Det norske glad for Statoils Lundin-investering: Men Røkkes oljeselskap vil følge oljeduoen med argusøyne

Oljeselskapet Det norske mener det er svært viktig at Statoil holder fingrene av Lundin-fatet og ikke forsterker den dominerende makten sin på norsk sokkel.

FRYKTER DOMINANS: Oljeselskapet det norske har en tvetydig holdning til Statoils nyeste oppkjøp.
Publisert:

Torsdag morgen annonserte Statoil at selskapet hadde lagt 4,7 milliarder kroner på bordet for å sikre seg en eierandel på snaue 12 prosent i oljeselskapet Lundin.

Statoil øker dermed det indirekte eierskapet i det svært viktige Johan Sverdrup-feltet (der Statoil er operatør), samt det nyåpnede Edvard Grieg-feltet og andre interessante lisenser på norsk sokkel.

Oljeselskapet Det norske er på eiersiden på Johan Sverdrup og mange andre felt og lisenser der Statoil og/eller Lundin også er på eiersiden. Selskapet har en litt tvetydig holdning til Statoils store oppkjøp i oljeselskapet Lundin.

Les også: – Dette er et fornuftig kjøp

Frykter Statoil-dominans

På den ene siden er de glade for at Statoil satser nye milliarder på norsk sokkel, samtidig som de hever en advarende pekefinger mot at Statoil kan bli for store eller at de vil utnytte eierskapet i Lundin til å få mer makt.

– Det er veldig positivt at Statoil gjennom dette kjøper viser at de har troen på norsk sokkel og lønnsomheten som ligger her. Det gjelder jo spesielt for oss, som utelukkende er eksponert mot norsk sokkel, sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske i Det norske til E24, og fortsetter:

– Vi merker oss samtidig at Statoil sier at dette er en ren finansiell investering, og vi forutsetter at Lundin vil opptre uavhengig av Statoil.

Det norske var i fjor i åpen konflikt med Statoil, Petoro og resten av partnerskapet på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet om hvordan eierandelene skulle fordeles mellom de forskjellige selskapene. Når et felt strekker seg over flere lisenser må partnerne bli enige om en såkalt unitisering, der man slår sammen lisensene og fordeler eierandelene i det samlede feltet. Her kan små desimalforskjeller utgjøre milliardverdier.

Konflikten gikk så langt at partene ikke hadde blitt enige om unitiseringen da selskapene i fjor vår overrakte søknaden om utbygging (PUD) til olje- og energiminister Tord Lien. Statsråden var tydelig irritert over at partene ikke hadde kommet til enighet, og Det norske fikk til slutt avslag på sin klage til departementet.

Dermed fikk for eksempel Lundin en større eierandel enn det selskapet selv hadde lagt opp til, mens Det norske fikk mindre.

– Frykter dere at oppkjøpet vil påvirke arbeidet i lisensene der dere er på eiersiden med Statoil eller Lundin?

– Vi forutsetter at det Statoil sier er riktig. Det er naturlig at alle aktører vil følge nøye med på utviklingen fremover, sier Brøske, og fortsetter:

– Det ville vært uheldig for norsk sokkel om den sterke posisjonen til Statoil sementeres og ikke utfordres.

Støtter regjeringens mål

Han peker på at regjeringen i sin egen regjeringsplattform har skrevet at de ønsker økt konkurranse på sokkelen og at andre aktører enn Statoil får utvikle seg, slik at mangfoldet øker.

Både Lundin og Det norske har de siste årene etablert seg som tunge aktører på sokkelen. Han sier at Det norske mener dette er spesielt viktig etter at Statoil slo seg sammen med Hydro på 2000-tallet og ble den dominerende aktøren som selskapet er i dag.

– Vi ser at det foregår en konsolidering på norsk sokkel, og det er viktig at den underbygger regjeringens ambisjon om mer mangfold på sokkelen, sier Brøske.

– Tror dere at vi vil fortsette å se en konsolidering på norsk sokkel?

– Vi kjøpte jo de norske virksomheten til Svenska Petroleum og Premier Oil i fjor, og Marathon Oil året før. Det skjer en hel del spennende ting på norsk sokkel nå. Det er positivt og det viser at det er en investeringsvilje, sier Brøske.

– Enkelte analytikere har i dag pekt på at de mener det ville være vel så lønnsomt for Statoil å investere i Det norske fremfor Lundin. Hva tenker dere om det?

– Vi synes alltid det er hyggelig når noen ønsker å investere i Det norske, også når analytikere mener det.

Ønsker Statoil velkommen

Statoil har torsdag uttalt at de støtter Lundins ledelse, strategi og mål, og at de ikke ønsker en styreplass i forbindelse med at de nå blir nest største aksjonær etter Lundin-familien.

Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum, uttalte torsdag til det svenske nyhetsbyrået Direkt at han ønsker Statoil velkommen som aksjonær.

– Vi kjenner Statoil som en utmerket partner og ser frem til å jobbe sammen med dem, også som en langsiktig aksjonær i Lundin Petroleum. Jeg ser på dette som et tegn på Statoils tillit til Lundin Petroleum og at vi er én av de mest attraktive aktørene på den norske kontinentalsokkelen, sa Schneiter til nyhetsbyrået.

I tillegg til eierandelen på Johan Sverdrup, operatørskapet på Edvard Grieg og Brynhild, sitter Lundin på flere interessante verdier på norsk sokkel. Selskapet har avdekket store ressurser i Barentshavet gjennom Alta- og Gohta-funnene, som ligger like ved Statoils Johan Castberg-felt.

I tillegg har Lundin en rekke lisenser i Barentshavet, Norskehavet og i Nordsjøen, og selskapet har de siste månedene funnet store mengder olje rundt Edvard Grieg-feltet.

Publisert:
Gå til e24.no