FNs klimapanel: Grønn vending koster ikke skjorta

Bare gjennom store endringer mot et grønt samfunn kan vi regne med å nå togradersmålet, men omstillingen trenger ikke bli uforholdsmessig dyr, sier FNs klimapanel.

OPPSUMMERTE: FNs klimapanel, her ved lederne Rajendra Pachauri og Ottmar Edenhofer, presenterte søndag sine anbefalinger til myndighetene.

Stefanie Loos
 • NTB
Publisert:

Klimapanelet (IPCC) lanserte søndag en rapport om hvordan man kan få ned utslippene av klimagasser, redusere den globale oppvarmingen og holde den under togradersmålet.

Trass i at man må bruke flere hundre milliarder dollar på utslippskutt og omstilling fra fossil til fornybar energi, vil tiltakene bare ta vekk 0,06 prosentpoeng fra forventet årlig økonomisk vekst fram mot 2100, ifølge rapporten.

– Det koster ikke skjorta å nå togradersmålet. Verden kommer til å fortsette å bli rikere, men vekstkurven blir bare noe mindre bratt, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Togradersmålet dreier seg om å unngå global oppvarming på mer enn to grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

– Ikke for dyrt

Klimapanelets regnestykke forutsetter en global årlig økonomisk vekst på 1,3-3 prosent.

– Det blir en forsinket økonomisk vekst, men man ofrer ikke den økonomiske veksten, sier Ottmar Edenhofer, en av lederne i arbeidet med rapporten.

Besparelser som følge av redusert global oppvarming og mindre lokal forurensning inngår ikke i regnestykket.

– Hvis vi handler nå, vil kostnadene bare utgjøre en svært liten del av den globale økonomien. De som sier det er for vanskelig og for dyrt, tar feil, sier Samantha Smith fra WWF.

Miljøminister Tine Sundtoft (H) er enig i at det er snakk om overkommelige kostnader.

– Jeg er omstillingsoptimist, for jeg ser at det er mulig å få til den helhetlige endringen rapporten viser at vi må gjøre, sier hun til NTB.

Store endringer

IPCC understreker at vi bare kan regne med å nå togradersmålet gjennom store forandringer i samfunnet.

– Bare omfattende institusjonelle og teknologiske endringer gir mer enn 50 prosents sjanse for at den globale oppvarmingen ikke vil overskride denne grensen, sier Edenhofer, rapport-gruppens leder.

Han understreker at klimapolitikk som legger togradersmålet til grunn, må rettes inn mot «betydelige utslippsreduksjoner».

– Det er et klart budskap fra vitenskapen: Hvis vi skal unngå farlige inngrep i klimasystemet, kan vi ikke fortsette som før, sier Edenhofer.

Historisk økning

Rapporten viser at de globale utslippene har steget til historisk høye nivåer, selv om mange tiltak er satt i verk for å motvirke CO2-utslipp.

For å nå togradersmålet er det nødvendig med utslippsreduksjoner på mellom 40 og 70 prosent sammenlignet med 2010-nivå innen 2050. Utslippene av klimagasser må ned mot null innen 2100, ifølge forskerne.

Det kan også bli nødvendig å fjerne CO2 fra atomsfæren for å få ned konsentrasjonen av denne klimagassen, heter det i rapporten.

Det er fortsatt mulig å redusere utslippene kraftig og begrense skadevirkningene ved en temperaturøkning på jorda, men det krever betydelige investeringer, heter det.

Mange tiltak

Å stabilisere mengden drivhusgasser i atomsfæren krever utslippsreduksjoner fra blant annet produksjon og forbruk av energi, transport, bygninger og industri.

Å kutte utslippene fra strømproduksjon til nær null inngår i mange modeller som et viktig tiltak for å redusere utslippene. Det gjør også energieffektivisering.

Rapporten peker også på redusert avskoging og økt skogplanting som sentrale tiltak for å nå togradersmålet.

Produksjon av kraft fra biomasse kombinert med karbonfangst og -lagring er et tiltak som kan fjerne CO2 fra atmosfæren. Men denne typen tiltak er det foreløpig ikke mulig å gjennomføre i stort omfang, ifølge rapporten.

LES OGSÅ:

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. FN skisserer økonomiske klimaløsninger

 2. FNs klimapanel tegner dystert bilde av framtiden

 3. Betalt innhold

  Regjeringen vil kutte norske klimautslipp

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  – Galskap

 6. Betalt innhold

  Tord Lien får miljørefs for oljeutspill