Vindkraft i Norge

Tapte rettssaken om vindkraft på Haramsøya

Vindkraftmotstanderne tapte rettssaken mot staten om å stanse utbyggingen av åtte vindturbiner på Haramsfjellet utenfor Ålesund.

Dette bildet er fra en demonstrasjon mot vindkraft på Haramsøya i 2020.
 • Kjetil Malkenes Hovland
 • NTB
 • David Bach
Publisert:

Møre og Romsdal tingrett slår fast at konsesjonen om å bygge åtte vindturbiner er gyldig, og at arbeidet dermed kan fortsette for fullt, skriver NRK.

Vindkraftmotstanderne i Nei til vindkraft på Haramsøya er også dømt til å betale nær en million kroner i sakskostnader.

– Det er betryggende å se at tingretten konkluderer slik tingretten og lagmannsretten tidligere har gjort, og at konsesjonen er gyldig, sier Olav Rommetveit hos utbyggeren Zephyr.

Vindkraftkonsesjonen ble gitt i 2009, men det var først i 2019 at selve utbyggingen ble satt i gang.

Retten var ikke tvil

I dommen kommer retten til at det ikke finnes feil ved vedtaket som gjør konsesjonen ugyldig.

I avgjørelsen av spørsmålet om sakskostnader skriver Møre og Romsdal tingrett at saken ikke har reist prinsipielle spørsmål, «og den har ikke budt på tvil».

I tillegg har saken vært prøvd i to instanser da Nei til vindkraft på Haramsøya ville stanse arbeidet midlertidig, og den har dessuten vært gjenstand for omfattende behandling i forvaltningen, skriver retten.

Av disse årsakene fritas ikke vindkraftmotstanderne for sakskostnadene, som ender på 1.009.500 kroner.

Har tapt flere saker

Det har vært flere slike saker det siste året som vindkraftmotstanderne har tapt.

Dette er noen av rettssakene om midlertidig forføyning:

 • Organisasjonen Motvind tapte en sak om en midlertidig forføyning mot vindkraftverket i Vardafjell og måtte betale 1,3 millioner kroner i saksomkostninger.
 • Reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke tapte en sak om midlertidig forføyning mot vindkraftverket Øyfjellet, og måtte betale 1,76 millioner kroner i saksomkostninger.
 • Vindkraftmotstandere på Haramsøya tapte en sak om midlertidig forføyning mot vindkraftverket, og ble dømt til å betale 950.000 kroner i saksomkostninger.

I tillegg tapte også grunneier Hans Petter Thue i fjor en rettssak om tilgang til en vei frem til anlegget på Haramsøya, og måtte ut med 270.000 kroner til utbyggerne, ifølge NRK.

Les også

Mener industrivekst kan kreve mer vindkraft: – Her ligger noen utfordringer

Har vært bred enighet

Det har lenge vært bred enighet på Stortinget om å bygge ut mer vindkraft. Men en byggeboom de siste årene har ført til protester. I fjor meldte rundt 20.000 mennesker seg inn i protestorganisasjonen Motvind, som dermed hadde flere medlemmer enn partier som SV og Frp.

I det siste har flere partier på Stortinget uttrykt skepsis til videre utbygging av vindkraft på land, som Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, SV, Rødt og Frp.

Flere industriaktører mener at Norges kraftbehov vil kunne øke mye når fossil energi skal kuttes, og industrien skal skape nye, grønne arbeidsplasser i virksomhet som hydrogenproduksjon og batterifabrikker.

– Det kan medføre ganske mange politiske utfordringer i årene som kommer, sa statsminister Erna Solberg tidligere i år.

Tidligere i år foreslo olje- og energiminister Tina Bru (H) innstramminger i reglene for vindkraft, hvor det blant annet skal gå kortere tid fra vedtak til utbygging. Denne uken varslet hun at det vil komme en ny produksjonsavgift på vindkraft innen 2022, for å sikre forutsigbare inntekter til kommunene.

Les også

Må betale 1,3 millioner i saksomkostninger: Motvind fikk ikke stanset Vardafjell

Les også

Tapte saken mot Øyfjellet vindkraftverk: Reindistrikt må dekke millionutgifter

Les også

Sunnmøre tingrett stanser ikke vindkraft på Haramsøya

Les også

Frp vil pause vindkraft til retten har talt: – Da bør de også pause nye oljelisenser

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft i Norge
 2. Vindkraft
 3. Fornybar energi
 4. Møre og Romsdal
 5. Zephyr

Flere artikler

 1. Vindkraftmotstandere anker ikke

 2. Personer hoppet i vannet ved Haramsøya - hindret skip med vindturbiner

 3. Lagmannsretten: Vindkraft-motstandere slipper å betale for rettslig strid

 4. Usikker fremtid for Fosen-vindkraft: – Må nok strekke seg ganske langt

 5. Reineiere på Fosen vant over vindkraftutbyggerne i Høyesterett