Ti ting verdt å vite om Opec-møtet

Akkurat nå skal Opec-toppene ta beslutningen som kan sende oljeprisen til værs, eller skuffe markedet stort.

BIGSHOT: Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih ankommer på rød løper i Opecs hovedkvarter i Wien. Han er kanskje den som har mest makt i hele oljekartellet - men dersom Iran og Irak står på sitt i dag, så vil Saudi-Arabias mektige oljeposisjon ikke spille noen rolle.
Publisert:

Nå er Opec-toppene samlet i konferansesalen i Wien, og der skal de etter planen legge siste hånd på verket i en bindende avtale om å kutte oljekartellets samlede oljeproduksjon. De siste dagene har det imidlertid hersket stor usikkerhet om nøyaktig hvor enige Opec-landene egentlig er, og hvor stor sannsynligheten er for at de signerer noen avtale i dag.

Oljeprisene er ventet å kunne bevege seg så mye som 20 dollar per fat i hver retning avhengig av utfallet, ifølge enkelte analytikere.

Det er dermed ikke så rart at de fleste følger opptakten tett. Her er ti ting verdt å vite om Opec-møtet:

  • Opec og Russland inngikk i september en intensjonsavtale om produksjonskutt, og det denne avtalen som nå skal klargjøres og gjøres bindende. I den ligger det føringer på at Opec-landene samlet skal kutte sin nåværende produksjon til et sted mellom 32,5 millioner fat per dag og 33 millioner fat per dag, samt at noen ikke-Opec-land, som Russland, samlet skal kutte sin oljeproduksjon med 600.000 fat per dag. Totalt vil det redusere verdens globale, daglige oljeproduksjon med opptil 1,7 millioner fat, det vil si cirka 2 prosent.

Skal det bli en avtale, må Opec-toppene bli enige om følgende:

OLJEEKSPERT: Analytiker Trond Omdal i Pereto Securities skriver i et notat at det nok en gang er rivaliseringen mellom Iran og Saudi-Arabia som er det største hinderet mot en Opec-avtale om produksjonskutt.
  • Et produksjonstak. 32,5 millioner fat per dag i samlet produksjon er et av tallene som mange viser til, men det kan også bli noe høyere. Oljeanalytiker i Pareto Securities, Trond Omdal, har regnet på et scenario der Opec bestemmer seg for å sette taket på 33 millioner fat per dag. Se mer om dette her.
  • Fordelingen av kvoter mellom medlemslandene. Her ligger de største uenighetene og det er dette som har slått beina under forsøk på avtaler tidligere. Iran og Irak er blant landene som har vært sterkt imot at de skal måtte ta kutt når de av ulike grunner har hatt lavere produksjon enn normalt i mange år. Ifølge Omdal er det sannsynlig at alle de 14 medlemslandene må ta kutt på mellom 4-4,5 prosent fra sin nåværende produksjon. Omdal mener det er rom for at partene kan bli enige om et kompromiss angående Iran.
    Saudi-Arabias linje i forhandlingene har vært at dersom ikke alle medlemmene (bortsett fra Libya og Nigeria) bidrar, så blir det ingen avtale. Saudi-Arabia vil at Iran skal fryse produksjonen på dagens nivå, og at Irak skal redusere. Men Iran og Irak er uenige i dette. Iran har sagt at de vil ikke foreta seg noe før de er tilbake på samme produksjonsvolum som før landets oljesektor ble utestengt fra markedene gjennom internasjonale sanksjoner, det vil si på 4 millioner fat per dag. Irak sier de vil fryse på dagens nivå, men ikke kutte.
Les også

OPEC-topper snakket oljeprisen opp før skjebnemøte

  • De må bli enige om hvilken kilde de skal bruke for nåværende produksjonsvolum og overvåking av produksjonen når/hvis avtalen trer i kraft. Dette er faktisk mer problematisk enn man skulle tro - Opecs sekretariat sier i noen tilfeller ett tall, mens landene sier andre. Både for Irak og for Iran har dette stor betydning. Iran sier for eksempel at de produserer rundt en halv million flere fat enn det IEAs tall sier. Får de medhold i å ta utgangspunkt i sine tall for etablering av kvoten, vil det i praksis innebære at de fremover kan øke sin produksjon dersom IEAs tall skal brukes til overvåkingen.
  • Det er bred enighet om at Libya og Nigeria skal holdes utenfor kuttplanene, fordi disse landene har hatt forstyrrelser i sin produksjon som skyldes internasjonale og interne væpnede konflikter. Det betyr at disse landens kvoter må justeres for en forventet oppsving i produksjonen når disse konfliktene er dempet. Men hvilke tall skal man gå ut fra da?
  • De må beregne og ta høyde for x-faktorer - den viktigste er hva andre oljeproduserende land vil gjøre i møte med produksjonskutt fra Opec. Vil de erstatte den senkede produksjonen med en gang og slik stjele markedsandeler fra Opec?

Beslutningen er tatt - hva nå?

Les også

Analytiker: Saudi-Arabia forbereder oljemarkedet på «no deal»

  • Dersom de blir enige om å kutte produksjonen, er det fortsatt usikkert hvilken effekt det vil ha på oljemarkedet og prisene. Enkelte oljeanalytikere her hjemme mener oljeprisen vl kunne stige 20 dollar på kort sikt. Forex-analytiker Razaqzada mener prisene vil stige langt mindre, kanskje ikke mer enn til litt over 50 dollar per fat. På lengre sikt vil ikke et produksjonskutt ha noen effekt, ifølge analytikeren. – Oljemarkedet vil fortsatt være oversvømt av olje fordi produksjonskuttet ikke er veldig stort, og samtidig vil trolig økt produksjon av olje i USA innen ganske kort tid fylle på det som trekkes ut av markedet, sier han til Marketwatch. Trond Omdal i Pareto mener et produksjonstak på 33 millioner fat per dag vil sende oljeprisen opp til mellom 55 og 60 dollar per fat innen nyttår.
  • Dersom de ikke blir enige om å kutte produksjonen, vil det kunne bety at oljeprisprognosene for neste år blir senket ganske kraftig fra der de er nå. – Balansering av oljemarkedet vil da bli forskjøvet til forbi 2017, sier analysesjef Michael Wittner i Société Générale. Ifølge Pareto-analytiker Omdal vil fravær av en avtale bety at oljeprisen på kort sikt vil ligge mellom 40 og 45 dollar per fat. Bjarne Schieldrop i SEB sier han ser oljeprisen lavt nede på 40-tallet dersom det blir kunngjort at Opec ikke kutter.
Publisert:
Gå til e24.no