Equinors milliard-vindprosjekt: Ser muligheter for norsk leverandørindustri

Equinor vurderer å bruke fem milliarder på flytende havvind i Nordsjøen, og ser nye muligheter for norsk leverandørindustri.

STORE PLANER: Equinors ferske konserndirektør for nye energiløsninger Pål Eitrheim (t.h.) la frem store planer under oljemessen ONS. Selskapet og partnerne på Gullfaks og Snorre vurderer å bygge en flytende havvindpark til fem milliarder kroner for å levere ren strøm og kutte kostnader for Hywind-konseptet.

Foto: Carina Johansen E24
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

ONS, STAVANGER (E24): Det meste handler om olje på oljemessen ONS, men Equinor har også funnet plass til å kunngjøre et ambisiøst prosjekt innen fornybar energi.

Tirsdag varslet Equinor at selskapet sammen med sine partnere på Gullfaks og Snorre vurderer å bruke svimlende fem milliarder kroner på et flytende havvindprosjekt på 11 turbiner og til sammen 88 megawatt.

– Dette er en spennende dag, sier konserndirektør Pål Eitrheim i Equinor, bare åtte dager etter at han overtok rollen som konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

Blir prosjektet gjennomført, blir Gullfaks og Snorre verdens første oljefelt som forsynes med strøm fra flytende havvind, ifølge Equinor.

– I Equinor mener vi flytende havvind er det neste vekstområdet innen fornybar energi, sier Eitrheim.

Han mener vindforhold og dybde på norsk sokkel er ideelle for flytende havvind. For seks til åtte år siden forlot toget stasjonen for norsk leverandørindustri til å levere til bunnfaste havvindparker, men nå kommer det en ny sjanse for norske aktører til å posisjonere seg innen flytende havvind, sier Equinor-toppen.

– Dette kan åpne en ny industriell horisont også for leverandørene, sier Eitrheim.

– Som Equinor kan de bygge på femti års erfaring fra tøffe havmiljøer, sier han.

Dyrt prosjekt

Fortsatt er flytende havvind svært mye dyrere enn bunnfaste turbiner og vindkraft på land. Derfor trenger prosjektet omfattende støtte.

Næringslivets NOx-fond ønsker å støtte prosjektet med 566 millioner kroner, ifølge Equinor. Selskapet vil i tillegg søke om statsstøtte på 50 prosent av investeringene fra Enova, som har åpnet for støtte til innovative havvindprosjekter.

Det utgjør i så fall rundt 2,5 milliarder kroner. Nøyere regnestykker vil komme senere, men dersom all støtten kommer på plass, vil Equinor slippe unna med en regning på rundt to milliarder kroner for prosjektet.

Selskapet håper på ytterligere kostnadskutt for den flytende vindteknologien.

– Vi tror vi kan redusere kostnadene betydelig, sier prosjektdirektør Olav-Bernt Haga i Equinor, som likevel innrømmer at teknologien er umoden.

– Ingen kan vente høy profitt på dette, sier han.

Må godkjennes av ESA

For at prosjektet skal kunne få statsstøtte, må det meldes inn til EFTA-organet ESA, som skal vurdere om støtten er lovlig eller gir urettferdig konkurransevridning.

Norsk petroleumslovgivning gjør potensielt at Equinor og partnerne kan trekke fra rundt 80 prosent av kostnadene, som på andre oljeprosjekter. Dermed tar staten det meste av regningen.

– Denne typen banebrytende prosjekt vil ikke forlate bakken uten støtte, sier Eitrheim.

Equinor sier at kostnaden for prosjektet vil være null eller negativ for selskapet, siden det også har en rekke fordeler.

Blant annet vil kostnadene på Snorre og Gullfaks vil for falle på grunn av lavere utslipp av blant annet nitrogenoksider, og selskapet vil i tillegg slippe å betale 500 kroner tonnet for utslipp på rundt 200.000 tonn CO₂ årlig.

Selskapet og partnerne på Snorre og Gullfaks planlegger å bruke betongfundamenter til de 11 turbinene på prosjektet, noe som kan gagne norske leverandører. Turbinene blir på åtte megawatt, mot seks megawatt på Hywind Skottland-prosjektet.

– Dersom Equinor elektrifiserer feltene Gullfaks og Snorre med strøm fra havvind, er det årets havvindnyhet. Nå kan vi endelig få havvind på norsk sokkel, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen Zero.

– Ved å elektrifisere oljeplattformer med havvind oppnår vi store klimakutt, og vi får et hjemmemarked hvor norsk leverandørindustri kan bygge opp kompetansen sin.

Les mer: Equinor vurderer flytende havvindkraft til norske oljefelt

Les også

Equinor vurderer flytende havvind i Norge

– Liten effekt

I mai sa Equinor til E24 at flytende havvindmøller var altfor dyrt på et annet oljeprosjekt, nemlig den kommende utbyggingen Johan Castberg i Barentshavet.

Miljøorganisasjonen Zero ba i mai Equinor om å gjøre en ny vurdering av bruk av flytende havvind til å forsyne Castberg-feltet med ren strøm og erstatte noe av den planlagte gasskraften på feltet.

Grunnen er at Castberg fortsatt vil slippe ut over 250.000 tonn CO₂ i 2050, på et tidspunkt hvor Norge etter klimaloven skal ha redusert sine årlige utslipp til mellom 2,6 millioner og 10 millioner tonn CO₂, en nedgang på 80–95 prosent fra 1990-nivå.

Ifølge konsekvensutredningen for Castberg ville det koste rundt 2,5 milliarder kroner ekstra å erstatte noe av gasskraftforbruket med flytende havvind. Tiltakskostnaden vil være på hele 5.500 kroner per tonn CO₂ som fjernes.

– Relativt sett vil en slik løsning ha liten effekt på reduksjon av CO 2-utslipp fra feltet, sa Equinor-talsmann Eskil Eriksen til E24 i mai.

Umoden teknologi

I konsekvensutredningen i 2017 oppga Equinor flere grunner til å droppe flytende vindkraft: Det vil gi begrenset reduksjon i utslippene, teknologien er umoden, det er operasjonell risiko, og tiltakskostnaden vil være svært høy.

Tre måneder senere foreslår selskapet å bruke fem milliarder kroner på et tilsvarende prosjekt i Nordsjøen.

Forskjellene er at denne gangen skal 200.000 tonn CO₂ fjernes årlig, mot bare 43.000 tonn årlig på Castberg, som har større varmebehov. Vindkraft kan erstatte gasskraft, men er ifølge Equinor ikke like egnet til å produsere varme.

ILLUSTRASJON: Slik ser Equinor for seg konseptet på et flytende havvindprosjekt i Nordsjøen til fem milliarder kroner. En avgjørelse skal tas i 2019.

Foto: Equinor
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Vindkraft
  2. Equinor

Flere artikler

  1. Equinor utreder milliard-vindprosjekt

  2. Enova vil støtte verdens største flytende havvindpark

  3. Wind Europe om Equinor-prosjekt: – Veldig positivt

  4. Equinor-plan: Hywind Tampen skal koste rett under fem milliarder

  5. Equinors Hywind-partnere får rettighetene til å bruke teknologien på egne felt