Oljearbeiderne før korona: Økt framtidstro

Siden 2015 har andelen oljearbeidere med optimistisk syn på framtiden økt. Så kom ei ny krise.

Direktør Anne Myhrvold på besøk på Ekofisk-feltet sammen med konsernsjef Ryan Lance i Conoco Phillips.
 • Erlend Skarsaune (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

Hvert år gir Petroleumstilsynet ut en rapport om risikoen i norsk petroleumsnæring (RNNP). Da direktør Anne Myhrvold torsdag oppsummerte resultatene fra 2019, kunne hun konkludere med at sjansen for en storulykke er på sitt laveste nivå noen gang.

– Men gode tall i fjor gir ingen garantier knytte til å unngå fremtidige hendelser. Dette er spesielt viktig å huske på i den situasjonen vi står i nå. Denne våren er selskapene i petroleumsnæringen blitt stilt overfor store utfordringer på grunn av koronaviruset og lav oljepris, sier Myhrvold.

En del av rapporten er en spørreundersøkelse blant dem som arbeider på sokkelen og landanleggene. Denne gjennomføres annethvert år – i 2019 i oktober og november.

Et av spørsmålene er om oljearbeiderne er trygge på å ha en jobb som er like god som den de har nå om to år. 63,2 prosent svarer at de er svært eller nokså trygg på dette.

Dette er en langt større andel enn 2015 da 49,4 prosent var trygge på framtiden og i 2017 da 54,4 prosent var trygge.

Nå – etter koronapandemien og oljepriskollapsen – er situasjonen i bransjen imidlertid en annen. Mange er permittert, de første oppsigelsene har kommet – og som konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Equinor sa til Aftenbladet: Tanken på hva konsekvensene for bransjen kan bli, gjør ham kvalm.

Selv om ingen oljeselskap har permittert eller sagt opp noen så langt, er aktiviteten offshore begrenset og store kutt i investeringer er varslet. Oljeselskapet Aker BP har også varslet at de vil kutte i antall ansatte.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har oppfordret oljeselskapene til å gjøre alt de kan for å unngå oppsigelser.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet advarer mot å tro at godt sikkerhetsnivå i fjor gir garantier for framtiden.
Les på E24+

Oljeprisen skyter opp etter innkalling til Opec-møte

Les også

Redusert bemanning offshore: På sikt kan produksjonen rammes

Dårligere sikkerhet?

Oljearbeiderne har også svart på hvordan de opplever sikkerhetssituasjonen offshore. Her er konklusjonen i rapporten at de opplever forbedring. Fortsatt sier over 40 prosent seg helt eller delvis enig i at mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet, men det er ned fra 53 prosent i 2017.

27 prosent slutter seg til at produksjonen trumfer helse, miljø og sikkerhet – også det er en lavere andel enn i 2017, da 35,5 prosent sa seg helt eller delvis enig.

Les også

Gammel borerigg fikk stryk

Flere skader

I rapporten fra Petroleumstilsynet er en hovedkonklusjon at industrien er blitt flinkere til å styre forhold som påvirker risikoen. Men når det gjelder personskader, er det en noe annen utvikling.

Her ble det rapportert 230 personskader i 2019, mot 196 i 2018. I 2019 ble 32 vurdert å være alvorlige, mot 25 i 2018.

Petroleumstilsynet skriver at det lenge var en nedadgående trend, men at det etter 2014 har vært mer varierende – og altså økning fra 2018 til 2019.

Les også

Over 400.000 arbeidsledige i Norge

Les også

Oljebransjen vil ha utsatt skatt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Petroleumstilsynet
 2. Sikkerhet
 3. Industri Energi
 4. Vedlikehold

Flere artikler

 1. Flere alvorlige personskader i oljebransjen

 2. Betalt innhold

  Flere alvorlige personskader i oljebransjen

 3. – Bekymret for ny Equinor-smell

 4. Frykter at koronatiltak går ut over sikkerheten på sokkelen

 5. Frykter Opedal-kutt rammer sikkerheten til oljearbeidere