Mindre olje enn ventet i Mariner-feltet: – Det er selvfølgelig skuffende

Det britiske tungoljefeltet Mariner produserer langt mindre enn ventet, og Equinor skriver ned reservene og tar en smell på 15,8 milliarder kroner. – Skuffende, sier direktør.

Dette er lagerskipet Mariner B, som ligger et par kilometer fra Mariner-feltet på britisk sokkel.
Publisert: Publisert:

Da Equinor startet produksjonen fra tungoljefeltet Mariner på britisk sokkel i august 2019, var forventningen at det skulle inneholde 300 millioner fat og produsere 55.000 fat per dag i platåfasen, som er når oljefeltet er maksimalt utnyttet.

Fasiten ble mye lavere. Reservoarene har vist seg å være mer komplekse enn forventet, og i fjor produserte feltet rundt 30.000 fat per dag.

Onsdag meldte Equinor at det trolig bare kan utvinnes 180 millioner fat fra feltet. Selskapet tar en nedskrivning i fjerde kvartal på 1,8 milliarder dollar (15,8 milliarder kroner) på grunn av dette.

Arne Gürtner er direktør for Equinors olje- og gassvirksomhet i Storbritannia og Irland.

– Det er ikke unormalt at vi justerer reservene opp eller ned basert på tekniske oppdateringer. Men det er selvfølgelig skuffende når våre oppdaterte ressursanslag er såpass mye lavere enn vi anslo da vi startet opp feltet, sier Gürtner til E24.

– Dere anslo 300 millioner fat, så 275 millioner, og nå 180 millioner fat. Kan det bli flere nedskrivninger?

– Vi mener vi har realitetsorientert vår forventning basert på våre tekniske analyser. Den er forskjellig fra det vi hadde for noen år siden. Men jeg legger ikke hodet på blokken og lover at det aldri kommer endringer hverken opp eller ned. Det er like sannsynlig, for dette er superkomplekst, sier han.

Les også

Equinor varsler nedskrivning på 15,8 mrd.

– Dårligere lønnsomhet

Mariner kostet opprinnelig 7,7 milliarder dollar (67 milliarder kroner med dagens dollarkurs). Lavere produksjon og reserver gir lavere lønnsomhet, ifølge direktøren.

– Det er definitivt mye dårligere lønnsomhet over levetiden enn det vi har sett for oss. Det er vi ganske åpne om, sier Gürtner.

– Det er veldig vanskelig å fastslå med to streker under svaret hva det faktiske resultatet vil bli, men dette er ikke et prosjekt som er i toppen av vår portefølje, totalt sett. Men nå er det på plass, og vi kan glede oss over en produksjon i mange tiår fremover, sier han.

– Blir feltet lønnsomt, eller går det i minus?

– Det er veldig mange parametre som skal inn der, alt fra diskontering til oljepris, produksjon og hvor mye ressurser vi bruker på boring. Jeg forstår spørsmålet, men det er rent teknisk veldig vanskelig å svare på, sier Gürtner.

Arne Gürtner er direktør for Equinors olje- og gassvirksomhet i Storbritannia og Irland.

22.000 fat per dag

– Har dere oppgitt noen balansepris (prisen som kreves for at feltet skal være lønnsomt, red.anm.) for feltet?

– Vi har ikke det, men vi har vært veldig åpne på at det som prosjekt ikke ville svart til våre robusthetskrav i dag.

Gürtner er heller ikke fornøyd med at produksjonen er langt lavere enn de forventede 50.000 til 55.000 fatene per dag på platå. Produksjonen vil bli lavere også fremover, anslår han.

– I 2021 har vi produsert 30.000 fat per dag i snitt, og ser vi fremover i tid vil det være rundt 22.000 fat per dag, sier han.

Effekten av nedjusteringen av reservene kan illustreres med et forenklet regnestykke:

  • Ved en oljepris på 80 dollar fatet (700 kroner) har 300 millioner fat olje en salgsverdi på 210 milliarder kroner, mens 180 millioner fat har en salgsverdi på 126 milliarder kroner
  • Ved en oljepris på 60 dollar fatet (525 kroner) vil 300 millioner fat ha en salgsverdi på 158 milliarder kroner, mens 180 millioner fat har en salgsverdi på 94,5 milliarder kroner

– Fortsatt veldig tidlig

Oppdateringen av reservene er basert på selskapets arbeid med reservoaret, tekniske undersøkelser og produksjonserfaring.

– Vi har to reservoarer i Mariner, det ene heter Maureen, hvor vi startet produksjonen i initialfasen, og som vi skrev ned i fjor. Det andre heter Heimdal, som er et veldig komplekst reservoar. Der har vi nå boret en brønn og oppdatert vår forståelse særlig av hvordan sand er distribuert i reservoaret, og konnektiviteten i reservoaret, sier Gürtner.

– Er det mulig å øke reservene og produksjonen?

– Ja. Vi er fortsatt veldig tidlig i feltets produksjonsliv. Vi ser hvor viktig produksjonsdata er, reservoarene er komplekse. Vi ser for oss at vi og partnerne kan påvirke dette, gjennom dreneringsstrategi, boring av brønner, boring av dype brønner med økt kompleksitet, og IOR-tiltak, sier Gürtner.

Dobbelt så mye utslipp fra Equinors nye tungolje-gigant

Ingen Rosebank-avgjørelse i 2022

Equinor har også planer om å bygge ut Rosebank-feltet på britisk sokkel.

– Vi jobber med et konsept på Rosebank som svarer på våre klimamål og robusthetskrav. Der har vi fortsatt en vei å gå, sier Gürtner.

– Dere har tidligere antydet investeringsbeslutning i mai 2022?

– Det kommer det ikke til å bli. Vi kommer til å bringe frem et konseptvalg i løpet av året, sier han.

– Så det blir ingen investeringsbeslutning i år?

– Det er veldig usannsynlig, sier Gürtner.

Direktøren for Equinors briske og irske virksomhet har for øvrig pendlet mellom Norge og Storbritannia under coronapandemien, noe som ikke bare har vært enkelt. E24 har tidligere omtalt hans mange coronatester og karanteneopphold.

Les også

– Jeg har sittet mellom 70 og 80 dager i karantene

Publisert:
Gå til e24.no