Europa har plass til 11 millioner vindturbiner: – Potensialet er absurd stort

Det er teknisk mulig å bygge ut 11 millioner vindturbiner i Europa og forsyne hele verdens energibehov, viser en fersk studie. – Potensialet er absurd stort, sier Norwea.

STORT POTENSIAL: Det kan bygges ut svært mye vindkraft i Europa, viser en fersk studie. Dette er vindturbiner og strømledninger utenfor Berlin.

Foto: NTB Scanpix
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Den ferske studien er signert blant andre den danske forskeren Peter Enevoldsen ved Universitetet i Aarhus og Mark Z. Jacobson ved Stanford University, som også er kjent for studier av mulighetene for et 100 prosent fornybart globalt energisystem.

Les mer: Nok vindkraft i Europa til hele verden

Forfatterne understreker at den ferske studien ikke er noen utbyggingsplan, men bare en kartlegging av det tekniske potensialet for landbasert vindkraft i Europa.

«Slike studier hjelper politikere å forstå hva som er mulig, som et tak», skriver Enevoldsen og de andre forfatterne i studien.

Studien antyder at utsiktene er lyse for landbasert vind i Europa, og at tallene de har kommet frem til viser at det trolig er teknisk mulig å få til et 100 prosent fornybart energisystem.

Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i fornybarbransjens organisasjon Norwea mener det er svært store muligheter for å bygge ut vindkraft på land, også i Norge.

– Jeg har ikke lest denne rapporten, men vi mener at det kan bygges ut 1.500 vindturbiner over områder på rundt 600 kvadratkilometer i Norge, som kan levere rundt 30 terawattimer strøm, sier Aasheim til E24.

– Vi har visst at potensialet er absurd stort. Dette handler om overføring av kraften, og det å finne områder der man kan bygge ut mye vindkraft, som for eksempel på taigaen i Russland, hvis man ønsker det, sier Aasheim.

Turbinprodusentene Siemens Gamesa og Envision Energy har også bidratt til studien, i tillegg til forskere fra britiske Imperial College og University of Sussex, franske Ecole Nationale Superieure de Saint-Etienne og australske RMIT University.

Les mer: Ferske vindkart fra NVE: Her kan det bli mer vindkraft

Plass til 11 millioner turbiner

Hvis man tar i bruk absolutt alle tilgjengelige arealer i Europa er det mulig å bygge ut 11 millioner vindturbiner med en kapasitet på til sammen 52,5 terawatt, viser studien.

Så mange vindturbiner vil kunne produsere drøye 138.000 terawattimer (TWh) strøm årlig – eller 1.000 ganger Norges totale strømforbruk i fjor (som var på 135,4 TWh).

Dette vil også være nok energi til å forsyne hele verdens energiforbruk i 2050, ifølge forskerne.

Selvsagt blir det neppe bygget ut så mye vindkraft, da befolkningen neppe vil tillate det, og det er tekniske begrensninger på å frakte strøm til verdensdeler langt unna.

– Blir det bygget noe som helst i Norge slik som motstanden har vært i det siste?

– Det er høyrøstet motstand, men det er fortsatt et klart flertall i befolkningen for å bygge ut mer vindkraft, også på land. Men det er få som går i fakkeltog for noe de synes er helt ok, sier Aasheim.

– Overraskende stort

En tidligere studie fra EU-kommisjonen ga et mye lavere anslag med et potensiale på 39.000 TWh i Europa, ifølge Enevoldsen og de andre forfatterne bak studien.

– Det er et overraskende stort potensiale de kommer frem til. Ser man litt mer nøkternt på det, ligger det nok noe lavere, sier professor Brian Vad Mathiesen ved Aalborg Universitet til Danmarks Radio.

Mathiesen har ikke selv deltatt i studien. Han sier at det vil være en svært stor teknisk og økonomisk utfordring å få infrastrukturen til å fungere hvis man skal sette i gang en virkelig storstilt vindkraftutbygging i Europa for å nå EUs svært ambisiøse klimamål.

Les mer: Naboland bygger mer i Nordsjøen: Åpner Danmarks største havvindpark

Les også

Naboland bygger mer i Nordsjøen: Åpner Danmarks største havvindpark

– Plass nok

Studien fremhever at politikere i EU har vært veldig opptatt av havvind, noe som er forståelig siden vinden til havs er sterkere og mer forutsigbar, og det er mindre problemer med synlighet, støy og lokal motstand.

Men forfatterne av studien mener at vindkraft på land ikke bør utelukkes, blant annet fordi det fortsatt er langt billigere enn havvind. Potensialet for landbasert vind er også mye større enn tidligere antatt, mener de.

«Dette funnet rokker ved synet i akademia og industrien om at tilgang på landområder er en betydelig begrensning på utbyggingen av fornybar energi», skriver forfatterne.

– Det er viktig å understreke at dette er et forsøk på å gi et hint om at vi har plass nok, sier studiens hovedforfatter, lektor Peter Enevoldsen ved Universitetet i Aarhus, til Danmarks Radio.

Les også

Flere partier ber regjeringen sende vindkraftforslag til Stortinget

Enevoldsen erkjenner at mange ikke liker å få vindturbiner i sine nærområder, og understreker at det ikke er noen planer om å bygge så mange turbiner som det er teknisk potensial for.

Hvor man bør plassere turbinene, og hvor sterk motstanden er mot vindturbiner, vil bli tema for en ny studie, ifølge forskeren.

I Europa er 54 prosent av landarealene ikke tilgjengelige for vindkraftutbygginger, av årsaker som at de allerede er båndlagt, eller at de er vernet eller ligger for ulendt til.

Les mer: Vindkraftkommunene tjener mye mindre penger enn vannkraftkommunene

(saken fortsetter under kartet)

STORE MULIGHETER: Det er stort potensiale for vindkraft på land i områder som Norge, Russland og Tyrkia, ifølge studien fra blant andre den danske forskeren Peter Enevoldsen. Kartet viser potensialet i megawatt per kvadratkilometer, og rød farge viser at det kan installeres over 6,2 megawatt per kvadratkilometer.

Foto: Enevoldsen m. fl.

Størst potensial i Norge

Det er i Norge, Russland og Tyrkia at potensialet for vindkraft er størst, ifølge studien. Der er det bygget lite vindkraft, og det er mye ledig areal og betydelige vindressurser, ifølge forskerne.

Det er mange hindre for vindkraft i Europa, som befolkningstettheten i mange områder. Denne varierer fra 13 mennesker per kvadratkilometer i Norge til 409 mennesker per kvadratkilometer i Nederland, ifølge studien.

Les også

Ferske vindkart fra NVE: Her kan det bli mer vindkraft

Studien tar for øvrig høyde for at det ikke installeres turbiner i fjellområder som Pyreneene, de franske alpene, fjellene i Sør-Spania og over 70.000 kvadratkilometer fjellområder i Norge og Sverige.

Ved utgangen av 2018 var det 610 vindturbiner i drift i Norge, fordelt på 35 ulike vindkraftverk. Normalt leverer de 5,3 terawattimer strøm per år, men produksjonen vil øke til 12,2 TWh årlig med de 13 vindprosjektene som nå bygges ut, ifølge NVE.

Norge produserer totalt rundt 145 TWh strøm årlig.

NVE beregner at 10 TWh ekstra vindkraft i Norge vil redusere globale utslipp med fem millioner tonn årlig.

– Tar man de internasjonale brillene på så er det underlig at russerne er så opptatt av å selge gass til oss. De burde jo produsere vindenergi i stedet. Og det samme gjelder sånn sett for Norge, sier Enevoldsen til Danmarks Radio.

Les mer: Vindkraftkommuner vil ha naturskatt: – Vi stiller store areal til disposisjon

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Vindkraft

Flere artikler

  1. Få vindprosjekter fra 2022: Bransjen venter full stans

  2. Naboland bygger mer i Nordsjøen: Åpner Danmarks største havvindpark

  3. Utfordrer Ap om økt eksport: – Hvor skal kraften komme fra?

  4. Annonsørinnhold

  5. Leverer vindturbiner til norsk milliardprosjekt

  6. Hydro mener Norge trenger vindkraft: – Uten vindkraft ville vi hatt kraftunderskudd