endret kommunikasjonen

Anne Karin Sæther, forfatter og tidligere kommunikasjonssjef i Bellona, skrev for tre år siden boken «De beste intensjoner - Oljelandet i klimakampen», der olje- og gassbransjens kommunikasjon ble viet mye oppmerksomhet.

Hun mener det er helt åpenbart at #Dennyeoljen er en del av oljebransjens lobbyarbeid.

– Hvis folk i Norsk olje og gass ikke brukte de unges innspill til å forbedre egen kommunikasjon, ville de jo ikke gjort jobben sin, sier hun.

Sæther mener kommunikasjonen fra bransjen har vært i endring de siste årene. For ti år siden, sier Sæther, «var oljebransjen mer selvgod, og vant med å få stor støtte politisk, i folket og i næringslivet».

– Nå er dette i endring, og bransjen er nærmest kommet i en slags forsvarsposisjon. Derfor har de blitt mye bedre på å åpne opp og lytte mer før de finner argumentene sine. De har også sluttet å bruke noen av de gamle klisjeene. De snakker for eksempel ikke lenger om klimavennlig olje, men viser til at bransjen jobber for å kutte utslipp.

– En ting de holder på med som er like provoserende som før, er å påstå at de sitter med fakta, mens kritikerne deres bare baserer seg på følelser. Alle kan jo se at kritikerne bruker fakta fra statistikk og klima- og energiforskningen, og at oljebransjen spiller minst like mye på følelser som alle andre, sier Sæther.

Til Ketil Raknes’ kommentarer sier Tommy Hansen at han er glad dersom #Dennyeoljen blir oppfattet som et forsøk på å gå i dialog.

– Det er akkurat det det er, sier Hansen.

– Vi har vært opptatt av å prøve å underbygge at diskusjonen om klima og energi er veldig krevende. En polarisert debatt gjør oss verken klokere, eller fører til at utslippene går ned.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk olje og gass
 2. Kommunikasjon
 3. Klima

Flere artikler

 1. Oljebransje-rapport: – Ungdommen er drevet av egoisme

 2. Gullrush for olje og gass: – En bortkastet sjanse

 3. Norsk olje og gass jekker opp investeringsanslag: – Tiltakspakken har fungert etter hensikten

 4. Betalt innhold

  – Eg har tenkt på olja. Men alle gjer jo det

 5. Hildegunn T. Blindheim skal lede Norsk olje og gass