Heftig klimadebatt i E24-podden: – SV har ikke noe penger å bruke på den grønne omstillingen

Høyre mener SV ikke kommer til å ha noe penger å bruke på klimatiltak og omstilling når de takker nei til nye oljefelt. SV mener logikken til Høyre ikke henger på greip.

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Marius Lorentzen
Publisert:

I E24-podden braket SVs Lars Haltbrekken og Høyres Stefan Heggelund, begge i Stortingets energi- og miljøkomité, sammen til debatt om nye oljefelt, klimatiltak og utbygging av vindmøller.

Høyre mener SVs politikk fører til at vi ikke kommer til å ha verktøyene vi trenger for å gjennomføre et grønt skifte i Norge:

– Lars Haltbrekken har ikke noe penger å bruke på den grønne omstillingen vi alle er enige om fordi han vil avvikler det som er den viktigste næringen i Norge, sier Heggelund i debatten.

– Det han sier er at vi må forurense mer for å forurense mindre, det henger ikke på greip, svarer Haltbrekken, som samtidig anklager Høyre og regjeringen for å ha gjort Norge mer avhengig av oljen.

Søk opp E24-podden i Spotify, din podkastspiller eller følg linken: Det norske oljedopet og de tøffe klimavalgene

– Jeg tror alle er enige om at vi for lenge har vært avhengige av én næring. Bare omstillingen vi skal gjennom for å nå klimamålene vi har satt på 2030 krever at det skjer veldig mye, veldig fort. Det klarer ikke markedet alene. Derfor må vi bruke penger fra det offentlige i belønning og for å stimulere næringslivet til å ta i bruk ny teknologi, sier Heggelund og fortsetter:

– Vi må også se på hvor lønnsom oljenæringen vil være i fremtiden. Det var jo nettopp derfor vi satte ned klimarisikoutvalget. Vi er enige med utvalget om at man må stressteste norsk økonomi, men vi må ikke late som at Norge ikke tenker på dette.

Selv om SVs Lars Haltbrekken (t.v.) og Høyres Stefan Heggelund (i midten) er rykende uenige politisk, så var stemningen til tider veldig lattermild i oljedebatten i E24-podden. Til høyre er programleder Marius Lorentzen

Foto: Magne Antonsen VG/E24

Reagerer på olje-nei

Noe av det som har provosert Heggelund i Høyre er hvordan SV takket nei i Stortinget til utbyggingen av både Johan Castberg-feltet i Barentshavet og andre fase av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Begge feltene er ventet å gi enorme milliardbeløp i skatteinntekter, utløse enorme milliardinvesteringer, samt at de skaper tusenvis av arbeidsplasser under utbygging og drift.

– Du mener SV her takker nei til «penger på gaten»?

– Ja det gjør de, sier Heggelund

– Det er fordi verden står i en dyp klimakrise. Det er ikke noe som vi forventer om noen år, den utspiller seg nå, sier Haltbrekken og trekker frem fjorårets ekstremvarme og tørke i landbruket, samt flom og ras.

– Skal vi unngå de verste konsekvensene av klimakrisen så må en stor andel av de oppdagede olje-, kull- og gassressursene ligge. Derfor sier vi nei til tildeling av nye felt til oljeindustrien. Vi må begynne omstillingen og la den gå, sier Haltbrekken.

Han understreker at det dermed ikke er snakk om en avvikling over natten, men en gradvis prosess som han mener må begynne nå.

– I Høyre er dere for klimagasskuttene, men stemmer for de nye oljefeltene som skal stå i mange tiår. Mener dere det er selskapene alene som skal avgjøre når oljealderen er over i Norge?

– Sokkelen er en del av kvotesystemet, og i kvotepliktig sektor skal det skal kuttes 43 prosent innen 2030. Sånn vil det være uansett. Så er det heller ikke sånn at vi ikke ser hvordan man kan kutte utslipp på norsk sokkel, sier Heggelund og trekker frem tiltak som elektrifisering som det jobbes med.

Søk opp E24-podden i Spotify, din podkastspiller eller følg linken: Det norske oljedopet og de tøffe klimavalgene

Heggelund mener samtidig at debatten om norsk petroleumssektor er litt unyansert på begge sider av det politiske spekteret. Han mener venstresiden vil ha en politisk satt sluttdato, mens man på den andre siden har folk som mener det bare er å fortsette inn i evigheten:

– Men vi må tilpasse oss virkeligheten der ute. I EU er det sterke krefter som fra 2035 ikke vil at de skal bruke fossil energi i det hele tatt. Norge må også forberede seg på slike scenarioer. Det gjør denne regjeringen, sier Heggelund.

– Både i Høyre og SV vil dere bruke penger på Enova, batteriferger og mange andre klimatiltak. Det er mange utgifter her, men hvordan skal dere få råd til det hvis dere samtidig takker nei til alle skatteinntektene fra de nye olje- og gassfeltene?

– For det første stiller jeg spørsmålstegn om skatteinntektene blir så store fremover. Stefan sa noe veldig viktig når han viser til at det er krefter i EU som sier at de etter 2035 ikke ser for seg å bruke fossil energi. Da kan Norge ha kommet i en situasjon der vi har bygget ut masse infrastruktur for å eksportere gass, men så er det plutselig ingen som vil kjøpe gassen lenger. Da går vi på en kjempesmell, sier Haltbrekken.

– Dette sier litt om hvor lite fremtidsrettet SV av og til er. Denne infrastrukturen kan for eksempel brukes til hydrogen, som vil være viktig i fremtiden, kontrer Heggelund.

– Trenger kompetansen

Både Heggelund og Haltbrekken er enige i at det er utrolig mye god kompetanse blant alle som jobber i oljenæringen, men der stopper også enigheten.

Heggelund peker på at oljenæringen er viktig for velferden vår og for at Europa kan få levert gass som kan erstatte kull:

– Petroleumsnæringen gjør også at vi har de økonomiske musklene som skal til for å komme oss gjennom en grønn omstilling, noe vi vet vil kreve mye ressurser. Ved å si nei fordi man vil ha en politisk styrt avvikling (...) så mener jeg man mister kompetanse og økonomiske muskler for å gjennomføre det grønne skiftet. Det er korttenkt, sier Heggelund.

– Det er ingen tvil om at oljenæringen har skaffet oss mye god kompetanse, kompetanse vi vil ha bruk for når vi nå skal satse på offshore havvind, nullutslipps skipsfart og en rekke andre ting. Da må vi ikke vente på en brå overgang der oljen blir ulønnsom, men komme i gang, sier Haltbrekken.

– Dere takker ikke bare nei til litt penger, men milliardbeløp i investeringer og skatteinntekter. Er dere klar over hvor mye dere takker nei til?

– Ja, og vi begynner i dag å se at det ikke er sikkert at lønnsomheten i oljenæringen vil være like stor i årene fremover som den har vært, sier Haltbrekken.

Les også

– Svake gasspriser er positivt for konkurransekraften

Les også

USA vil fjerne regler for utslipp fra oljeindustrien

Les også

Nordnorske oljeleverandører tror de bikker fire milliarder

Her kan du lese mer om

  1. Klima
  2. Høyre (H)
  3. Sosialistisk Venstreparti (SV)
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Iskantforlik åpner for oljeleting nord for ny iskant

  2. Høyre sabler ned Aps «klimabudsjett»

  3. Utvalg ledet av to tidligere statsråder: Vil stramme inn norsk oljepolitikk

  4. Annonsørinnhold

  5. Rekordinteresse for Barentshavet

  6. Norge bør forby flybilletter til under 500 kroner