Lundin jekker opp oljeestimatene for Edvard Grieg og Johan Sverdrup

Oljeselskapet Lundin øker oljereservene sine betydelig, takket være nye data om kjempefeltene de har funnet i Nordsjøen. Mens selskapet må ta milliardtap i Malaysia og Russland vil de samtidig bruke betydelig mer penger på leting i 2017.

MER OLJE PÅ BOK: Konsernsjef Alex Schneiter (t.v.) i Lundin Petroleum og letesjef Halvor Jahre i Lundin Norway legger nå til 55,3 millioner nye fat med olje i reservene sine, hovedsakelig takket være oljefeltene på Utsirahøyden. Her er de to avbildet under oljemessen ONS i Stavanger i fjor.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Oljeselskapet Lundin jekker opp oljereservene sine med 55,3 millioner fat oljeekvivalenter, ifølge en børsmelding torsdag.

Til tross for at selskapet produserte 26,6 millioner fat i fjor, økte nettoreserven fra 685,3 til 743,5 millioner fat. Selskapet gjorde også oppkjøp som netto økte reservene med 29,5 millioner fat.

Produksjonen endte på et gjennomsnitt på 72.876 fat per dag i fjor. Da resultatene for tredje kvartal ble lagt frem i starten av november oppjusterte Lundin produksjonsanslaget for 2016 fra 65.000-75.000 fat per dag til 70.000-75.000 fat per dag. Dermed innfridde de sine egne spådommer.

Selskapet skriver at oppjusteringen i reservene på 55,3 millioner fat hovedsakelig kommer av endringer knyttet til deres eget Edvard Grieg-felt på Utsirahøyden i Nordsjøen, og Johan Sverdrup-feltet, som ligger i det samme området.

– Jeg er svært fornøyd med Lundin Petroleums resultater i 2016, som var et transformativt år, med rekordhøy produksjon og rekordlave driftskostnader per fat, sier konsernsjef Alex Schneiter i meldingen, og legger til at selskapet hadde en erstatningsrate i porteføljen på over 200 prosent (målt mot produksjonen).

Lundin-aksjen falt rundt tre prosent til 191 svenske kroner etter åpning på Stockholm-børsen etter at meldingene fra selskapet ble kjent torsdag.

Lundin sikret seg denne uken flere viktige lisenser i blant annet Barentshavet og Norskehavet i den ordinære lisensrunden for 2016 på norsk sokkel. Les mer om det her.

Boreresultater ga flere svar

– Reserveoppgraderingen på Edvard Grieg er drevet av boreresultater som frem til nå indikerer mer olje i den vestre flanken av feltet enn opprinnelig anslått, skriver selskapet og legger til at de planlegger å bore en avgrensningsbrønn i denne delen av feltet i første halvår i år for avklare mer.

Oppgraderingen på Sverdrup kommer som følge av at man har funnet ut mer om reservoaret. I tillegg har Lundin også gjort oppgraderinger i reserveestimatet for Alvheim (som drives av Aker BP) og Bertam-feltet i Malaysia.

Reservene som nå legges til grunn er revidert av en tredjepart, ERCE, ifølge meldingen.

Øker lete- og investeringsbudsjettet

Lundin annonserer også investeringsbudsjettet sitt for 2017 i meldingen torsdag.

Det vil øke fra 1,08 milliarder dollar i 2016 til 1,3 milliarder dollar i 2017. Til sammenligning nedjusterte man i 2016 budsjettet med 26 prosent fra 2015.

Av dette utgjør utviklingsbudsjettet hele 1,09 milliarder dollar. Det er særlig utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, som Statoil leder, som krever betydelige investeringer. Ifølge Lundin vil 2017 være det året med det høyeste investeringsnivået i feltet før produksjonen kommer i gang mot slutten av 2019.

På letefronten er budsjettene også skrudd markant opp for 2017. I 2016 kuttet Lundin lete- og avgrensningsbudsjettene med over 64 prosent til 145 millioner dollar (før skatteeffekter). I 2017 skal det opp til 210 millioner dollar.

I ny leting planlegger Lundin å bruke 85 millioner dollar i 2017, ned fra 105 millioner. De skal imidlertid bruke langt mer penger på avgrensningsbrønner, som er brønner man borer rundt funn man har gjort for å finne ut hvor store de er.

I 2017 øker man budsjettet for avgrensningsbrønner fra 40 til 125 millioner dollar. Mens alle pengene ble brukt på norsk sokkel i fjor, skal mesteparten også brukes her i år.

Les også

– Alle de blokkene vi har blitt tildelt nå tror vi vil gå videre til boring

Les også

Letesjefer tror på nytt storfunn i Nordsjøen

Les også

Vurderer ubemannet satellittplattform ved Edvard Grieg

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Lundin Petroleum
  2. Olje og gass

Flere artikler

  1. Nyskilte Lundin leverer kjempeproduksjon

  2. Resultatløft for Lundin Petroleum: Nå vil oljeselskapet betale utbytte

  3. Johan Sverdrup senker Lundins investeringsbudsjett

  4. – Overbevist om at det vil bli funnet mer olje

  5. Vurderer å gasse på med ekstrarigg i Barentshavet